Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GAUBIL ANTOINE SJ

  ur. 14 VII 1689 w Gaillac (pd.Francja), zm. 24 VII 1759 w Pekinie, sinolog.

  Do zakonu wstąpił 1704 w Tuluzie, a 1718 przyjął święceniakapł.; od 1723 przebywał w Chinach, gdzie na dworze ces. wPekinie był dyr. kolegium, w którym uczono łaciny dla ułatwieniakontaktów z Europą; był członkiem Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTY, Gaudencjusz z Brescii Św. bp.

  zm. po 406(prawdopodobnie 410-411) w Brescii, teolog.

  Był uczniem św. —> Filastra (zm. 390); pod wpływem Ambrożegoprzyjął po Filastrze bpstwo Brescii; znał Jana Chryzostomai w celu uzyskania unieważnienia wyroku banicji, wydanegona Chryzostoma przez synod Pod Dębem (403),uczestniczył w delegacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE PRAESUL ADALBERTE

  Anonimowa sekwencjapol. ku czci św. — Wojciecha, powstała przy kolegiacie wGłogowie ok. 1462-70 (BUWr IV Q 81); składa się z 8 podwójnych^strof typu —» Lauda Sion. Z faktów biogr. opróczimienia Świętego wspomina j e go pracę apost. wśród Słowian iśmierć męczeńską od miecza; nazywa go „wzorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE FELIX POLONIA

  Anonimowy hymn nieszpornyw oficjum rymowanym ku czci św. —» Jadwigi Śląskiej, powstałyprawdopodobnie we Włoszech w XVI w.; wzywa doradosnej wdzięczności wobec Boga za Jadwigę, którą nazywaróżą ofiarowaną Królowi Chwały oraz świetlaną księżnąPolski.

   

  AH LXIII 165-166; Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDETE

  (łac. radujcie się), zwyczajowa nazwa IIIniedzieli adwentu (zw. też niedzielą radości lub różową),pochodząca od pierwszego słowa antyfony na wejście Ç-*introit) Gaudete in Domino semper (Flp 4,4).

  Przewodnim motywem tekstów liturg., mszalnych i brewiarzowychniedzieli G. jest radość z faktu, że „Pan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE VIRGO DULCISSIMA

  Anonimowa sekwencjaku czci NMP, powstała na Śląsku prawdopodobnie pod koniecXIII w. (najstarszy przekaz pochodzi z graduału norbertanówwrocł. z 1319).

  Składa się z pojedynczej strofy początkoweji końcowej oraz 11 strof podwójnych, o zmiennej ilościsylab i nieregularnym rymie; w treści naśladuje oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE JOSEPH, FILI DAVID

  Średniow. sekwencja k uczci św. —> Józefa Oblubieńca powstała we Wrocławiu wXV w., zachowana w mszale wrocł. z 1505 kościoła św. MariiMagdaleny (rps B U W rM 1150); w brewiarzu włocł. z 1502występuje j a k o hymn; zbudowana jest z 5 par 6-wierszowychstrof bez parzystego rymowania, co wg H. Kowalewicza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT CAELESTIS CURIA

  Sekwencja ku czci św.Pauli odnaleziona przez M. Bochyńskiego w XVI-wiecznymp r o z a r i um Mszału z Kraśnika; przypuszczalnie powstała wkręgu krak. kanoników regularnych; wysławia ducha pokuty iwyrzeczenia Świętej, jej miłość oraz wrażliwość na biedę i potrzeby człowieka; dzięki jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA

  Hymn w laudesach o św.— Jacku Odrowążu wchodzący w skład oficjum rymowanego— Adest dies Celebris; opisuje pobyt Świętego (jako kanonikakatedralnego) wraz z b p em krak. Iwonem Odrowążem w Rzymie,gdzie j a k o pierwszy z Polaków przyjął z rąk św. Dominikahabit zak.; tekst w AH XLIII 179.

   

  Chev 37...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT ECCLESIA PSALMORUM DRAGMATE FUSCA

  Oficjum rymowane o Św. Grobie (—> grób Chrystusa)powstałe we Wrocławiu, zachowane w brewiarzu z 2. pot.XV w. kościoła św. Marii Magdaleny (rps B U W rM 1155); zawierahymny —» Victìmae paschałis, dulcore Deo specialis znieszporów i —» Tumba sacrum novit illud nova claudere corpusz komplety; w treści i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry