Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GAWEŁEK FRANCISZEK

  ur. 4 II 1884 w Radłowie k.Tarnowa, zm. 8 IX 1919 w Częstochowie, etnograf.

  Studiował1907-12 na UJ archeologię prehist. i e t n o a n t r o p o l o g i ę ; działałteż w Tow. Muzeum Etnograficznego, drukując prace o chara k t e r z e postulatywnym i popularyzatorskim; 1919 powierzonomu wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZEWSKI JÓZEF CM

  ur. 7 III 1873 w Biskupicachk. Wieliczki, zm. 17 X 1936 w Krakowie, działacz zak. icharytatywny.

  Po wstąpieniu 1890 do zgromadzenia odbywał studia filoz.--teol. w seminarium zak. w Krakowie, a nast. w Rzymie,gdzie 1897 przyjął święcenia kapł. i 1898 uzyskał tytuły doktorafilozofii i teologii; powróciwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLIK WIESŁAW ks.

  ur. 3 VI 1923 w Krakowie, zm.5 IV 1980 w Katowicach.

  Studia teol. odbył na UJ; święceniakapł. przyjął 1950 w Katowicach; przez rok był wikariuszemw Jeleniej Górze, a nast. w katedrze we Wrocławiu, gdzie wykłada!też filozofię w seminarium duch.; 1951 uzyskał na UJdoktorat z teologii;

  1955-57 byl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWORZYCE

  Parafia w dek. Glogów-Zachód w diec.gorzowskiej eryg. przed 1366;

  obecny kościół św. Barbary,wzniesiony w X I V - X V w., przebudowany 1518 w stylu got.,jest budowlą 1-nawową, oskarpowaną na narożach, z dostawionąna pocz. X V I w. wieżą; w okresie reformacji prawiewszyscy mieszkańcy G. przeszli na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWLINA JÓZEF FELIKS abp.

  ur. 17 XI 1892 w Strzybnikuk. Raciborza, zm. 21 IX 1964 w Rzymie, bp polowy WojskaPol., opiekun pol. wychodźstwa.

  Studia filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu uwieńczył 1921d o k t o r a t em i w tymże roku przyjął święcenia k a p l . ; w czasie Iwojny świat, służył w wojsku niem.; po.powrocie z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWRECKI JAN LEOPOLD ks.

  ur. 10 III 1818 wTrzciance k. Piły, zm. 21 IV 1866 w Rogoźnie Wlkp., działaczs p o ł . , pedagog.

  Studiował 1836-40 filologię klasyczną i filozofię w Berlinie iWrocławiu, a nast. teologię w seminarium duch. w Poznaniu;po przyjęciu 1843 święceń kapl. był wik. w Trzemesznie i Pile;j a k o dyr. (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁOWICKI SZYMON ks.

  ur. ok. 1610, zm. 1691, pisarz.

  Studiował początkowo w Wilnie, a nast. w Padwie, gdzieuzyska! doktorat filozofii i 1634 medycyny; od 1645 przebywałw Płocku jako nadworny lekarz bpa Karola FerdynandaWazy, od k t ó r e g o otrzymał wieś Trąbin; 1657 G. został kanonikiemkolegiaty św. Michala i 1658 k a t e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI ANDRZEJ bp. SJ

  ur. 30 X I 1740 w Lubaszuk. Tarnowa, zm. 7 IV 1813 w Krakowie, matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1756 w Krakowie; studiował filozofię wKaliszu (1759-62), a nast. matematykę i fizykę w Poznaniu iWiedniu; po studiach teol. w Rzymie przyjął święcenia k a p ł . ;od 1771 był prof, matematyki i kierownikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWŁOWICZ JAN OP

  zm. 1720 w Gdańsku, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił w Gdańsku i 1684 złoży! ślubyzak.; studia teol. odbył w Durazzo (Durrési w Albanii); 1692powróci! do kraju i uczył w szkołach zak. w Piotrkowie, Płocku,Toruniu, Poznaniu i Gdańsku; prowadził też działalnośćkaznodziejską, która zyskała mu dużą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWROŃSKI ANDRZEJ

  ur. 20 VI 1885 w Genewie,zm. 11 I 1927 w Józefowie k. Warszawy, orientalista, językoznawca.

  W latach 1903-05 studiował na wydziale filoz. we Lwowie, anast. sanskryt w Lipsku (głównie u E. Windischa); 1917 weLwowie objął katedrę językoznawstwa porównawczego. Byłwszechstronnym znawcą literatury eur. (znał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt

Do góry