Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ogólny zarys technologii antybiotyków

  Antybiotyki są metabolitami wtórnymi, wytwarzanymi przez specjalnie wyselekcjonowane szczepy. Hodowle prowadzi się zwykle w sposób okresowy, chociaż w niektórych przypadkach (np. produkcja penicyliny) stosuje się hodowle okresowe z ciągłym dozowaniem pożywki.

  Istotną rolę w technologii antybiotyków...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki atenuowane

  Szczepionki z żywych dorobnoustrojów stosuje się w celu zapobiegania gruźlicy, poliomyelitis, ospie, odrze, żółtej febrze, różyczce i śwince.

  Atenuacja jest procesem selekcji mutantów o zmniejszonej zjadliwości. Uzyskuje się je przez odpowiednio długie hodowle lub wielokrotne pasażowa-nie na...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki aminoglikozydowe

  Jest to zbiorowa nazwa dla grupy naturalnych i zmodyfikowanych antybiotyków, zawierających w cząsteczce przynajmniej jeden pierścień aminocyklo-heksanolu, połączony z aminocukrami. Antybiotyki aminoglikozydowe wytwarzane są przez szczepy Śtreptomyces i Micromonospores. Do grupy tej należą: strepotomycyna...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowle komórek zwierzęcych

  Hodowle komórek zwierzęcych polegają na kultywowaniu wyodrębnionych komórek pochodzących z tkanek lub płynów ustrojowych. Komórki takie rozwijają się w warunkach odmiennych od naturalnych. Pojedyncze komórki uzyskuje się w wyniku mechanicznego, chemicznego lub enzymatycznego rozdrobnienia odpowiedniej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki makrolidowe

  Antybiotyki makrolidowe zbudowane są z wieloczłonowych pierścieni laktonowych, zwykle połączonych glilcozydowo z rozgałęzionym cukrem. Jest to duża grupa antybiotyków wykazująca zróżnicowanie wewnątrzgrupowe.

  Erytromycyna jest przedstawicielem malcrolidów. Antybiotyk ten, odkryty w 1952 r., jest szeroko...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowle w amomowarstwie

  Najpopularniejszą techniką stosowaną do hodowli w monowarstwie są tzw. hodowle powtarzalne (multiplay processes) prowadzone w różnego typu butelkach, np. butelkach Rouxe o pojemności 0,5-1 dm3. Stosuje się też płytki Petriego. Komórki rosną na wewnętrznej powierzchni ścianki butelek. Butelki częściowo...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki polipeptydowe

  Antybiotyki polipeptydowe są wytwarzane przez różne drobnoustroje i charakteryzują się różnymi zakresami działania. Zbudowane są z aminokwasów, w tym również z aminokwasów rzadkich. Większość ma budowę cykliczną.

   

  Witaminy spełniają bardzo ważne funkcje w organizmie. Stanowią one...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /5 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fektymzy

  Pod pojęciem pektynaz rozumie się zespół enzymów biorących udział w hydrolizie pektyn. Otrzymywane są z hodowli grzybów mikroskopowych Aspergillus niger, A. wentii.

  Substancje pektynowe występują zazwyczaj w roślinach, w postaci kompleksu zwanego protopektyną. Główną strukturę stanowi łańcuch reszt...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy hodowli

  Stosowane są dwa główne systemy hodowli mikroorganizmów: w podłożach stałych (HPS) i hodowle wgłębne (HPC). Hodowle w podłożach stałych znajdują zastosowanie do hodowli grzybów mikroskopowych. Hodowla prowadzona jest w złożu substratu podstawowego (np.: ryż, otręby pszenne, ziarna). Należy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja kwasu mlekowego

  Kwas mlekowy zaczął być produkowany metodami mikrobiologicznymi pod koniec XIX wieku. Pierwsza instalacja została zbudowana w 1881 r. w USA. W 1895 r. uruchomiona została instalacja w Niemczech. Był to pierwszy proces, w którym wstępnie ogrzewano medium hodowlane w celu eliminowania niepożądanych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /6 717

  praca w formacie txt

Do góry