Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GALEN CLEMENS AUGUSTINUS von kard.

  ur. 16 III1878 w Dinklage (Saksonia D o l n a ) , zm. 22 III 1946 w Münster,sługa Boży.

  Od 1898 studiował w kolegium jezuitów w Innsbrucku oraz1903 w seminarium diec. w Münster; 1904 przyjął święceniakapł. i pracował j a k o duszpasterz w Berlinie, od 1929 zaś wMünster, gdzie 1933 został bpem, a 1946...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALANO CLEMENTE OTheat

  ur. 1610 w Sorrento,zm. 14 V 1666 we Lwowie, działacz unijny, orientalista.

  Profesję złożył 1628 w Neapolu, gdzie też ukończył studiafiloz.-teol.; 1636 przyjął święcenia kapł.; wysłany doGruzji, pracował w Gori k. Tbilisi, a nast. w Kolchidzie i od1641 w Konstantynopolu, gdzie założył kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALACI, List do Galatów (Ga)

  Jeden z tzw. wielkichListów Pawła Apostoła, znajdujący się w —> kanonie Pismaśw. NT między 2 Kor i Ef; w treści zbliżony do Rz.

  1. T r e ś ć i s t r u k t u r a - Ga składa się ze wstępu,zawierającego pozdrowienie dla Kościoła w Galacji (1,1-5)i ukazującego jedyność ewangelii Chrystusa (1,6-9)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJKOWSKI JAN KANTY ks.

  ur. 29 X 1866 w Radoszkachk. Sandomierza, zm. 9 IV 1919 w Kowali k. Radomia,r e d a k t o r , historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w Sandomierzu i Fryburgu Szwajc.przyjął 1893 święcenia k a p ł . i został prof, w sand, seminariumduch. oraz wik. katedralnym; 1905 wszedł do kapituły katedr a l n e j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAHAN WILLIAM OESA

  ur. 5 VI 1732 w Dublinie,zm. 6 XII 1804 tamże, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1748; po studiach w Lowanium przyjął1755 święcenia k a p ł . ; 1761 powrócił do Dublina, gdzie pracowałw duszpasterstwie, a nast. j a k o pisarz oraz organizatorżycia zak.; 1777 założył szkołę dla ubogich dzieci; j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJUSZ

  zm. po 178 po Chr., prawnik rzymski. DziełoG. Institutionum commentarli W lub Institutiones (—» Corpusiuris civilis 2) z ok. 160 znane jest z tzw. palimpsestu werońskiego(odkrytego 1816 w bibliotece kapituły w Weronie przez B.G. Niebuhra); zawiera jasny i dokładny przeglądrzym. prawa procesowego i prywatnego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAIK

  Maik, nowe lat(k)o, obchód święta triumfującejwiosny, wchodzący w cykl lud. obrzędów związanych z—> Wielkanocą i rozpoczynającym się nowym rokiem wegetacyjnym;znany w Polsce i w wielu in. krajach Europy (wróżnych o d m i a n a c h ) .

  W Polsce g. miał 2 warianty: starszy, mający miejsce potopieniu —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJA, Gaea, Ge

  W religii gr. bogini uosabiająca MatkęZiemię, czczona j a k o dawczyni życia i przyczyna wegetacji.

  W czasach hist, w Grecji jej kult został wyparty przez-» Demeter. W literaturze filoz. i kosmologicznej oraz wpoezji (Ajschylos, Eurypides, Pindar) występuje nadal j a k oMatka Wszechrzeczy.

  Ośrodki kultu G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJCY TADEUSZ

  Pseudonim Karol Topornicki, Topór,ur. 8 II 1922 w Warszawie, zm. 16 VIII 1944 tamże,p o e t a , dramaturg, prozaik.

  Od 1941 studiował polonistykę na tajnym UW, biorąctakże udział w pracy konspiracyjnej. Związany był ideowoze środowiskiem —» „Sztuki i N a r o d u " ; zginął w powstaniuwarsz. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJDUS WOJCIECH ks.

  ur. 12 X 1907 w Papowie Toruńskim,zm. 9 XI 1957 w Nawrze k. Chełmży.

  Po studiach filoz.-teol. w Pelplinie przyjął 1930 święceniak a p ł . ; 1934-35 był wik. w Grudziądzu i red. „Tygodnika Parafialnego",nast. s e k r e t a r z em Katolickiego Stow. MłodzieżyMęskiej i red. jego organu „Młodzież P o m...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry