Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY

  Na początku podręcznika przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące zarówno kształtowania nawyków w rozwoju osobniczym, jak i okoliczności oraz mechanizmów wytwarzania się nawyku nieprawidłowej postawy. W dalszych częściach opracowania zagadnienia te przewijały się jeszcze wielokrotnie, uzasadniając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /11 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBRANE ASPEKTY METODYCZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Skuteczność postępowania korekcyjnego zależy nie tylko od właściwego doboru środków i bezbłędnego wykonywania odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. Zależy ona również i od podejścia do całokształtu problemu. Ilość dzieci dotkniętych wadami postawy i wymagających w związku z tym takiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH

  Podobnie jak w wychowaniu fizycznym czy kinezyterapii, formy ćwiczeń korekcyjnych wiążą się ściśle z trojakiego rodzaju czynnikami: przestrzennymi, czasowymi oraz organizacyjnymi i oznaczają jak gdyby sposób, w jaki - korzystając z odpowiednich środków - osiąga się okreśłony cel.

  Czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /9 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W pojęciu środki postępowania korekcyjnego mieści się zarówno baza tego postępowania,, jak i stosowane w nim ćwiczenia oraz inne zabiegi, które na podłożu powyższej bazy umożliwiają realizację określonych zadań omawianego postępowania.

  Materialno-techniczną bazę postępowania korekcyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /6 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Termin ''metoda" oznacza świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania (działania) dla osiągnięcia określonego celu lub celów. Metody omawianego postępowania oznaczają więc rozmaite sposoby, za pomocą których korygowane i/lub kompensowane są zaburzenia statyki ciała, Sposoby te uwzględniają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY OCENY POSTAWY CIAŁA

  Niedoskonałość badania fizykalnego jako metody oceny postawy ciała, jego czasochłonność i trudność czytelnego przedstawienia i zarejestrowania wyników spowodowały, że na przestrzeni lat wypracowywano wciąż nowe metody takiej oceny. Jedne z nich miały nadawać się przede wszystkim do masowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADANIA STÓP

  Poza zwykłymi oględzinami i przedstawionymi wcześniej pomiarami stóp, w praktyce stosowane są również i inne, obiektywne metody oceny stóp. Właściwie nie używanym już dziś urządzeniem jest przyrząd kołeczkowy Matthias a,pozwalający na ocenę (zmierzenie) wysokości sklepienia stopy. O wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWY KLINICZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W poprzednich rozdziałach wielokrotnie podkreślano już niemożność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia "prawidłowa postawa ciała”. Z tych samych względów określenie "nieprawidłowa postawa ciała" jest mało precyzyjne, a w niektórych przypadkach wręcz dyskusyjne, W opracowaniach różnych autorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /10 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  Przyczyny zaburzeń statyki ciała mogą być różne. Sporą rotę w tym względzie przypisuje się działaniu rozmaitych czynników zewnętrznych, które przeważnie nie stanowi bezpośredniej przyczyny wady, lecz może mieć wpływ na kształtowanie i utrwalanie się nawyku nieprawidłowej postawy, a nawet - w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /16 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

  Jak już wielokrotnie podkreślano, określenie wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest mało precyzyjne, Podstawowy problem dotyczy tu kryteriów, pozwalających na jednoznaczne zakwalifikowanie jednostkowej postawy do tej grupy wad. Dotyczy on jednak raczej sylwetek z pogranicza postawy prawidłowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /12 610

  praca w formacie txt

Do góry