Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GIERAŁTOWICE (2)

  Parafia w dek. Knurów w diec.katowickiej, eryg. przy kościele św. Katarzyny, wzmiankowanym1355 i 1447.

  Z ok. 1530 pochodzi kościół drewniany(fundacji S. Dąbrówki), konstrukcji zrębowej, 1-nawowy,z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie; wewnątrz na stropienawy i prezbiterium zachowana jest późnogot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Forma organizacji rynku, na którym dokonujesię masowych transakcji towarów (g. towarowa) lub walorówpieniężnych (g. pieniężna).

  Zaczątkiem g. były średniow. rynki w miastach, na którychwymieniano towary rolnicze na przemysłowe. Pierwszag. towarowa powstała w Brugii, a pieniężna 1531 w Antwerpii(w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIESE TIEDEMAN bp.

  ur. 1 VI 1480 w Gdańsku, zm.23 X 1550 w Lidzbarku, humanista.

  Pochodził z westfalskiej rodziny przybyłej w XV w. doGdańska; podczas studiów 1492-99 na uniw. w Lipsku należałdo nacji pol.; od 1503 był p r o k u r a t o r em i notariuszemsubstytutem w Rocie Rzym.; po powrocie 1507 do kraju objąłotrzymaną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIERCZYŃSKI ZBIGNIEW ks.

  ur. 1 XII 1912 w Krakowie,zm. 16 IX 1981 w Lublinie, historyk literatury romańskiej.Studia rozpoczął 1931 na UJ, gdzie 1947 uzyskał dokt o r a t ; święcenia kapl. przyjął 1955 we Wrocławiu;

  1958 zostałzastępcą prof, katedry filologii franc, na KUL, 1961 st.wykładowcą i 1979 prof, nadzwyczajnym. Wiele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUROWSKI JÓZEF CR

  ur. 14 III 1 8 6 4 w Podlesiuk. Pniew, zm. 25 XI 1 9 3 2 we Lwowie, duszpasterz polonijny,publicysta.

  Do zgromadzenia wstąpił 1 8 8 6 w Krakowie; po złożeniuślubów zak., od 1 8 8 7 studiował teologię w Rzymie, gdzie1 8 9 2 przyjął święcenia k a p l . ; nast. udał się do Stanów Z j e d n . ;byt wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ MICHAŁ

  ur. ok. 1425, zm. 4 V 1485 w Krakowie,zw. błogosławionym.

  Pochodził z Giedrojć k. Wilna,prawdopodobnie z książęcej rodziny litew.; upośledzony fiz.(karłowatego wzrostu, bez władzy w nodze), wstąpił w pobliskiej—» Bystrzycy do zak. kanoników regularnych od pokuty,zw. markami; nowicjat odbył w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUROWSKI WACŁAW ks.

  ur. 6 II 1 8 7 7 w Bydgoszczy,zm. 27 IX 1 9 4 3 w Warszawie, muzykolog, kompozytor,dyrygent.

  Po studiach filoz.-teol. w Gnieźnie i Poznaniu, przyjął1 9 0 2 święcenia kapł. w Gnieźnie; był wik. w Wągrowcu( 1 9 0 2 - 0 4 ) i Witkowie ( 1 9 0 4 - 0 5 ) , administratorem w Duszniei Kruchowie ( 1 9 0 5 - 0 9 )...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ SZYMON MICHAŁ bp.

  ur. 30 X 1764 w Wilkiszkach,zm. IX 1844 w Olsiadach, koadiutor i administratorżmudzki.

  W 1787 przyjął w Worniach święcenia kapł., poczym studiował teologię w Rzymie; 1798 uzyskał doktorat zteologii na Uniw. Wileńskim; z ramienia kapituly żmudzkiejby! członkiem Kolegium Duchownego Rzym.kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIECEWICZ, Gieczewicz JAN KONSTANTY CR

  ur.14 V 1858 w lisku k. Wilejki, zm. 12 XII 1936 w Wiedniu,historyk.

  Studiował prawo i historię na UJ, teologię w Innsbruckui Rzymie, gdzie 1889 wstąpił do zgromadzenia; 1890ufundował stypendium im. prof. J. Szujskiego na UJ, z któregokorzystali znani później historycy, i spłacił długi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDYMIN, Giedyminas

  ur. ok. 1275, zm. 1341 k.Wielony nad Niemnem, wielki książę litewski.

  Władzę objął 1316 po śmierci brata Witenesa; umocnil ją,podejmując wyprawy na Polskę, Ruś i Łotwę; zbrojnie i poprzezmałżeństwa utrwalił i rozszerzył związki z Rusią, zabezpieczającziemie ruskie przed najazdem tatarskim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt

Do góry