Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GERWAZY i PROTAZY Św.

  Męczennicy mediolańscy zIV w., patronowie Mediolanu.

  1. K u l t - Legendarna Passio z przełomu V-VI w. (błędnieprzypisywana Ambrożemu) podaje, że G. i P. (bliźnięta)byli dziećmi Witalisa i Walerii; po śmierci rodziców, sprzedawszyswe dobra, prowadzili życie kontemplacyjne wubóstwie; odmówiwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /4 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESUALDO CARLO

  ur. ok. 1516 w Neapolu, zm. 8 IX1613 tamże, lutnista i kompozytor.

  Pochodził z rodziny arystokratycznej; był krewnym KarolaBoromeusza i przyjacielem Torquata Tassa. Jako książęVenosy otoczy! się muzykami i poetami, których powołałdo własnej akademii.

  Ogłosił 6 ksiąg 5-glosowych —> madrygałówa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESELLSCHAFT für EVANGELISCHE THEOLOGIE

  Rei. stowarzyszenie zał. 1940 w Berlinie przez —> B e k e n n e n d eKirche dla popierania teologii w duchu ewang. Kościołaokresu reformacji oraz poszukiwania związków między teol.wiedzą i kośc. zarządzeniami.

  Główni przywódcy G . f . E . T . - J. Schniewind, Ernst Wolf,J. Beckmann, M. Fischer i Hans von...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETHSEMANI

  Opactwo — trapistów pod wezw. MaryiPanny. zat. 1848 k. Bardstown (Kentucky, Stany Zjedn.)przez E u t r o p i u s a P r o u s t a , przybyłego z 44 trapistami z Francjiz opactwa Breton w Melleray k. Nantes; 1850 klasztor otrzymałrangę opactwa, będąc pierwszą wspólnotą zak. w StanachZ j e d n . ; wzrost liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESENIUS WILHELM

  ur. 3 II 1786 w Nordhausen k.Erfurtu, zm. 23 X 1842 w Halle, filolog biblijny.

  Był (od 1810) profesorem ST i języków sem. w Halle;opracował pierwszą nauk. gramatykę hebr. HebräischesElementarbuch (I-II, Hl 1813-14, do 1842 miała 13 wyd.),wielokrotnie przerabianą i uzupełnianą, np. E. Kautzsch(1909), G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDA z NIVELLES Św. OSB

  ur. 626, zm.17 III 659 w Nivelles, ksieni — klasztoru podwójnego w Nivelles(który założyła jej matka św. Iduberga).

  G. stworzyław Nivelles centrum kultury, sprowadzając teologów z Irlandii,a dzielą teol. i kodeksy liturg. z Rzymu; zasłynęła równieżz działalności charytatywnej. Kult G. zapoczątkowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETSEMANI

  Zgromadzenia zak. związane z kultemJezusa w G. (—> Ogród Oliwny):

  ° bracia pocieszyciele z G., Congregatio F r a t r um Consola t o r um de G . . kleryckie zgromadzenie zak. na prawie d i e c ,zal. 1921 w Wiedniu przez ks. Józefa Litomiskiego (1888--1956) w celu duszpast. opieki nad emigrantami czes. (w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESNER KASPER

  ur. w Lubawie, zm. 24 VIII 1606w Toruniu, kaznodzieja luterański, tłumacz.

  Od 1578 byłprob, w Sławie; 1584 został kaznodzieją przy szpitalu, a 1585przy kościele św. Jakuba w Toruniu; kazania wygłaszał popol. i niemiecku.

  Przełożył Katechismik albo nauka krześciańskaprzez Marcina Luthera napisany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDA WIELKA, Gertruda z Helfty Św.

  ur.6 I 1256 w Turyngii, zm. 17 XI 1302 w Helfcie k. Eisleben,mistyczka.

  1. Ż y c i e  i  k u lt - Już w dzieciństwie oddana została doszkoły klasztornej cysterek w Helfcie, gdzie była pod duchowymkierownictwem Mechtyldy; otrzymała też gruntownewykształcenie human, i teol.; po złożeniu ślubów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /6 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESSNER SALOMON

  ur. 1 IV 1730 w Zurychu, zm.2 III 1788 tamże, szwajc. poeta. W Berlinie (od 1749) przygotowywałsię do zawodu księgarza, nast. w Hamburgu zajmowałsię malarstwem, a od 1750 prowadził księgarnię wZurychu.

  Wczesna twórczość G. nawiązywała do poezji anakreontycznej;podstawę jego dorobku stanowiła jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 256

  praca w formacie txt

Do góry