Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GEOMETRIA

  (gr. ge ziemia, metreo mierzę), najstarsza,obok arytmetyki, gałąź matematyki, pierwotnie badającawłasności figur i stosunków przestrzennych; obecnie obejmujeróżne teorie matematyczne związane tematycznie bądźgenetycznie z tradycyjnym zakresem badań.

  Za ojczyznę g. uważa się Babilon i Egipt; dalszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGIUS de SCLAVONIA, Georgius Henrici de Rayn, Georges d' Esclavonie

  ur. w 2. poł. XIV w. w Breżice(Słowenia), zm. 5 V 1416 w Tours (Francja), teolog, pisarz.

  Studiował w Wiedniu i Paryżu; 1389 został magistrem artium,p o t em członkiem kolegium Sorbony i kanonikiem w Auxerre,1403 zaś magistrem teologii w Paryżu; 1404 mianowano gokanonikiem penitencjariuszem w Tours...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOPSYCHOLOGIA

  (gr. ge ziemia, psyche dusza, logossłowo), kierunek badań zaproponowany przez W. Hellpacha(1877-1955) nad wpływem klimatu, czynników atmosferycznychi geologicznych oraz krajobrazu na procesy psych, człowieka;badania te są prowadzone w aspekcie zachowania się,efektywności pracy i odpoczynku oraz zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORG STEFAN

  ur. 12 VII 1868 w Büdesheim k. Bingen,zm. 4 XII 1933 w Minusio k. Locarno, niem. p o e t a .

  Studiował filologię i historię sztuki w Paryżu, Berlinie,Monachium i Wiedniu; po powrocie do Niemiec założył wMonachium pismo „Blätter für Kunst" (1899-1919), propagującehasło „sztuka dla sztuki".

  Pozostając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGE AUGUSTIN

  Marysta, ur. 24 I 1915 w Lyonie,zm. 19 X 1977 tamże, biblista.

  Do zgromadzenia wstąpił 1932w La Neylière; studia teol. rozpoczął w zak. seminariumduch. w Differt, k t ó r e od 1940 kontynuował na wydziale teol.w Lyonie; 1941 przyjął święcenia k a p ł . ; 1944 uzyskał doktoratteologii, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGENEZA

  (gr. ge ziemia, genesis powstanie), filoz.--teol. t e o r i a o powstaniu, rozwoju i przekształcaniu się Ziemi,sformułowana przez P. Teilharda de Chardin i przedstawiającaogniwo łączące —» kosmogenezę z —» biogenezą w koncepcjicontinuae creationis i ewolucji uniwersalnej.

  Obejmujefazę f i z y c z n ą -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGONIA

  (gr. ge ziemia, gonos zrodzenie), w religioznawstwiepoglądy na powstanie i rozwój —» Ziemi, wyrażonew legendach i mitach i—» kosmogonia), w których zwykle stanowiączęść —» teogonii; w teologii chrzęść, element doktrynyo —> stworzeniu; w naukach przyr. oznacza całokształt procesówewolucyjnych (—> ewolucja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /5 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA

  (ge ziemia, grafe opis), nauka, a obecniezespół nauk badających powłokę Ziemi, jej zróżnicowanieprzestrzenne pod względem przyr. i spol.-gosp. oraz związkiśrodowiska geogr. z działalnością człowieka.

  1. D z i e j e - Już myśliwi paleolityczni mieli dobrą orientacjępraktyczną na dużych obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA BIBLIJNA

  Nauka badająca środowiskogeogr. krajów związanych z Biblią: —» Palestyny, WielkiejSyrii (hebr. Aram), międzyrzecza Tygrysu i Eufratu, tzn.Mezopotamii (—» Asyria i —» Babilonia) oraz Egiptu; zadaniemg.b. jest m.in. wydawanie —> atlasów biblijnych.

  P a l e s t y n a (ST - kraj Amorytów lub Kanaan) -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA HISTORYCZNA CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Część geografii hist, badającej przemiany i związki środowiskageogr. z historią chrześcijańskich społeczności wyznaniowych(—» geografia religii); opierając się na metodachwłaściwych geografii hist., korzysta z wyników badań in.dyscyplin nauk. zajmujących się społeczeństwem; j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 672

  praca w formacie txt

Do góry