Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GLANDÈVES, Glanativa

  Dawne bpstwo w pd.-wsch.Francji (dep. Basses-Alpes). Lokalna tradycja wiąże wprowadzeniechrześcijaństwa w G. ze św. Marcelinom i j e g o towarzyszamiz Embrunu;

  od V w. G. było biskupstwem; prawdopodobnie451 bp Fraternus podpisał list bpów Galii dopap. Leona I Wielkiego, a na synodzie w Orleanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLANDORFF, Glandrop FRANZ HERMANN SJ

  ur.28 IX 1687 w Ostercappeln k. Osnabrück, zm. 9 V I I I 1763 wTomochic (pn. Meksyk), misjonarz.

  Do zakonu wstąpił1708; po przyjęciu 1718 święceń kapł. udał się do pracy mis.wśród T a r a h u m a r ó w w Meksyku; słynął z gorliwości i zapałumis., a także heroicznej świętości życia, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZO

  Diecezja na Wyspach Salomona (Oceania)eryg. 15 XI 1966 j a k o sufr. Honiara; powstała z utworzonego1959 wikariatu apost. Zach. Wysp Salomona; zajmuje12 587 km2 i liczy 55 000 mieszk., w tym 4577 katolików, 5parafii, 2 księży diec. i 4 zak., 11 zakonników i 23 siostry(AnPont 1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI JAN MAREK

  ur. 7 V 1844 w Michnówce k.Starokonstantynowa ( U k r a i n a ) , zm. 27 VI 1925 w Krakowie,historyk. Po studiach w Odessie (1865) i Dorpacie (1866-70),gdzie uzyskał stopień kandydata „słowiańskich narzeczy",był tam nauczycielem gimnazjalnym, a nast. w Mitawie(1878-95).

  Na podstawie materiałów archiwalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI PAWEŁ bp.

  ur. ok. 1400 w Giżycach k. Sochaczewa,zm. 21 I 1463 w Pułtusku, działacz kośc. i polityczny.

  Studia ukończył 1419 w Pradze; był kanonikiem, ap o t em scholastykiem katedralnym płockim i scholastykiemkrak., a od 1427 kanonikiem gnieźn. i pozn.; 1439 zostałbpem płockim; 1443 utworzył archidiakonat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEL INNOCENTY

  ur. ok. 1600 w Prusach Wsch., zm.28 XII 1683 (wg E s t r 24 II 1684) w Kijowie, historyk, prawosł.teolog.

  Wychowany w religii luterańskiej, przyjął w Kijowieprawosławie i wstąpi! do Ławry Pieczerskiej; ukończywszykolegium jez. we Lwowie, zosta! 1615 p r o r e k t o r em prawosł.szkoły brackiej w Kijowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKI PAWEŁ SJ

  ur. 24 I 1692 w Wielkopolsce, zm.28 I 1762 w Krzemieńcu, architekt, dekorator, malarz i rysownik.

  Do zakonu wstąpi! 1710; filozofię studiował w Lublinie,a teologię w Krakowie; o jego studiach artyst. brak wiadomości.

  Od 1723 pracę artyst. łączy! z misjonarską; projektowałkościoły, klasztory i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZELA bł.

  ur. ok. 985, zm. 7 V 1060 (?) w klasztorzeNiedernburg w Pasawie, królowa węg., żona św. —* Stefana I,matka św. —> E m e r y k a , siostra ces. —» H e n r y k a I I .

  Była pod duchowym wpływem św. —» Wolfganga i kręgukośc. Ratyzbony; 996 wydana za mąż za przyszłego królaWęgier Stefana I, po objęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKO

  Dawne pol. Lec, niem. Lotzen, 1945 Łuczany,od 1946 G. - dla uczczenia G.H.M. —> Gizewiusza,siedziba parafii i dekanatu w kat. diecezji warm, oraz parafiiewang.augsb. i prawosławnej.

  W okolicach dzisiejszego G. poniósł śmierć męczeńską zrąk Prusów św. —» Brunon z Kwerfurtu; 1340 Krzyżacy zbudowaliw G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ, Gisevius GUSTAW HERMAN MARCIN

  ur.21 V 1810 w Piszu, zm. 7 V 1848 w Ostródzie, działacz społ.--nar., etnograf, tłumacz, publicysta, obrońca polskości naMazurach.

  Pochodził z pol. rodziny Giżyckich osiadłej na Mazurachw poł. XV w. i z czasem zgermanizowanej; teologię protest,studiował w Królewcu; od 1835 był kaznodzieją pol.-ewang.w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt

Do góry