Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GDACIUS ADAM

  ur. 1615 w Kluczborku, zm. 18 IX1688 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz.

  Kształcił się w Kluczborku,Brzegu i Toruniu (gimnazjum ewang.augsb.); 1637uczył w gimnazjum w Elblągu, nast. był w Wilnie kantoremszkoły ewang., a p o t em jej r e k t o r e m ; 1641 powrócił do Kluczborka,gdzie był diakonem, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄDEK MACIEJ ÖGD

  Imię zak. A n z e lm o d św. AndrzejaCorsiniego, ur. 24 II 1884 w Niegowici k. Krakowa, zm.15 X 1969 w Łodzi, pisarz ascet., założyciel zgrom, zakonnego.

  J a k o alumn niższego seminarium w Wadowicach był wychowankiemRafała Kalinowskiego; do zakonu wstąpił 1901w C z e r n e j ; po studiach filoz.-teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, klasztorów,stolica —» gdańskiej diecezji, ważny ośrodek reformacji i,związany z nim, ośrodek wydawniczy, a także siedziba wikariuszagen. obrządku orm., parafii i d e k a n a t u prawosł., orazparafii ewangelickoaugsburskiej.

  1. M i a s t o - Początki G., związane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /28 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOREK BENEDYKT OFMObs

  (zw. Anserinus), ur.ok. 1545 we Lwowie, zm. 6 VIII 1607 w Jarosławiu n. Wołgą,misjonarz.

  Po studiach 1572-75 w Akademii Krak. wstąpił do zakonu wWarszawie; od 1578 studiował w Paryżu, Perugii i Rzymie,uzyskując tytuł lektora teologii; 1585 zorganizował w Samborzezak. studium filoz. i powiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSKA DIECEZJA

  Powstała 1925 w granicach WolnegoMiasta Gdańska (utworzonego 1920 na mocy t r a k t a t uwersalskiego), bezpośrednio zależna od Stolicy Apost. (—» egzempcja);od 1972 sufr. metropolii —* gnieźnieńskiej.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium d.g. łączy się zprawdopodobną działalnością bpów J o r d á...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWO

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Strzegocin w dek. nasielskim w dipc. płockiej.

  Pierwotnie G. było parafią eryg. 1 3 8 5 przez bpa Ścibora; zlikwidowanoj ą 1 8 4 7 , włączając kościół do par. Winnica, a 1 9 0 9do par. Strzegocin; w G. zachował się kościół wzniesiony 1 7 9 2z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDOWSKI ZYGMUNT OCD

  Imię zak. Andrzej Fezulańskiod św. Teresy, ur. 1588 w Krakowie, zm. 2 XII 1656 w KamieńcuPodolskim, teolog.

  Po wstąpieniu 1606 do karmelitówdawnej obserwancji studiował w Akademii Krak., gdzie 1618uzyskał stopień bakałarza, a przed 1623 magistra teologii;nast. wykładał teologię w Akademii Krak.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI ALBERT

  ur. 1 8 4 0 w Jaśle, zm. 11 VI1 8 8 8 w Wadowicach, pedagog i pisarz.

  Po studiach na uniw. Jana Kazimierza we Lwowie rozpocząłwspółpracę z „Dziennikiem L i t e r a c k i m " , gdzie 1 8 6 4 - 6 5drukował we fragmentach powieści - Kupiec z Halickiej ulicy,Męczennica i Miłość bez granic; osobno wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GAZETA TYGODNIOWA"

  Tygodnik poświęcony sprawomrei., oświatowym i społ., wydawany 1930-39 w Kielcach.

  Wydawcą był ks. B. Czerkiewicz, a od 1937 Kiel. Kuria D i e c ,redaktorami - księża S. Dembczyk (1930-33), S. Borowiecki(do 1937) i J. Kornobis ( d o 1939).

  Przeznaczając pismo dla czytelnika wiejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDÓW

  Parafia w dek. dobczyckim w archidiec. krakowskiej,pierwsza wzmianka 1325-27. Kościół Narodzenia NMProzbudowany 1790 i 1864, konsekrowany 1826, jest budowląmurowaną, jednonawową z kaplicą Przemienienia Pańskiegoz 1865 i wydłużonym p r e z b i t e r i um zamkniętym wielobocznie;

  do zabytków należą 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt

Do góry