Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada maksymalnego wykorzystania surowców

  W procesach biotechnologicznych występują podstawowe wymagania dotyczące surowców. Obejmują one konieczność dostarczenia źródła węgla, źródła azotu, tlenu (w hodowlach tlenowych), składników mineralnych, czynników wzrostowych (patrz rozdział 5). Wymagania ekonomiki produkcji skłaniają do wyboru...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy beztlenowych procesów przerabiania ścieków

  W przyrodzie, w warunkach beztlenowych, gdy nie występują siarczany

  i azotany, materia! biologiczny może być rozkładany z wytworzeniem metanu. Po raz pierwszy obserwację tego zjawiska prowadził Volt w 1776 roku. Pierwsza techniczna instalacja do produkcji biogazu powstała w roku 1911 i wykorzystywała osad...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada maksymalnego wykorzystania aparatury

  Realizacja każdego procesu technologicznego związana jest wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. Zakup aparatów związany jest z poniesieniem określonych nakładów finansowych. Koszty te obciążają koszty produkcji w postaci amortyzacji i ewentualnych kosztów obsługi kredytu. Naturalne jest dążenie do...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komory fermentacyjne

  Betonowe lub stalowe komory fermentacyjne o zróżnicowanych kształtach są najpopularniejszym rozwiązaniem konstrukcyjnym fermentorów do produkcji biogazu. W znacznej części pracują w sposób ciągły. Gaz odbierany jest, w przypadku komór ze stropem stałym, bezpośrednio z komór do zbiornika lub gromadzony...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktory kolumnowe

  Aparaty kolumnowe zaczęto stosować w Europie pod koniec łat 70-tych. Nowoczesne techniki prowadzenia procesu w fermentorach kolumnowych polegają na wytworzeniu takich warunków, aby mogły tworzyć się aglomeraty (flokuły) drobnoustrojów, zwykle o rozmiarach 0,5-2,5 mm. Aparaty pracują v/ sposób ciągły...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ługowanie rad miedzi

  Ługowanie biologiczne miedzi z ubogich rud jest stosowane głównie w USA, ale również w Kanadzie, Meksyku, Australii, Portugalii, Hiszpanii, Rosji. Ogólnie ok. 5% światowej produkcji miedzi pochodzi z ługowania biologicznego.

  Największa instalacja do ługowania biologicznego miedzi znajduje się w Bingham...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty wydzielania i oczyszczania produktów

  Wydzielanie i oczyszczanie produktów procesów biochemicznych może mieć szczególne znaczenie w technologiach produktów o dużej czystości lub wytwarzanych w niskich stężeniach przez drobnoustroje.

  Można przedstawić zależność między stężeniem danego produktu w płynie pohodowlanym i jego ceną . Im...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ścieków

  Pojęcie „ścieki” jest bardzo szerokie. Ogólnie można wyróżnić:

  —    ścieki deszczowe,

  —    ścieki komunalne (bytowo-gospodarcze), tzn. ścieki pochodzące z domów mieszkalnych, instytucji komunalnych (szkoły, szpitale, hotele itp.) oraz drobnego przemysłu (pralnie itp.); w zależności od rozwiązania...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty wody technologicznej i stylizacji odpadów

  Woda technologiczna zużywana jest do chłodzenia aparatów, na bezpośrednie cele przetwórcze, np. jako składnik pożywek oraz do mycia aparatów. Duże zużycie wody może wpływać na koszty wytwarzania. Wzrastają bowiem zarówno koszty pozyskiwania wody o odpowiedniej dla procesów biotechnologicznych jakości...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ogólna oczyszczania ścieków

  Większość ścieków przemysłowych, zwłaszcza z przemysłów rolno-spo-żywczych, może być oczyszczana metodami biologicznymi. Również ścieki z przemysłu chemicznego zawierające zanieczyszczenia organiczne, mogą podlegać utylizacji biologicznej. W wielu starszych technologiach uważano za konieczne...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 820

  praca w formacie txt

Do góry