Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GIECZ

  Wczesnośredniow. gród i parafie w dek. kostrzyńskimw archidiec. poznańskiej, z zespołem osadniczymGrodzisko, Grodziszcze, a od XVIII w. G r o d z i s z c z k o(nazwa ta utrzymała się w administracji kośc. na określenieparafii).

  1. Gród powstał między 800 a 900, powiększony z czasemo obwarowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIELNIEWSKI EDWARD ks.

  ur. 22 XI 1893 w Żarkach,zm. 21 V 1963 w Kielcach, prekursor odnowy liturgiczne j .

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Kielcachprzyjął 1919 święcenia k a p ł . ; 1922 ukończył prawo kan. na KUL; od 1923 byl prof, seminarium kiel. oraz red. „KieleckiegoPrzeglądu Diecezjalnego", a od 1927 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIECZYŃSKI, Goetz FLORIAN ks.

  ur. 1 7 9 3 w RousinovieNovým k. Opawy, zm. 15 II 1 8 6 6 w Niegowie k. Wyszkowa,kompozytor.

  W 1 8 1 4 wstąpił do paulinów na JasnejGórze w Częstochowie i 1 8 1 5 złożył śluby zak. (przyjąłimię zak. Cyryl); był dyr. kapeli jasnogórskiej, a od 1 8 1 9kaznodzieją w kościele Świętego Ducha w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIELNIÓW

  Parafia w dek. Skrzynno w diec. sandomiersko-radomskiej.

  Parafię erygowano ok. 1455; od 1511 G.wymieniany jest jako miasto; 1869 utracił prawa miejskie.Kościół par. pod wezwaniem bł. —» Władysława z G. zostałwzniesiony 1861-66 w miejsce dawnego drewnianego z 1455,murowany, halowy z barokowym wyposażeniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ JÓZEF ARNULF bp.

  ur. 24 VII 1 7 5 4 w Kossakowszczyźnie-Giedrojciach k. Wilna, zm. 17 VII 1 8 3 8 wOlsiadach, mecenas kultury litew., tłumacz.

  Studia filoz.-teol. odbył 1 7 7 5 - 8 1 w Wilnie; po przyjęciu1 7 8 1 święceń kapł. studiował do 1 7 8 5 języki obce, teologięi prawo kan. w Rzymie; 1 7 8 6 został kanonikiem, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUŁTÓW (2)

  Parafia w dek. Gryfów Śląski w archidiec.wrocławskiej. Kościół par. w G. pod wezw. św. Michala Archanioła zbudowany ok. 1 5 0 8 , powiększony 1 6 6 8 , zosta!przebudowany 1 7 0 3 - 0 7 w stylu barokowym; otrzymał wówczassklepienia kolebkowe z polichromią o lud. motywach;

  1 9 6 6 - 6 7 wprowadzono do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

  ur. 1536, zm. 6 IV 1608,litew. działacz kościelny.

  Po przyjęciu 1572 święceń kapl.został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapitułydiec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francjido króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominacjękról. i prekonizację na bpstwo żmudzkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBŁO

  Parafia w dek. pilickim w diec. kieleckiej,eryg. 1 8 1 9 . G. ma kościół św. Jakuba, wzniesiony w 1. poł.XIII w. z ciosów wapiennych, 1-nawowy z prosto zamkniętymprezbiterium i prostokątną wieżą od zach.;

  niektóreokna i portal rom. zamurowano 1 9 1 1 w wyniku rozbudowy,podczas której kościół stracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUŁTÓW (1)

  Parafia w dek. Bolechowice w archidiec.krakowskiej, eryg. zapewne w XIII w.; kościół św. Idziego

  Opata, wg J . Długosza, został ufundowany przez J u d y t ę , żonęWładysława Hermana. Obecny, wybudowany 1 6 0 0 - 0 4 , murowany,1-nawowy, z węższym prezbiterium zamkniętympółkolistą apsydą, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GICHON

  (hebr. gichon od giach, burzyć się), bibl.nazwa źródła w dolinie Cedronu, u stóp wzgórza Ofel wJerozolimie (obecnie Ain Sitti Miriam, Ź r ó d ł o NMP; arab.Ain Umm ad-Darag, Ź r ó d ł o Matki Stopni); nazwa jednejz 4 rzek raju, przepływających przez krainę Kusz (Rdz 2,13).

  W II tysiącleciu prz.Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt

Do góry