Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GERALD z BARRY, Giraldus z Cambrai

  ur. 1147 lub1148 w Manorbier (Walia), zm. 1222 lub 1223, pisarz kościelny.

  Po studiach prawniczych w Paryżu wróci! ok. 1172 do Anglii;1175 zosta! archidiakonem w Brecknoch; wybrany na b p aSaint David's, nie uzyskawszy potwierdzenia króla HenrykaI I , kontynuował studia prawnicze oraz teol. w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERALDTON

  Diecezja w zach. Australii eryg. 30 I1898, sufr. Perth (do 1913 A d e l a i d e ) ; powstała z części teryto r i um diec. Perth, zamieszkałego przez irl. emigrantów;zajmuje 1,32 min km2 i liczy 95 000 mieszk., w tym 21 000katolików, 20 parafii, 16 księży diec. i 5 zak., 17 zakonnikówi 59 sióstr.

   

  R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEPPERT IGNACY ks.

  Pseud. Franciszek Kujawiński,ur. 20 I 1884 w Padniewie k. Mogilna, zm. 22 V I I 1942 w Dachau,historyk.

  Studia filoz.-teol. odbył w Poznaniu i Gnieźnie;1911 przyjął święcenia k a p ł . ; był wik. w Strzelnie, Inowrocławiui Pakości, 1919 kapelanem wojskowym, a od 1921prob, w Nakle; czynny w społ. życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERACE - LOCRI

  (do 1954 G e r a c e ) , bpstwo w pd. Włoszech(Kalabria), sufr. Reggio Calabria. G. jako koloniagr. Locri Epizefiri zał. 673 p r z . C h r . , utraciła znaczenie 205prz.Chr. po najeździe Scypiona Afrykańskiego.

  Inskrypcja chrzęść, z 391 świadczy o istnieniu chrześcijaństwa,w regionie G., a bpstwo (do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA RELIGII

  Nauka religioznawcza (-> religioznawstwo)o przestrzennym usytuowaniu i środowiskowymzróżnicowaniu —» religii; zajmuje się ogólnie wzajemnymizwiązkami między religią (jej genezą, strukturą, funkcjonowaniem)a środowiskiem geogr. (ogólna g.r.) lub ichzależnościami na pewnym wyróżnionym obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /10 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGETOWN

  Diecezja w Gujanie eryg. 29 II 1956z wikariatu apost. Gujana Bryt. (eryg. 12 IV 1837) j a k o sufr.Port of Spain; zajmuje 214 887 km i liczy 960 000 mieszk.,w tym 94 000 katolików, 30 parafii, 7 księży diec. i 34 zak.,35 zakonników i 37 sióstr.

   

  AAS 48(1956) 602-604; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOLOGIA HISTORYCZNA

  (gr. ge ziemia, logos słowo),nauka o dziejach Ziemi, a zwł. skorupy ziemskiej i istniejącegona niej życia organicznego; oprócz geologii dynamicznejstanowi zasadniczą część geologii.

  J a k o samodzielną naukę o powstawaniu (—» geogencza),dziejach i budowie Ziemi g.h. zapoczątkował w końcuXVIII w. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGETOWN UNIVERSITY

  Najstarsza uczelniakat. w Stanach Zjedn., zał. 1789 w Georgetown (obecniedzielnica Waszyngtonu) j a k o kolegium przez bpa J. —» CarrellaSJ.

  Kolegium, obejmujące szkołę średnią (Preparatory School)i studia wyższe: teologię, filozofię, matematykę i fizykę,o t w a r t o (wraz z konwiktem) 1791; uczyli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMANCJA

  (gr. ge ziemia, manteia wróżba), praktykawróżebna (—» wróżbiarstwo), przynależna do grupy wróżblosowych (zw. kleromancją), przepowiadająca przyszłość zeznaków wykonywanych na piasku lub ziemi; znanym systememg. chiń. jest —* feng-szui.

  G. znana w starożytności i średniowieczu (również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGICEO ATANASUA, Georgicevich, Grgičevic, Jurjovic, Georgijevic SJ

  ur. ok. 1590 w Splicie, zm. ok.1640 w Zagrzebiu (lub Wiedniu), chorw. pisarz i kompozytor.

  W 1609-11 studiował, j a k o stypendysta ces. FerdynandaII, filozofię w jez. kolegium Ferdinandeum w Grazu;1611-12 był sekretarzem bpa Bambergi, po czym wyjechałdo Wiednia, gdzie przez 2 lata studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt

Do góry