Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GALLA, Galie

  Diecezja w pd. Sri Lance eryg. 25 VIII1893 z części terytorium metropolii Kolombo j a k o jej sufr.;powierzona jest opiece duszpast. jezuitów; zajmuje12 945 km2 i liczy 3,49 min mieszk., w tym 25 129 katolików.29 parafii, 33 księży diec. i 12 zak., 16 zakonników i 198sióstr.

   

  P. Borgna, ECat V 1884; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL STANISŁAW abp.

  Właśc. nazwisko Gała, ur. 21 IV1865 w Zamojskiem, zm. 11 IX 1942 w Warszawie, bp polowyWojska Polskiego.

  Teologię i filozofię studiował 1880-83 w warsz. seminariumduch., a 1883-87 łącznie z prawem na Gregorianum w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; po przyjęciu 1887w Warszawie święceń kapl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEUSZ, Galileo Galilei

  ur. 15 II 1564 w Pizie,zm. 8 I 1642 w Arcetri k. Florencji, fizyk, astronom, filozofprzyrody.

  Uczył się 1578-81 u walombrozjanów w Vallombrosie,gdzie rozpoczął nowicjat; 1582 studiował w Pizie medycynę,a nast. matematykę ukierunkowaną na jej zastosowanie wfizyce i mechanice; 1583 sformułował prawo ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICZ ALEKSANDR ARKADJEWICZ

  ur. 19 X 1919 wJekatierynosławiu, zm. 10 XII 1978 w Paryżu, ros. poetai dramaturg.

  Studiowal m.in. w Instytucie Literackim im. M. Gorkiegow Moskwie; w czasie II wojny świat, pracował w teatrzefrontowym; był autorem wielu sztuk oraz scenariuszy filmowych.W latach 60-tych zasłynął j a k o twórca i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL ANONIM OSB

  Żył w końcu XI i na pocz. X I I w.,nieznany z imienia obcokrajowiec, autor pierwszej kronikip o l . ; prawdopodobnie pochodził z Prowansji lub in. regionówpd. Francji (możliwe też, że z pn. Francji, Flandrii, pn.Włoch czy Węgier).

  Profesję zak. złożył przypuszczalnie w opactwie Saint--Gilles w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIMBERTI LUIGI kard.

  ur. 24 IV 1836 w Rzymie,zm. 7 V 1896 tamże, p a p . dyplomata.

  W seminarium rzym. uzyskał doktorat teologii i obojgapraw; 1860 przyjął święcenia kapł. i został prof, historiiKościoła i prawa kan. w Kolegium Rozkrzewiania Wiary;

  będąc rzecznikiem polityki pap. Leona XIII, pośredniczył1885 w sporze o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIEN, Publius Licinius Egnatius Gallienus

  ur. ok.218, zm. VII lub V I I I 268, od 260 ces. rzymski.

  Od 253 rządził wraz z ojcem Walerianem (do 259) jakoaugust; wybrany cesarzem stoczył wiele zwycięskich bitewz Germanami; 267 pokonał Herulów i powrócił do Italii, abystłumić bunt Aureolusa; zginął zamordowany przez swoichoficerów podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALINY

  Parafia w dek. bartoszyckim w diec. warmińskiej.

  Wieś G. założył 1336 Henryk Muro, krzyżacki komturBalgi; dokument lokacyjny zawierał także uposażenie dlakościoła; z 1373 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele par.i proboszczu G . ; w XVI w. parafia przeszła w ręce protestantów,1945 kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKI RYT, gallikański ryt

  Obrządek praktykowanyw —» Galii i pn. Italii do 2. pol. VIII w., zastąpiony zrozporządzenia Pepina i Karola Wielkiego rytem —> rzymskim;tzw. neogallikańska liturgia oznacza odmianę ksiągliturg. we Francji (pod wpływem —> gallikanizmu) obowiązującychdo pol. XIX w. (bpi franc, odmówili przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALJUF, Gagliuffi MARKO FAUSTIN

  ur. 15 II 1765 wDubrowniku, zm. 16 II 1834 w Novi Ligure (Piemont),chorwacki p o e t a lac., dyplomata.

  Do zak. pijarów wstąpił w Dubrowniku; 1780-85 studiowałteologię w Collegium Nazareneum w Rzymie (1784 zostałczłonkiem Accademia degli Arcadi); 1785-87 wykładał retorykęw szkołach klasztornych w Urbino...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt

Do góry