Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „GAZETA GÓRNOŚLĄSKA"

  Pismo o orientacji, kat. inarodowo-radykalnej, przeznaczone dla pol. ludności Śląska,ukazujące się 1874-94 (od 1887 j a k o „Opiekun Katolicki") początkowow Bytomiu, a nast. w Gliwicach 2 razy w tygodniu,redagowane i wydawane przez braci Stanisława i ks. FranciszkaPrzyniczyńskich; odegrało ważną rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYLORD

  Diecezja w Stanach Zjedn. ervg. 19 XII1970, sufr. Detroit; zajmuje 28 922 km2 i liczy 396 000mieszk., w tym 89 634 katolików, 59 parafii, 66 księży diec. i18 zak., 23 zakonników i 135 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 721-723; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA GRUDZIĄDZKA"

  Czasopismo społ.-polit.,zał. 1894 w Grudziądzu przez W. Kulerskiego (ukazywało się3 razy w tygodniu do 1939; od 1935 w Poznaniu, p r z e j ę t e 1938przez Tow. Prasowe Oświata).

  Od 1912 G . G . była organem Pol.-Kat. Partii Lud. (zał.przez Kulerskiego), mającej na celu obronę wolności Kościołai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAYRAUD HIPPOLYTE

  ur. 1856 w Lavit k. Tuluzy, zm.17 XII 1911 w Bourg-la-Reine pod Paryżem, teolog, działaczpolityczny.

  Do zak. dominikanów wstąpił 1877; od 1884 wykłada! teologięw kolegium w Tuluzie (od 1890 filozofię scholast. w InstytucieK a t . ) ; 1893 za zgodą Stolicy Apost. opuścił zakon, bypoświęcić się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA KOŚCIELNA"

  Dwa kat. tygodniki rei.-społ.:

  1. Wydawany 1843-49 w Poznaniu j a k o kontynuacja kwartalnika— „Archiwum Teologiczne"; miał 3 działy:

  ° rozprawyrei. (m.in. listy pasterskie),

  ° doniesienia kośc. miejscowe(głównie z archidiec. gnieźnieńskiej i pozn.) i zagr.,

  ° wiadomości lit. (od 1844 j a k o „ D o d a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA

  Staroż. miasto kananejskie na wsch. brzegu M.Śródziemnego, na pograniczu Palestyny z Egiptem (Rdz10,19; Sdz 6,4); j e d n o z miast pentapolis filistyńskiej (Joz13,3) ze świątynią —> Dagona; bpstwo tytularne.G. wymieniają listy z Tell el -» A m a r n a ( A N E T 478, 489--490); miasto zdobyte przez J u d ę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA NIEDZIELNA"

  Tytuł popularnych czasopismkatolickich; do najbardziej znanych należą:

  1. Tygodnik społ.-polit., wydawany 1902-39 we Lwowie(założył i wydawał ks. Adam Wesoliński), od 1911 - podwspólną redakcją z tygodnikiem krak. „Prawda" przez Kat.Spółkę Wydawniczą w Krakowie (1914 połączony z tym pismem,a 1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZA, Gazes THEODOROS

  ur. ok. 1398 w Tesalonice,zm. 1476 w San Giovanni a Piro (prow. Salerno), bizant.uczony, filolog i humanista.

  Był prof, w Konstantynopolu; na Soborze Flor. (1439) należałdo zwolenników unii; po soborze pozostał we Włoszech ij a k o współpracownik kard. —> Bessariona (zw. princeps Academìae)redagował m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA OLSZTYŃSKA"

  Pol. gazeta o charakterzenar. i k a t . , ukazująca się 1886-1939 w Olsztynie, początkowotygodnik, od 1921 gazeta codzienna, organ Związku Polakóww Prusach Wschodnich.

  Jej założycielami byli m.in. J. Liszewski, A. Samulowskii F. Szczepański; 1891 Liszewski przekazał ją SewerynowiPieniężnemu; 1894-1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZDA VOJTECH OFM

  Imię chrzestne J a k u b , ur. 19 VI1741 w Kubinie (Orawa), zm. 26 VII 1817 w Żylinie, słowac.kaznodzieja. Po studiach teol. w Egerze i przyjęciu święceńk a p ł . 1764 prowadził działalność duszpast. w wielu miastach( H u m e n n é , Rožňava, Koszyce, Beckov, Żylina). Był członki em Słowac...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry