Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GANESIA

  (sanskr. Ganapati), w ó d z ganów, duchówsłużących —» Siwie, również pan przeszkód (Wighneśwara),którego prosi się o pomoc przed podjęciem jakiegokolwiekprzedsięwzięcia; w hinduizmie także b ó s t w o lud., patronliteratury, oświaty, sukcesu;

  drugi syn Siwy i Parwati, przedstawianyw czerwonym kolorze, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDERSHEIM

  Dawne król. opactwo kanoniczek wdiec. Hildesheim pod wezw. św. Jana Chrzciciela i św. StefanaI, p o t em także św. papieży - Anastazego I i InnocentegoI; zał. 852 przez księcia saskiego Liudolfa w Brunshausenprzy benedyktyńskim klasztorze instytut kanoniczek, przeniesiono856 do G . ; kościół konsekrowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDHARWA

  (sanskr.), w hinduizmie jeden ze sposobówzawierania małżeństwa, często potajemnie, na zasadzieobustronnej umowy, temat wielu opowieści; także boskimuzykant pici męskiej, czasem śpiewający i tańczący,początkowo j e d e n - obecnie wielu; również słudzy —» Indryzwiązani z rytuałami urodzin czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND

  (zw. Mahatma -wielki duchem), ur. 2 X 1869 w P o r b a n d a r (pn.-zach. I n d i e ) ,zm. 30 I 1948 w New Delhi, przywódca ind. ruchu nar.,reformator, myśliciel.

  Wychowany w ortodoksyjnej rodzinie hinduistycznejnależącej do kasty wajśjów, odbył studia z zakresu prawa wLondynie; 1893-1914 zabiegał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /6 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDULF z BINASCO OFM bł.

  ur. ok. 1200 w Binascok. Mediolanu, zm. 3 IV 1260 w Polizzi Generosa k.Palermo, kaznodzieja, p a t r o n miasta Polizzi Generosa.

  Po złożeniu ślubów zak. zamieszka! w eremie k. Polizzi Generosa, podejmując za zgodą bpa Cefalu misję kaznodzieiwędrownego w jego diecezji; zdobył popularność na tereniecałej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDULF z BOLONII

  zm. 1185(7), kanonista i teolog,prof, i zał. szkoły jurysprudencji kośc. na uniw. w Bolonii.

  Jest autorem niektórych glos do Dekretu Gracjana (DieGlosse zum Dekret Gratians, wyd. J.F. Schulte, W 1872;—> Corpus iuris canonici I ) , które były cytowane m.in. przezbpa Ferrary Huguccio w Summa Lipsiensis oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /03.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁDYŃSKI TADEUSZ ks.

  ur. 24 X 1891 w ŚrodzieWlkp., zm. 17 I I 1 9 4 1 w Dachau, działacz społ. i abstynencki.

  Podczas studiów w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźniebral udział w pracach tajnych organizacji niepodległościowychi w -» abstynenckim ruchu; 1916 przyjął święceniak a p ł . ; od 1922 pełnił funkcję sekretarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDAWA

  Flamandzkie Gent, franc. Gand, miastoi diecezja w pn.-zach. Belgii.

  W 1. poł. VII w. działalność mis. w G. prowadzili benedyktyni:św. —» Amand (założył klasztor św. Piotra w G.,należącej do bpstwa T o u r n a i ) , —» Bawon i —» Eligiusz. Z rozwojemmiasta od XI w. (w XII-XV w. była G. j e d n ym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMALSKI SERAFIN OFMObs

  ur. ok. 1675 w Lubawie,zm. 1733 w Skępem (Włocławskie), kanonista.

  Po ukończeniuseminarium zak. rozpoczął 1702 studia w Rzymie;powróciwszy do kraju, był lektorem teologii w Warszawiei Poznaniu; 1713 zosta! definitorem, 1717 gwardianem wSkępem i komisarzem prow, ruskiej, 1719 zdobył —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁECKI ANTONI bp.

  ur. 25 V 1811 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 10 III 1885 w Wiedniu, wik. apostolski austriackiejczęści diec. krakowskiej.

  Studia teol. odbył w Wiedniu, a doktorat uzyskał w Rzymie;1834 przyjął święcenia k a p ł . , po czym pracował jakokatecheta w Tarnowie, gdzie 1853 otrzymał kanonię;

  1862 rząd austr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt

Do góry