Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GAJDZIŃSKI MARCIN OFMConv

  zm. 7 VII 1794 wNarwiliszkach k. Oszmiany, kaznodzieja. Piastował m.in.urzędy regensa studium zak. w Wilnie (1784) i gwardiana wSzejbakpolu k. Lidy oraz w Narwiliszkach; j a k o kaznodziejazasłynął szczególnie w roku jubileuszowym 1775;

  ogłosiłd r u k i em Kazania przygodne świetne (LII, Wl 1784; t. II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGUIN ROBERT OSST

  ur. 1433 w Calonne-sur-Lys(Artois), zm. 22 V 1501 w Paryżu, teolog, historyk.

  Do zakonu wstąpił w Les Préavins k. Arras; po studiachw Paryżu i uzyskaniu d o k t o r a t u z prawa kan. otrzymał ok.1467 tamże katedrę oraz godność dziekana Wydziału; 1473został gen. zakonu; od 1477 pełnił z polecenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGARIN IWAN SERGIEJEWICZ SJ

  Imię zak. JózefKsawery, ur. 20 V I I 1814 w Moskwie, zm. 19 V I I 1888 w Paryżu,konwertyta, publicysta, pisarz, działacz unijny.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny prawosł.; pracowałw ros. placówkach dyplomatycznych w Monachium (1833--37), Wiedniu (1837-40) i Paryżu (1840-42), gdzie zetknąłsię z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGATKOWSKI WOJCIECH ks.

  Żył w 1. poł. XVII w.,działacz kontrreformacyjny.

  Pochodził z Żywca; 1618 zostałt am p r o b . ; w pobliskiej Jeleśni wybudował kościół św. Wojciecha;z pomocą parafian i akademików krak. odzyskałzastawione w Krakowie przez właściciela księstwa żywieckiegoM. Komorowskiego sprzęty liturg. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGLIARDI ACHILLE SJ

  ur. 1538 w Padwie, zm. 6 VII1607 w Modenie, pisarz ascetyczny.

  Po studiach filoz. na uniw. w Padwie wstąpił 1559 do zakonuw Rzymie; pod koniec studiów teol. w Collegium Romanům(—> Gregorianum) przyjął święcenia k a p ł . ; 1568 uzyskałstopień d o k t o r a i nast. pełnił wiele urzędów zak., m.in. rekt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGNOA

  Diecezja na Wybrzeżu Kości Słoniowej eryg.25 VI 1956 z części terytorium diec. Daloa j a k o sufr. Abidżanu;zajmuje 56 931 km i liczy 1,3 min mieszk., w tym143 917 katolików, 22 parafie, 17 księży diec. i 25 zak., 31 zakonników,50 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 113-115; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGO BALTHASAR SJ

  ur. ok. 1520 w Lizbonie, zm.9 I 1583 w Goa, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1546; pracował na placówkach mis.w Indiach (1548-52) i t am 1549 przyjął święcenia k a p ł . ; 1552towarzyszył św. Franciszkowi Ksaweremu w podróży mis.do Japonii, gdzie działał w Bungo, Hirada oraz Hakota;

  odwołany 1560 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETANI, Caetani ENRICO kard.

  ur. 6 VIII 1550 wSermoneta (prow. Latina), zm. 13 X I I 1599 w Rzymie,1596-97 legat pap. w Polsce. Studiował prawo w Perugii;związany z Kurią rzym., został 1585 kard., a 1587 kamerlingiem;

  1586 był legatem w Bolonii, a 1589 we Francji, gdziebronił praw katolików; p a p . Klemens V I I I wysłat go 1596...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADARA

  (Umm Keis w Jordanii), hellenist. miastow —> D e k a p o l u , od X I V w. bpstwo tytularne.

  Miasto G. leżało 10 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,po lewej stronie Jarmuku, w pobliżu gorących źródeł. Zakróla —» Antiocha I I I Wielkiego było twierdzą nadgraniczną;król Aleksander Janneusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRYL FRANCISZEK ks.

  ur. 9 III 1866 w Wieprzuk. Andrychowa, zm. 7 I 1914 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach teol. na UJ, w Wiedniu (gdzie 1892 uzyskałd o k t o r a t ) , Rzymie, Fryburgu Szwajc, Lowanium (pod kierunkiemD.J. Merciera) i Wrocławiu, habilitował się 1896 naUJ, gdzie nast. wykładał teologię fundamentalną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt

Do góry