Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GAMALIJA, Hamalija SIEMION

  ur. 31 V I I 1743 naPołtawszczyźnie, zm. 10 V 1822, p o e t a i tłumacz.

  Studiował w Akademii Mohylańskiej w Kijowie; dziatatw wolnomularstwie ros.; pisał wiersze rei. i przełożył najęzyk ros. wiele dzieł f r a n c , pol., lac. i niem. (m.in. przetłumaczyłprawie wszystkie prace J. Böhmego, którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALURA BERNHARD bp.

  ur. 21 VIII 1764 w Herbolzheimk. Fryburga Br., zm. 4 V 1856 w Brixen (Bressanone),teolog, pedagog.

  Studiowal teologię we Fryburgu Br. i Wiedniu, gdzie 1788przyjął święcenia k a p ł . ; był prefektem studiów w seminariumduch. we Fryburgu Br.; powołany przez ces. Franciszka I nadoradcę rządowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUS, Gaius Vibius

  ur. ok. 207 w Perugii, zm.253 w T e r n i , ces. rzymski od 251.

  Był senatorem, a od 250 zarządzał Mezją Dolną; w decydującejbitwie z Gotami 251 prawdopodobnie zdradził ces.Decjusza, doprowadzając do j e g o klęski i śmierci; ogłoszonyces. przez wojsko, zawarł z Gotami haniebny dla Rzymianpokój.

  Wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVANI LUIGI

  ur. 9 IX 1737 w Bolonii, zm. 4 XII1798 tamże, lekarz, fizyk i fizjolog.

  W. Bolonii byt wykładowcą anatomii na uniw. i prof, położnictwaw Instytucie Sztuk i Nauk, a od 1772 prezydentem Bolońskiej Akademii Nauk; 1779 zostat tercjarzemfranciszkańskim; 1797 wskutek przekonań polit, i rei. odmówiłzłożenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUS, Petelin JACOB SOCist

  Pseud. Jacobus Handl,ur. między 15 IV a 31 VII 1550 w Ribnicy (Słowenia), zm.18 VII 1591 w P r a d z e , kompozytor.

  Osobowość G. kształtowały klasztory, m.in. benedyktyńskiw Melk i cysterski w Zwettl, w których działali wybitnitwórcy; 1574 G. został członkiem wiedeńskiej kapeli dworskiej;do 1578...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVESTON - HOUSTON

  Diecezja w Stanach Zjedn.(Teksas) eryg. 25 VII 1959 j a k o sufr. San A n t o n i o ; powstałaz połączenia diec. Galveston (eryg. 4 V 1847) z Houston j a k ojej siedzibą.

  Działalność mis. wśród Indian w Teksasie prowadzili od 1685 franc, rekolekci, 1689-1812 hiszp. franciszkanie,a od 1838 lazaryści (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALON, Gwalon, Walon bp.

  ur. przed 1070 w Beauvais,zm. 23 II 1116, pierwszy znany legat pap. w Polsce.

  Był kanonikiem regularnym przy kościele St. Quentinw Beauvais i uczniem —» Iwona z C h a r t r e s , po którym 1083objął urząd opata; 1100 mianowany bpem Beauvais, nieprzejął bpstwa z powodu odmowy —» inwestytury przez królaFilipa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALVEZ MANUEL

  ur. 18 VII 1882 w Parana, zm. 14 XI1962 w Buenos Aires, pisarz argentyński. Po ukończeniu 1905studiów prawniczych w Buenos Aires pracował j a k o inspektorszkolny; 1930 zorganizował argent, sekcję Pen-Clubu, a 1931Academia Argentina de Letras.

  Debiutował jako dramaturg i poeta; rozgłos przyniosłymu dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALSWORTHY JOHN

  ur. 14 VIII 1867 w Coombe(hrabstwo Surrey), zm. 31 I 1933 w Londynie, powieściopisarz,nowelista i dramaturg, laureat nagrody Nobla (1932).

  Kształcił się w Harrow, nast. studiował prawo w Oksfordzie.Początkowo jego twórczość (pozostająca pod wpływemR. Kiplinga, G. de Maupassanta, a zwł. I.Ś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALWAY (irl. Gaillimh) - KILMACDUAGH

  Diecezjaw Republice Irlandii, sufr. Tuam; diec. Galway erygowano26 IV 1831 z części t e r y t o r i um diec. —» E a n a c h Duin, a 5 VII1883 połączono z diec. Kilmacduagh (zal. w VII w. i połączoną1750 z diec. Kilfenore z XII w.);

  bpi G.-K. noszą takżetytuł bpów Kilfenore; 30 IX 1979 przybył do Galway...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry