Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GETTO, ghetto

  Otoczony murem obszar przymusowegozamieszkiwania Żydów w mieście z większością c h r z ę ś ć ;potocznie, zamieszkana przez Żydów dobrowolnie bądź podprzymusem część miasta, ulica lub dzielnica; nazwę g. rozciągasię na dzielnice, w których dobrowolnie osiedlili siężyd. emigranci z Europy Wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /12 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETYNGA, Göttingen

  Miasto w R F N (Saksonia Dolna ) , siedziba uniwersytetu z wydziałem protest, teologii.

  Miejscowość występująca ok. 953 j a k o Gutinga, ok. 1210otrzymała prawa miejskie; od 1268 byli tu franciszkanie, od1298 także dominikanie; będąc członkiem Hanzy (1351--1572), G. osiągnęła zwł. w XV w. znaczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEULINCX ARNOLD

  ur. 31 I 1624 w Antwerpii, zm.XI 1669 w Lejdzie, filozof, prekursor —» okazjonalizmu.

  Po studiach filoz. i teol. w Lowanium (pod kierunkiemkartezjanina G. Philippi) zosta! tamże 1646 prof, filozofii;na tle ówczesnych sporów filoz.-teol., zwl. kartezjańskiejkrytyki szkolnej filozofii i sympatii dla —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEVAERT FRANÇOIS AUGUSTE

  ur. 31 VII 1828 w Huise(wsch. Flandria), zm. 28 XII 1908 w Brukseli, belg. kompozytori muzykolog.

  Studia muz. odbywał w Gandawie; 1859-70 przebywałwe Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech; 1871 zostałdyr. konserwatorium w Brukseli. Komponował opery komiczne,utwory wokalne i instrumentalne; z utworów rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEVERS MARIE

  Właśc. Maria Theresia Carolina Fanny,ur. 30 XII 1883 w Edegem k. Antwerpii, zm. 9 III 1975w Missembourgu, pisarka belgijska. Otrzymała wykształceniedomowe; całe życie spędziła w rodzinnej posiadłości w Missembourgu(jedynie podczas II wojny świat, przebywała wProwansji); 1938 została członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETTER MATYLDA

  ur. 25 II 1870 w Warszawie, zm.8 VIII 1968 w P ł u d a c h k. Warszawy, działaczka społeczna.

  Do zgrom, franciszkanek Rodziny Maryi (—» franciszkankiII B 69 ) wstąpiła 1887 w Warszawie; po odbyciu nowicjatui złożeniu 1889 ślubów zak. w Odessie, ukończyła tam gimnazjum rządowe, uzyskując 1893 dyplom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERTRUDY KODEKS

  Łac. rękopis iluminowany zawierającypsałterz z X w., przeznaczony dla abpa Trewiru—* Egberta (zw. także Psałterzem Egberta), oraz modlitwydołączone w XI w. i przeznaczone dla —» Gertrudy, córkiMieszka II i Rychezy - żony księcia kijowskiego Izjastawa(tzw. Modlitewnik Gertrudy), przechowywany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /5 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA

  (łac. czyny, wydarzenia), gatunek średniow.pisanych źródet historiograficznych (—» historiografia),częsty zwł. w X-XII w.

  P u n k t em wyjścia do kwalifikacji g. jest panegiryczny opisczynów osób świeckich lub duchownych piastujących odpowiedzialnefunkcje w życiu społ. (papież, król, cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERWARD bp.

  zm. 31 X lub 1 XI 1323 w Awinionie.

  Pochodził z Kujaw, z rodu Leszczyców; 1293 byt kanonikiemkruszwickim, później prepozytem kapituły katedralnej weWłocławku; 1300 został wybrany na bpa kujawskiego; toczyłspory majątkowe z książętami kujaw, i pom. rodem Swięców,z joannitami i begardami, terytorialne z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA ROMANORUM

  Anonimowy tac. zbiór przykł a d ów (tzw. exempla), sporządzony dla celów kaznodziejskichprawdopodobnie w Anglii w końcu XIII w.; obejmujetakże legendy wsch., bibl. i chrzęść. - z obszernym komenta r z em moralizatorskim; wersja kontynentalna, różna oda n g l o t a c , jest m.in. łączona z nazwiskiem P. —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt

Do góry