Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GERAZA

  (dziś Dżerasz w Jordanii), hellenist. miasto— Gileadu, ok. 55 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,od XVIII w. bpstwo tytularne.

  Za Aleksandra Wielkiego G. z malej ammonickiej osadystała się miastem; w czasie panowania Seleucydów nosiłanazwę Antiochia ad Chrysorrhoas (pn. dopływ Jabboku);ok. 82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z ABBEVILLE

  ur. ok. 1225 w Abbevillek. Amiens, zm. 8 XI 1272 w Paryżu, teolog polemista. Studiowałw Paryżu, gdzie ok. 1254 został magistrem teologii, a ok. 1256 archidiakonem w P o n t h i e u i Cambrai; wraz ze swoimprzyjacielem Wilhelmem z Saint-Amour byl jednym z przywódcówruchu dążącego do usunięcia zakonników z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Geliert Św. bp.

  ur. prawdopodobnie 23 IV977 w Wenecji, zm. 24 IX 1046 k. Székesfehérvár, apostołWęgier, p a t r o n diec. —» Csanád.

  Pochodził prawdopodobnie z dalmackiego rodu Sagredoosiadłego w Wenecji; w dzieciństwie oddany przez rodzicówdo benedyktyńskiego opactwa św. Jerzego w Wenecji, złożyłt am później profesję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERON GABRIEL OSB

  ur. 12 VIII 1 6 2 8 w Saint--Calais, zm. 29 III 1 7 1 1 w Saint-Denis pod Paryżem, teologi o b r o ń c a —* jansenizmu.

  Do zakonu wstąpił 1 6 4 8 w Saint-Melaine de Rennes; poprzyjęciu 1 6 5 6 święceń kapł. był nauczycielem retoryki, filozofiii teologii w klasztorach benedyktyńskich w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z BOLONII OCD

  ur. ok. 1250 w Bolonii,zm. 17 IV 1317 w Awinionie, filozof, teolog.

  Do zakonuwstąpił w Bolonii; ok. 1281 rozpoczął studia w Paryżu, uzyskując1295 doktorat (pierwszy wśród karmelitów); 1297 zostałwybrany gen. zakonu; 1305-08 prowadził wykłady nauniw. w Paryżu; 1307 był pap. doradcą w sprawie —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerald Św. OSB abp.

  ur. w regionie Quercy( F r a n c j a ) , zm. 5 XII 1109 w Bornos (pd. Hiszpania).

  J a k o zakonnikw opactwie Moissac (pd. Francja) współpracował za b p em Toledo B e r n a r d em (1086-1126) w realizacji —» gregoriańskiejreformy na terenie Hiszpanii; był nauczycielemw szkole katedralnej w Toledo;

  mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z CAMBRAI bp.

  ur. ok. 975 w Liège, zm.14 III 1051 w Cambrai, teolog i polityk.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Reims pod kierunkiem G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. Sylwester I I ) ; dziękipoparciu Henryka II (1002-24) został 1012 bpem Cambrai;po przyjęciu święceń kapt. w Nijmegen byt konsekrowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z BROGNE Św. OSB

  ur. ok. 898 w Stave(diec. Namur), zm. 3 X '959 w Brogne, fundator i opat —»Brogne, reformator klasztorów w Lotaryngii i Flandrii.

  Pochodził ze szlacheckiej rodziny frankońskiej; za jej zgodąprzekazał swe posiadłości kościołowi w Brogne; śluby zak.złożył w opactwie paryskim Saint-Denis; wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z KREMONY

  ur. 1114 w Kremonie (pn.Włochy), zm. 1187 w T o l e d o (Hiszpania), tłumacz, przedstawicielszkoły filoz. w Toledo.

  Studiował filozofię we Włoszech,a nast. od 1134 w Toledo, gdzie jednocześnie uczytsię języka arab. i studiował dzieła filozofów a r a b . ; zaliczanyjest (oprócz -» Dominika Gundisalviego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

  ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

  Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt

Do góry