Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GJELLERUP KARL

  ur. 2 VI 1857 w R o h o l t e ( Z e l a n d i a ) ,zm. 11 X 1919 w D r e ź n i e , pisarz duński.

  J a k o syn pastora rozpoczął studia t e o l . , ale pod wpływemG. Brandesa i lektur Ch. Darwina stał się ateistą i naturalista,czemu dał wyraz w powieściach En Idealist (Köb 1878),Del unge Danmark (Köb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ TYMOTEUSZ

  ur. 28 X 1756 w Olecku, zm.1817 w E ł k u , pastor ewang., pedagog, działacz społ., stryjGustawa.

  Od 1772 studiował teologię ewang. na uniw. wKrólewcu; tam też ukończył pol. seminarium nauczycielskie;1777 był zastępcą r e k t o r a szkoły w —> E ł k u , 1778 k a p e l a n emw G o ł d a p i , 1781...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLABER ANDRZEJ ks.

  ur. ok. 1500 w Kobylinie (Leszczyńskie),zm. ok. 1572, tłumacz, wydawca, pisarz.

  Po studiach w Akademii Krak., podjął 1535 wykładyna wydziale filoz.; przed 1539 przyjął święcenia k a p ł . , a 1541został kanonikiem kolegiaty św. Floriana; po 1543 osiadłw Wieluniu, gdzie otrzymał prepozyturę.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEL, Giselius EUSTACHY

  Właśc. Kisiel Ostati, zm.po 1655, pisarz — braci polskich. Ukończył akademię rakowską;1634-35 i 1638-39 był r e k t o r em szkoły braci pol. wKisielinie na Podolu; 1640 wskutek zastrzeżeń co do ortodoksjizosta! wykluczony ze zboru (przyjęty ponownie 1646).

  Przetłumaczył na język gr. O naśladowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRAUDOUX JEAN

  Pseud. Andouard Maurice Cardelier,ur. 29 X 1882 w Bellac k. Limoges, zm. 31 I 1944 wParyżu, pisarz. Od 1903 kształcił się w Ecole Normale Supé r i e u r e w Paryżu, a nast. kontynuował studia w Monachium;1906 został l e k t o r em języka franc, na uniw. Harvard; brałudział w I wojnie świat.; 1916...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZA, Ghisa WOJCIECH OFMConv

  ur. w 2. poł.X V I w. w Leżnie k. Kartuz, zm. 11 II 1636 w Przemyślu,działacz zakonny.

  Studiował w kilku uniw., m.in. w Królewcu(immatrykulowany 1593) i Padwie oraz w rzym. kolegiumśw. Bonawentury, gdzie 1612 uzyskał tytuł d o k t o r a naukwyzwolonych i teologii; przyjąwszy święcenia k a p ł . , był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRBA

  (Humt es-Suk na wyspie Dżerba we wsch.Tunezji), staroż. bpstwo donatystów i kat. w rzym. prowincjiTrypolitania; bpi znani w III-VI w.; od 1895 bpstwo t y t u l a r n e ;bpem tytuł. G. był m.in. bp pomocniczy lubel. Henryk —»Strąkowski (1958-65).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRESUN, Kerasun

  Staroż. Cerasus (miasto w pn. Turcjinad M. Czarnym), bpstwo prawdopodobnie z IV w. wmetropolii Neocezarea w rzym. prowincji Pont; od XIII -2. pot. XVII w. występuje j a k o metropolia prawosł., któraupadła po najeździe t u r . ; znanych 15 bpów z lat 431-1613; od1910 ł a c . bpstwo tytuł, pod nazwą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRGENSOHN KARL

  ur. 22 V 1875 w Carmel n a Ozylii(Sarema, Estońska S R R ) , zm. 29 IX 1925 w Lipsku, protest,teolog, psycholog religii.

  Od 1903 pracował w Dorpacie j a k oprywatny docent, a od 1907 j a k o prof, teologii systematyczne j ; od 1919 wykładał w Greifswaldzie, od 1922 zaś w Lipsku.J a k o teolog próbował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIPPIUS ZINAJDA NIKOLAJEWNA

  ur. 20 X I 1869 w Bielowiek. Tuły, zm. 9 IX 1945 w Paryżu, ros. poetka i krytyklit., r e p r e z e n t a n t k a symbolizmu.

  W 1889 poślubiła D.S. —» Mierieżkowskiego i współpracowałaz nim w rei.-filoz. piśmie „Nowyj p u ť " (—» bogoiskatielstwo);brała udział w rewolucji 1905; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt

Do góry