Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GERGONNE JOSEPH DIEZ

  ur. 19 VI 1 7 7 1 w Nancy,zm. 4 IV 1 8 5 9 w Montpellier, franc, matematyk.

  W 1 7 9 5 objął katedrę matematyki w Ecole Centrale wNîmes; 1 8 1 0 założył i do 1 8 3 1 redagował pierwszy matematycznyperiodyk „Ánnales de mathématiques pures et appliqu é e s " , który przyczyni! się do stworzenia współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERT MARTIN OSB

  ur. 12 VIII 1 7 2 0 w Horb k.Tybingi, zm. 13 V 1 7 9 3 w Sankt Blasien (Schwarzwald), historykliturgii i muzyki kościelnej.

  Do zakonu wstąpił 1 7 3 6 w Sankt Blasien; po przyjęciu1 7 4 4 święceń kapł. podjął pracę w bibliotece klasztornej;1 7 5 9 - 6 2 odbył podróże nauk. po Niemczech, Włoszech i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARD JOHANN

  ur. 17 X 1582 w Quedlinburgu,zm. 17 V I I I 1637 w J e n i e , teolog luterański.

  Po studiach w W i t t e n b e r d z e , Jenie i Marburgu zosta! 1606s u p e r i n t e n d e n t em w Heldburgu, 1615 gen. s u p e r i n t e n d e n t emw Koburgu, a 1616 profesorem teologii na uniw. w Jenie.

  W odróżnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBET PHILIPPE OLYMPE bp.

  ur. 5 II 1 7 9 8 w Polignyk. Besançon, zm. 8 VIII 1 8 6 4 w Perpignan, filozof, teolog.

  Po studiach w Besançon i Paryżu przyjął 1 8 2 2 święceniak a p ł . ; od 1 8 2 4 wraz z F.R. de —* Lamennais'm wydawałmies. „Memoriał c a t h o l i q u e " , a 1 8 3 0 - 3 2 dziennik „L'Avenir";w obronie Lamennais'go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARDT PAUL

  ur. 12 III 1607 w Gräfenhainichenk. Halle, zm. 27 V 1676 w Lubinie (Łużyce), niem. pastorluterański, poeta.

  Studia teol. rozpoczął 1628 w Wittenberdze, 1645-51 przebywałw Berlinie, gdzie był nauczycielem domowym, nast.pełnił wiele funkcji kośc. (m.in. 1651-57 prob, w Mittenwaldzie,od 1657 kaznodziei w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD ze STERNGASSEN OP

  Żył w XIV w., niem.teolog i mistyk, brat Jana ze Sterngassen.

  Po wstąpieniu dozakonu przebywał w Kolonii, gdzie zetknął się z —* Eckhartem;G. znany jest przede wszystkim j a k o autor (pozostającego w rękopisie) Pratum animarum, zw. również Medelaanimae languentis (dzieło odkryte przez M. Grabmanna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerhard bp.

  zm. ok. 1256, pierwszy bpmis. dla Rusi.

  Związany był z grupą kanonicką przy kościeleśw. Marcina w Opatowie, ufundowaną przez księcia KazimierzaII Sprawiedliwego z myślą o planach mis. na Rusi;

  opanowanie1229 Małopolski przez Konrada I, zaprzyjaźnionegoze skłaniającym się do unii Danielem Halickim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAS, Gerrha

  (niezident. miejscowość w delcie Niluw Egipcie)', staroż. bpstwo koptyjskie w metropolii Peluzjumw rzym. prowincji Augustamnika I; znanych 3 bpów z V w.;od 2 . pot. XVIII w. łac. bpstwo t y t u l a r n e .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD JOSEPH OMI

  ur. 12 III 1831 w Bouxières--aux-Chênes k. Nancy, zm. 29 V 1914 w Roma (Lesotho),misjonarz, sługa Boży.

  Po ukończeniu seminarium duch. wPont-à-Mousson i Nancy wstąpił 1851 do zgrom, w Notre--Dame-de-1'Osier; 1852 j a k o diakon udał się do Afryki Pd.i 1854 przyjął święcenia kapł.; 1855-61 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARA

  Hebr. Gerar (Tell Abu Hureira lub Tellasz-Szeriah k. Gazy w Izraelu), bpstwo staroż. w metropoliiCezarea Palest, w rzym. prowincji Palestyna I; miejscowośćwielokrotnie wzmiankowana w ST (Rdz 10,19; 20,1; 26,17; 2Krn 14,13-14); znany bp Marcjan z 451; od 1936 bpstwo tytularne.

   

  A. van den Born, BL 555; D. i L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt

Do góry