Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GALTIER PAUL SJ

  ur. 9 II 1872 w Jouanesq (dep.Aveyron, Francja), zm. 30 I 1961 w Rzymie, teolog.

  Filozofięstudiował w seminarium duch. w Rodez; 1892 wstąpiłdo zakonu; po ukończeniu studiów hist, na Sorbonie uczytw jez. kolegium w Tuluzie; 1901 rozpoczął studia teol. wscholastykacie franc, w Enghien (Belgia) i 1904...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLOWAY, Whithorn

  (łac. Candida Casa), bpstwo wSzkocji, sufr. Saint Andrews-Edynburg.

  Za pierwszego bpa uchodzi św. Ninian, który ok. 450założy! w Whithorn klasztor i kościół pod wezw. św. Marcinaz Tours, stanowiący bazę dla jego działalności mis. wśródpd. Piktów (Beda Czcigodny H E ) ;

  bpi znani są od poł.VIII w. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS

  ur. 23 I 1905w Warszawie, zm. 6 XI 1953 tamże, poeta.Studiów uniw. nie ukończył (1923-26 filologia klasyczna1 ang. na U W ) ; 1928-30 należał do grupy lit. Kwadryga; pracowałw konsulacie pol. w Berlinie (1931-33) oraz od 1935w pol. radiu; współpracował też z tygodnikiem „Prostoz m o s t u " ; po powrocie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALTON FRANCIS

  ur. 16 II 1822 w Birmingham, zm.17 I 1911 w Haslemere k. Londynu, przyrodnik i psycholog.

  Pochodził z rodziny kwakrów; po studiach med. wielepodróżował (m.in. do Afryki), interesując się meteorologiąi geografią; nast. zajął się zagadnieniami —» dziedzicznościoraz psychologii; należał do pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUP

  Diecezja w stanie Nowy Meksyk (StanyZ j e d n . ) eryg. 16 XII 1939 z części t e r y t o r i um diec. Tucson i metropolii Santa Fe jako jej sufr.; bpem koadiutoremordynariusza G. został 1986 Donaldo Pelotte ze Zgrom.Księży Najśw. Sakramentu (pierwszy bp Indianin w StanachZ j e d n . ) ;

  diec. zajmuje 143 607...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLONIO ANTONIO COr

  ur. 1557 w Rzymie, zm.15 V 1605 tamże, hagiograf.

  Do zakonu wstąpi! 1577, prawdopodobnie już po studiacht e o l . ; przyjąwszy święcenia kap!, był kaznodzieją, a takżepomocnikiem —> Filipa Neri, którym opiekował się w czasiej e go choroby; po śmierci Filipa (1595) przyczynił się do rozpoczęciajego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLING KURT

  ur. 8 I 1900 w Wilhelmshaven (FryzjaWsch.), zm. 12 VII 1987 w Tybindze, biblista, archeolog.

  Studiował w Berlinie i Jenie, gdzie 1923 doktoryzował sięz filozofii; 1925 uzyskał habilitację w Berlinie na podstawiemonografii Die Erwählungstraditionen Israels (B 1928);

  1928-45 wykładał w Halle, od 1945 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLI

  Kapłani eunuchowie bogini —> Kybele, którejkult (związany z mitem o Attisie) rozpowszechniony byt wAzji Mn., szczególnie we Frygii, skąd 204 prz.Chr. zostałoficjalnie przeszczepiony do Rzymu;

  nazwę g. wywodzi się(wg Owidiusza i in.) od frygijskiej rzeki Gallus, związanejściśle z kultem Kybele (mogła też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLION, Lucius Iunius Annaeus Gallio

  ur. ok. 3prz.Chr. w Kordowie (pd. Hiszpania), zm. 66 w Rzymie,starszy brat Seneki Filozofa, retor, prokonsul Achai rezydującyw Koryncie.

  Właściwe nazwisko Marcus Annaeus Novatus zmienił poprzybyciu do Rzymu, gdzie do ekwitów przyjął go retorLucjusz Juniusz G. (Seneka, Naturales ąuaestiones 4,10;Epist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLI CANTU MEDIANTE

  Hymn w godzinie czytańpiątku II i IV tygodnia okresu w ciągu roku, napisany przezGotszalka z Orbais (zm. 869), w LH od 1971.

  Tekstopuszcza 2 strofy zawierające własne poglądy autora, w pozostałych- obrazowi nocy będącej symbolem śmierci, nieprawościoraz więzienia przeciwstawia światło i życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry