Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

  ur. ok. 395 w Jerozolimie,zm. ok. 480, mnich.

  Był uczniem Melanii M ł . ; po jejśmierci (439) przejął zwierzchnictwo nad podległymi jejklasztorami; należał do przeciwników —> nestorianizmu, atakże nauki Soboru Chalced. i opowiada! się za —> monofizytyzmem;

  prawdopodobnie jest autorem Bios tes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSS, Gers OTTO

  ur. 8 IX 1830 w Popiołach k.Węgorzewa, zm. 22 II 1923 w Królewcu, pastor ewang., pisarz.

  Po ordynacji (1857) był od 1864 prob, w Szczytnie i od1868 w Mrągowie, a 1885-94 s u p e r i n t e n d e n t em w ewang.-augsb. diecezji mrągowskiej. Po swym stryju Marcinie przejąłwydawanie Kalendarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONTOLOGIA

  (gr. geron starzec, logos słowo),nauka o starzeniu się, badająca wpływ wieku na funkcjonowanieżywego organizmu we wszystkich poziomach jego złożoności(molekule, komórce, organie, organizmie, całejpopulacji) w aspekcie biol. (g. biologiczna), med. (geriatrialub g. kliniczna) i społ. (g. społeczna).

  1. G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /11 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEROWSKI, Gierowski JAKUB ks.

  ur. 24 X 1794 wNowym Jazowie k. Jaworowa, zm. 5 IX 1850 we Lwowie.

  Studia filoz.-teol. odbył we Lwowie; 1817 w Križevci (Chorwacja)przyjął święcenia kapł. obrządku gr.kat.; 1820-22wykładał nauki bibl. i dogmatykę w nowo utworzonym semina r i um duch. w Szibeniku (Chorwacja) oraz prowadziłdziałalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSOM ben JEHUDA

  ur. ok. 950 w Metzu, zm. 1028w Moguncji.

  J a k o rabin założył i prowadził szkołę talmudycznąw Moguncji; uważany był za autorytet w komentowaniuPiccioksięgu; należał do jednego z pierwszych (w krajache u r . ) komentatorów —» Talmudu, a jego komentarz (dziśzaginiony) był uznawany przez wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSON JEAN

  ur. 14 XII 1363 w Gerson-lès-Barbyk. Rethel (Szampania), zm. 12 VII 1429 w Lyonie, działaczk o ś c , teolog i filozof, zw. doctor christianissimus.

  Studiował w Kolegium Nawarskim w Paryżu jako uczeń—» Piotra z Ailly; 1392 uzyskał licencjat, a po doktoracie1395 z teologii został kanclerzem uniw. w Paryżu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /7 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z AUXERRE Św. bp.

  ur. ok. 380 w Auxerre,zm. prawdopodobnie 31 VII 448 w Rawennie, organizatorżycia kośc. w —> Galii, p a t r o n —* A u x e r r e .

  1. Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . pochodził z zamożnejrodziny z e środk. Galii; wykształcenie human, otrzymał prawdopodobniew Autun; po studiach prawniczych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONCJUSZ bp.

  zm. 6 VI 1489, metropolita moskiewski.

  Od 1447 był archimandryta monasteru Simonowskiegow Moskwie; 1455 został b p em Kołomny, a 1473 metropolitąmoskiewskim. Wywierał wpływ na politykę wielkiego księciamoskiewskiego Iwana III;

  1479 na skutek wprowadzeniazmian w obrzędach liturg. przy poświęceniu soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANICUM, Pontificio Collegio Germanico - Ungarico

  Kolegium, zw. też —» a l u m n a t em papieskim, zał. 1552 wRzymie przez pap. Juliusza III z inicjatywy Ignacego Loyolina podstawie przez niego opracowanych konstytucji w celuprzygotowania kapłanów do przeciwdziałania reformacjiprotest, w krajach języka niem.; po Soborze Tryd. stało sięinstytucją modelową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z PARYŻA Św. bp.

  ur. pod koniec V w. wAutun, zm. 28 V 576 w Paryżu.

  Po studiach w Avallon, przezkilka lat żył j a k o eremita w pobliżu Laizy k. Autun; ok. 540przyjął święcenia k a p ł . i na życzenie bpa A u t u n dokonał reformytamtejszego klasztoru św. Symforiana; od 555 był wParyżu doradcą króla Chilperyka I, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt

Do góry