Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA, GAUDE FELIX CRACOVIA

  Anonimowy hymn z 1406 w nieszporach o św. — StanisławieBiskupie; w 4 niejednolitych metrycznie zwrotkach zawieraoprócz wstępnej inwokacji i doksologii strofę o wskrzeszeniuPiotrowina oraz o in. cudownych uzdrowieniach dokonanychza przyczyną Świętego;

  utwór zachował się w rękopiśmiennymbrewiarzu włocł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT OMNIS (INGENS) NATIO POLONORUMQUE REGIO

  Hymn na święto translacji relikwii św. Wojciecha;występuje w 2 redakcjach - zachowana w rękopiśmiennychbrewiarzach krak. z 2. poł. XV w. i augustianów z Żaganiaz XVI w., druga w druk. brewiarzach włocł. z 1502 i 1543;różnią się brakiem w drugiej redakcji strofy 8 - o przeniesieniurelikwii do Gniezna -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER POLONIA

  Najstarszy hymn o św. ->Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przezWincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na świętoPrzeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgiigodzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,dzieli się, na 4 cz. ;

  zachęca Polskę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTES FESTUM COLIMUS, Dziś radośnie wysławiamy

  Anonimowy hymn w godzinie czytań tekstów wspólnycho —» dziewicach ( I I ) , powstały ok. XVI w., w LH od1971; wysławia wierność i czystość dziewic, które poszły zaChrystusem; jego samego nazywa lilią czystości, królem dziewic,stróżem miłości i pełnią miłosierdzia; zawiera prośbę,aby Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER STIRPS ELECTA

  Anonimowa sekwencjarymowana o siedmiu radościach NMP. Utwór 9-zwrotkowynależy do grupy Gaudę (raduj się) i znajduje się w mszalekrak. z 1438; podkreśla wolność od grzechu, udział Maryi wtajemnicy zbawienia i pośrednictwo u Syna (płaszcz o p i e k i ) ; wporównaniach nawiązuje do symboli bibl. lilii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTA BARTOLOMEO della

  Właśc. P i e t ro d ' A n t o n i o Dei,OSBCam, ur. 1448 we Florencji, zm. 1502 lub 1503 w Arezzo,malarz, architekt.

  Do zakonu wstąpił we Florencji, gdzie nawiązał kontakty zA. Verrocchio i A. Pollaiolo; po przeniesieniu się do Arezzozostał o p a t em klasztorów S. Clemente i S. Maria in Gradi;1480-82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZTOŁDOWIE

  Ród litew., który odegrał wpływowąrolę w XIV-XVI w. na Litwie i Żmudzi, m.in. w kształtowaniusię organizacji kościelnej. Do znanych przedstawicieli należą:

  1. PIOTR, wg Kroniki Bychowca z XVI w. (nie potwierdzonejin. źródłami) miał być fundatorem misji franciszkanów,dla których wybudował kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTERER MICHAEL SJ

  ur. 21 IX 1862 w Oberrasen(pd. Tyrol), zm. 6 VI 1944 w Innsbrucku, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święceniak a p ł . ; do zakonu wstąpił 1888; 1893-1933 (z wyjątkiem1910-19) wykładał w Innsbrucku teologię pastoralną, którąpojmował j a k o naukę o urzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYN

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym w par.Nawiedzenia NMP w Wieluniu w dek. Wieluń I w diec. częstochowskiej;kościół NMP w G. zbudowano w XVI w. z fundacjiwłaścicieli wsi Gaszyńskich;

  jest budowlą drewnianą, jednonawową, konstrukcji zrębowej, oszalowaną, z węższymprostokątnym prezbiterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTI ARTURO

  ur. 14 I 1878 w Loreto, zm. 28 XI 1958w Rzymie, malarz, twórca fresków w pol. kaplicy w sanktuariumMatki Bożej w — L o r e t o .

  Studia odbył w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Rzymiepod kierunkiem C. Maccariego; pierwsze prace wystawił wGalerii Nar. w Rzymie (m.in. Sw. Paweł broni się przed HerodemAgryppą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 191

  praca w formacie txt

Do góry