Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GIORDANI IGINO

  ur. 24 IX 1894 w Tivoli, zm. 18 I V1980 w Rocca di Papa k. Rzymu, wł. pisarz kat. i mąż stanu,współtwórca ruchu —» fokolarini.

  Z wykształcenia humanista, od 1919 działał w demokratyczno-chrześcijańskiej Partito Popolare Italiano; w książceLa rivolta cattolica (R 1925, 1945 ) protestował przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIMNAZJUM

  (gr. gymnasion, łac. gymnasium), określenieszkól średnich różnych typów - human, (powstającychod XIV-XV w.), klasycznych (od pocz. XIX w.), realnych(od końca XIX w.), a nawet zawodowych (w XX w.); wstaroż. Grecji budynek z placem do uprawiania ćwiczeńfiz., prowadzenia dysput oraz miejsce powstania szkól...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /7 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILLET LEW

  Imię chrzestne Louis, ur. 8 VIII 1892w Saint-Marcellin (Francja), zm. 29 III 1980 w Londynie,duchowny prawosł., teolog.

  Studiował w Grenoble i Paryżu (interesował się zwł.muzyką, matematyką i l i t e r a t u r ą ) ; ranny podczas I wojnyświat., został zwolniony z wojska; po duchowym nawróceniuwstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GINDARUS

  (Dżindaris w Syrii), bpstwo staroż. wmetropolii Antiochia w rzym. prowincji Syria I; znany jestbp Piotr z 1. poł. IV w.; w okolicach G. był w V w. klasztorSzymona Słupnika; od 1913 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT de la PORRÉE, Gilbert z Poitiers bp.

  ur.ok. 1076 w Poitiers, zm. 4 IX 1154 tamże, filozof i teolog.Studiował w —» C h a r t r e s (II) u —» B e r n a r d a z C h a r t r e s i Anzelmaz Laon; 1124-37 był prof. (1126-37 także kanclerzem)szkoły w Chartres, a 1141 na uniw. w Paryżu; 1142 zostałbpem Poitiers. Z powodu wypowiedzi na temat —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILEAD

  (hebr. gil'ad, Vg Galaad), bibl. kraina wZajordaniu pomiędzy rzekami Arnon i Jarmuk, na pd. odBaszanu. Biblia wywodzi nazwę G. od gal'ed kopiec świadectwa(Rdz 31,45-53), przypuszczalnie j e d n a k wiąże się onaz arab. dia'uda (kraina) dzika, skalista (por. FlavBJ III 44).

  Nazwa G. oznaczała najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT z SEMPRINGHAM Św.

  ur. ok. 1093 w hrabstwieLincoln (Anglia), zm. 4 II 1189 w Sempringham, pedagog,zakonodawca.

  Po studiach w Paryżu przejął dobra rodzinne, przeznaczającje na cele oświatowe i charytatywne; zorganizował siećszkół, otwartych również dla dzieci ubogich; w uznaniuzasług pedagog, został zaproszony na dwór bpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIETRZWAŁD

  Parafia i ośrodek obrony polskościoraz diec. sanktuarium maryjne w dek. Olsztyn Pn. w diec.warmińskiej.

  1. Wieś G. (jako Dietrichswalde) została lokowana 1352przez kapitułę warm.; równocześnie powstała parafia, którejpierwszym znanym prob, był Jan Sternchen (1405-09); par.G., licząca 8 wsi, należała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /9 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILGAL

  (hebr. haggilgal), miejscowość położona nat e r y t o r i um Beniamina w dolinie J o r d a n u na pn. wschód od—» Jerycha; staroż. s a n k t u a r i um pokoleń Beniamina i Efraima,najprawdopodobniej pod gołym niebem (gilgal krąg,przestrzeń kolista oznaczona kamieniami ciosanymi), byćmoże pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERT z TOURNAI, Guibert, Wibert OFM

  ur. ok.1200 w Tournai, zm. 1288 tamże, przedstawiciel wczesnej—» franciszkańskiej szkoły.

  Po studiach w Paryżu jako magister filozofii wstąpił ok.1240 do zakonu, gdzie pozostawał w bliskich kontaktach zBonawenturą i Aleksandrem z Hales; 1248 towarzyszył LudwikowiIX w wyprawie krzyżowej; uzyskawszy po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt

Do góry