Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GEDLICZKA ZDZISŁAW

  ur. 2 V 1 8 8 8 w Rypiance k. Kałusza,zm. 28 V 1 9 5 7 w Krakowie, malarz, grafik, pedagog.

  Studiował 1 9 0 7 - 1 2 w krak. Akademii Sztuk Pięknych Plastycznych;prowadził nast. poszukiwania nowych metod nauczaniaz zakresu haftu i koronkarstwa; był jednym z inicjatorówzorganizowanego w Krakowie seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARD z SALZBURGA bł. abp.

  ur. ok. 1020-25,zm. 15 (lub 16) VI 1088 w Werfen nad Salzach, reformator życiakośc. w archidiec. Salzburg.

  Pochodził prawdopodobnie z rodu grafów szwabskich vonHelfenstein; kształcił się przypuszczalnie w Paryżu; 1055 przyjąłświęcenia kapł. i został kapelanem na dworze ces. HenrykaI I I , a 1058-60...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEERTGEN TOT SINT JANS, Geertgen van Haarlem

  ur. ok. 1460 w Lejdzie, zm. ok. 1490 w H a a r l e m i e , malarz.Uczył się w cechu iluminatorów i introligatorów w Brugii,po czym osiadł w Haarlemie, gdzie początkowo byt uczniemA. van Ouwatera, a nast. pracował dla zakonu joannitów.

  Wczesne dzieła G. wykazują zależność od stylu mistrzów f l a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBHARDT OSKAR LEOPOLD von

  ur. 22 VI 1844 wRakvere ( E s t o n i a ) , zm. 9 V 1906 w Lipsku, luterański teolog,bibliotekarz, wydawca.

  Od 1862 studiował w Dorpacie (Tartu ) , Tybindze, Erlangen, Getyndze i Lipsku, gdzie 1872 zetknąłsię z A. von Harnackiem, który skierował j e go zainteresowaniana teologię i bibliotekoznawstwo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEEZ (gyyz)

  Rodzima nazwa klasycznego języka etiopskiego(wywodząca się od plemienia p d . a r a b . 'ag'azi), najstarszyz 8 semickich języków —* Etiopii (wraz z arab. i p d . a r a b .należy do pd.-zach. grupy języków semickich, a wraz z tigre itigrinia tworzy tzw. grupę pn.semickich języków Etiopii); wykształci!się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDELIUSZ WOJCIECH

  zm. ok. 1632 w Kaliszu, drukarz.

  Pracował 1601 j a k o zecer w oficynie Wolrabów w Poznaniu,a od 1602 w Kaliszu; 1605 nabył drukarnię na własność;uzyskawszy poparcie abpa gnieźn. W. Gembickiego,1618-30 używał tytułu „typograf arcybiskupi".

  Wytłoczył 73druki, przeważnie o tematyce rei., pochodzące z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYK LUDWIK

  ur. 25 VIII 1874 w Warszawie, zm. 15 II1940, działacz społeczno-polityczny.

  Z zawodu był drukarzem;od 1905 wraz z ks. M. —» Godlewskim zakładał —* StowarzyszeniaRobotników Chrześcijańskich (SRCh); 1906 więzionyw cytadeli warsz.; był wieloletnim s e k r e t a r z em gen., anast. prezesem SRCh; organizował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHENNA

  (gr. od hebr. gě (bL'ne) hinnom, aram. gehinnamdolina synów Hinnoma, dolina j ę k u ) , pierwotnie określenietopograficzne, p o t em też teologiczno-eschatologiczne.

  W ST jest nazwą doliny w pd. części Jerozolimy (arab.Wadi ar-Rababi); pod koniec monarchii judzkiej (VII-VI w.p r z . C h r . ) G. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDEON

  (hebr. giďón, LXX gedeon), jeden z 6 większychsędziów (Sdz 6,1 - 8,35; Hbr 11,32), syn Joasza z roduAbiezera w pokoleniu Manassesa, zw. też J e r u b b a a l em (Sdz6,32; 7,1; 8,29.35; 9,1; 2 Sm 11,21) z powodu walki z kultemBaala i Aszery (Sdz 6,25-32).

  Pochodził z Ofra (być może dzisiejsze et-Taijibe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄBIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Miejscowośćwzmiankowana od 1215, prawa miejskie otrzymała przed1332; pierwotny kościół grodowy św. Mikołaja powstał zapewnez fundacji książęcej w XII w.; w XV w. wzniesiono1-nawowy kościół murowany, odrestaurowany i rozbudowanyprzed 1672; kolejny kościół murowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt

Do góry