Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GABORONE

  ( do 1966 G a b e r o n e s ) , diecezja w Botswanieeryg. 7 IV 1970 j a k o sufr. Bloemfontein; od 1959 prefektu r a apost. Beczuana (—» Botswana), powierzona pasjonistom;diecezja zajmuje 582 000 km2 i liczy 1 min mieszk., wt ym 41 800 katolików, 3 księży diec. i 30 zak., 36 zakonnikówi 55 sióstr; 14 IX 1988 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTUROLOGIA

  (łac. futurum przyszłość, gr. logos słowo),nauka o sposobach przewidywania przyszłości (prognostyka)lub badania zmierzające do całościowej interpretacjiteraźniejszości z punktu widzenia przyszłych konsekwencjiobecnych zdarzeń, w celu świadomego pokierowania rozwojem świata; t e r m i n f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA SPOŁECZNA

  Wkład elementu społ. wfunkcjonowanie całej struktury systemu społecznego lubkulturowego (ujęcie strukturalno-funkcjonalne) albo teżobserwowalne, obiektywne następstwa określonych zachowańspoł. dla in. sfer życia społ. (ujęcie konwencjonalne).

  Pojęcief.s. pojawiło się u przedstawicieli szkoc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTURYZM

  (łac. futurum przyszłość), kierunek w lite r a t u r z e i sztuce wyrosły z przekonania o koniecznościtworzenia nowej sztuki odpowiadającej dynamice XX w.,społ. tendencjom rewolucyjnym i aktywizmowi życia; korzystałm.in. z myśli filoz. H. Bergsona, F. Nietzschego,S. F r e u d a .

  Początek f. datuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM

  (łac. functionalis dotyczący funkcji),postawa filoz.-metodol. akcentująca funkcję przedmiotuw jego istnieniu, poznaniu lub ocenie; przejawia się ontologicznie(antysubstancjalizm, antykazualizm, panrelacjonizm),gnozeologicznie (fenomenalizm, nomotetyzm, kontekstualizm),aksjologicznie (instrumentalizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /12 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUX, Fuchs JOHANN JOSEF

  ur. 1660 w Hirtenfeld(Styria), zm. 13 II 1741 w Wiedniu, kompozytor i t e o r e t y kokresu baroku.

  Wczesne kompozycje F. wskazują na związki z dziełamiA. Corellego i szkołą bolońską; 1696 F. przebywał w Austriii do 1702 był organistą w kościele szkoc. w Wiedniu orazod 1698 także nadwornym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALNA AUTONOMIA

  Teoria psychol., wgktórej motywy i czynności zaspokajające przez jakiś czasokreślone potrzeby jednostki mogą uniezależnić się od swoichpierwotnych źródeł, uzyskując samodzielność; zapoczątkowanazostała m.in. przez W. Wundta i R.S. Woodwortha,a sformułowana przez G.W. —* Allporta, który dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABALA

  (Dżeble k. Horns w Syrii), bpstwo staroż. wrzym. prowincji Syria I; bpi znani od IV-VI w.; b p em G. bytpisarz kośc. Sewerian (ok. 400-403); od VII w. abpstwo autokefaliczne,a od 1115 ł a c ; do XIII w. znanych 3 bpów ł a c ;obecnie bpstwo t y t u l a r n e .

   

  Gams 434; HierCat III 200; AtKG 21, 61.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKTOR

  (łac. functio czynność), w logice wyrażenieniesamodzielne, które wraz z wyrażeniami składowymi zw.j e go argumentami (zdania, nazwy, f.) tworzy zwrot bardziejzłożony; w znaczeniu szerszym f. obejmuje także —» predykaty;f. czasem zw. jest też — o p e r a t o r e m .

  F. dzieli się w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABU

  (Castiglione w środk. Włoszech), bpstwo z V w.w rzym. prowincji Lacjum, prawdopodobnie jedna z pierwszychdiec. podmiejskich Rzymu; znanych 10 bpów G. - od465 do 879; 4 ostatnich bpów nie rezydowało w G., gdyż wVIII w. zostało ono zniszczone wskutek najazdów Ostrogotówi Longobardów, a w XI w. przyłączone do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry