Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GALLIPOLI, Callipolis

  Bpstwo w pd. Włoszech, sufr.Lecce.

  Pierwszy bp Dominik bral udział w II Soborze Konstant.(553); do 1513 bpstwo podlegało patriarchatowi wKonstantynopolu (przejściowo w XI w. należało do Rzymu);od XI w. obowiązywała liturgia bizant., a większość bpówbyla gr. pochodzenia.

  Zabytkiem sztuki sakr. w G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIA CHRISTIANA

  Skrócona nazwa dzieł zawierającychhist, opisy prowincji k o ś c , diecezji i opactw na terenachdawnej Galii oraz katalogi ich biskupów i opatów.

  Prekursorami G.ch. byli - J. Severi, autor Chronologiahistorka successionis hierarchicae antistitum Lugdunensisarchiepiscopatus (L 1607), J. Chenu przez dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLA PLACYDIA

  ur. ok. 386 w Konstantynopolu,zm. 27 XI 450 w Rzymie, cesarzowa rzym., matka ces. WalentynianaI I I .

  Była córką Teodozjusza Wielkiego, siostrą zaś ces. Arkadiuszai Honoriusza; jako branka Ałaryka I poślubiła(ok. 414) jego kuzyna i następcę Ataulfa; po śmierci męża(415) została wydana ok. 417 za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLO JUAN OP

  ur. 1520 w Burgos, zm. 7 I 1575 wSalamance, hiszp. teolog.

  Do zakonu wstąpił w Burgos, gdzie 1538 złożył śluby zak.;po studiach filoz.-teol. w Alcalá de Henares i przyjęciuświęceń k a p ł . , wykładał filozofię w studium zak. w Salamance,nast. w Valladolid, a od 1551 teologię w kolegium wAlcalá de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIFET, Galliffet JOSEPH FRANÇOIS de SJ

  ur.2 V 1663 w Aix-en-Provence, zm. 31 VIII 1749 w Lyonie,teolog.

  Do zakonu wstąpił 1678 w Awinionie; od 1680 odbywałstudia filoz.-teol. w Lyonie (był uczniem Klaudiusza de laColombière); jako rektor kolegiów w Vesoul, Grenoble,Lyonie i Besançon erygował bractwa Najśw. Serca Jezusowegooraz szerzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLANDI, Galland ANDREA COr

  ur. 7 XII 1709w Wenecji, zm. 12 I 1779 tamże, patrolog, kanonista.

  Dozakonu wstąpił 1735; wydał Bibliotheca graeco-latina veterumpatrum antiquorumque (LXIV, Ve 1765-1781, Ve 1782),będącą zbiorem pism (zaopatrzy! je w objaśnienia) 380 gr.i łac. autorów k o ś c , oraz antologię wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIKANIZM

  Gallikański Kościół, system kościelno--prawny o charakterze nacjonalistycznym, koncyliarystycznym(—» koncyliaryzm) i episkopalnym (—» episkopalizm),powstały w nurcie —* cezaropapizmu, a zmierzający do uformowaniaautonomicznego Kościoła kat. we —* Francji(„najstarsza córa K o ś c i o ł a " ) ;

  termin g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLEGOS RÓMULO

  ur. 2 VIII 1884 w Caracas, zm.5 IV 1969 tamże, wenezuelski pisarz i polityk.Studiował prawo; był dyr. szkoły średniej w Barcelonie(prow. Anzoátegui), a nast. wicedyr. szkoły pedagog, w Caracas; od 1909 współredagował pismo lit. o charakterzespołeczno-patriotycznym „Alborada";

  1929 uzyskał mandatsenatora;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLIKAŃSKIE ARTYKUŁY, Declaratio cleri Gallicani

  Uchwały duchowieństwa franc, z 3 II 1682 dotyczącezakresu władzy papieża i stosunku Kościoła do państwa we—» Francji (II Č ) .

  W wyniku sporu o —» regalia z pap. Innocentym XI, królLudwik XIV zwołał 1681 nadzwyczajne posiedzenie duchowieństwafranc, z udziałem 7 metropolitów, 26 bpów (m.in.J . B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLERANI ALESSANDRO SI

  Pseud. Agrodolce, ur.9 IV 1833 w Cento k. Ferrary, zm. 1 XII 1905 w Rzymie,pisarz rei., kaznodzieja.

  Po uzyskaniu doktoratu na uniw. w Ferrarze wstąpił 1856do zakonu i ok. 1860 przyjął święcenia kapł.; nast. uczyłw kolegiach zak. w Senigalli i Tivoli; by! r e k t o r em kolegiówwe Florencji (1877-81) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry