Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GLORIEUX PALEMÓN

  ur. 8 III 1892 w Bray-sur-Sommek. Amiens, zm. 6 VII 1979 w Lille, historyk filozofii, teolog.

  Od 1909 studiował we franc, seminarium duch. w Rzymie,a także na Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat filozofiii teologii; 1915 przyjął święcenia kapł., po czym pracowałw Paryżu w duszpasterstwie; 1919 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOGER ZYGMUNT

  ur. 3 XI 1845 w Kamionce Podlaskiej,zm. 15 VIII 1910 w Warszawie, etnograf, historykkultury pol., archeolog.

  Pochodził z rodziny o tradycjachpatriotycznych i powstańczych; 1865-68 studiował etnografię,historię i archeologię w Szkole Głównej w Warszawie, anast. do 1870 na UJ w Krakowie, gdzie zetknął się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLINKA

  Wieś w par. Chróścina w dek. Góra Śląskaw archidiec. wrocławskiej, wzmiankowana 1224. Kościółpar. św. Marcina wzniesiony przed 1376; obecny kościół,zbudowany w poł. XV w. w stylu got., jest murowany, 1-nawowy,oszkarpowany, z kwadratowym prezbiterium przykrytymgwiaździstym sklepieniem i ozdobnym szczytem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIOSAE DOMINAE

  Bulla pap. Benedykta XIVz 27 IX 1748 (Doctrina Pontificia. Documentos moríanos,Ma 1954, IV 212-213), dotycząca kultu Maryi, jej macierzyństwaduchowego oraz królewskiej godności.

  Bulla podkreśla, że kult Maryi należy do istoty chrześcijaństwa,ma bowiem swe oparcie zarówno w wyraźnej woliBoga, jak też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA, Gloria in excelsis Deo

  Wczesnochrześc. hymnliturg. (zw. w Kościele prawosł. wielką —* doksologią), śpiewany(lub odmawiany) w niedziele, święta i uroczystości wemszach po —» Kyrie eleison; w muzyce kośc. jest kompozycjąsamodzielną lub częścią składową muz. cyklu mszalnego.

  1. W l i t u r g i i - G. stanowi hymn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLINKA FIODOR NIKOŁAJEWICZ

  ur. 8 VI 1786 w Sutokach,zm. 11 II 1880 w Twerze, ros. poeta, dramaturg,publicysta.

  Był wychowankiem korpusu kadetów, uczestnikiem wojennapoleońskich, dekabrystą, a także członkiem ZwiązkuOcalenia i Związku D o b r a P u b i . ; od 1819 stał na czele WolnegoStow. Miłośników Literatury R o s . ; 1826...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA CHRISTO DOMINO

  Antyfona do psalmówI nieszporów oficjum rymowanego na święto PrzeniesieniaRelikwii św. Wojciecha; w końcu XIV w. weszła w użyciew katedrach krak. i płoc. w miejsce —> Benedic regem cunctorum.

  G . C h . D . powstała w 2. poł. XII w. i jest pochodzeniawęg.; Antyfonarz z Grazu podawał ją jako jedyny tekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIPTYKA

  (gr. glyfein rzeźbić, żłobić), sztuka rzeźbienia,rytowania i szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnychoraz materiałów j e naśladujących.

  Wyroby g. (zw. gemmami) były gładko oszlifowane alborytowane rylcem czy rysikiem lub rzeźbione kółkiem grawerskim;gemmy ozdobione wklęsłą rzeźbą (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA, LAUS ET HONOR

  Hymn ku czci ChrystusaKróla śpiewany podczas procesji w Niedzielę Palmową;a u t o r em hymnu jest bp Orleanu Teodulf (zm. 821), któryodbywając karę w Angers, zaśpiewał go z celi więziennejw czasie trwania procesji z udziałem ces. Ludwika I Pobożnego,za co został przez niego ułaskawiony ( P L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIRIUS

  Właśc. Vene, MATTHIAS, ur. w 1. pot. XVI w.w Ballenbergu (Badenia-Wirtembergia), zm. 21 XII 1590w Greetsiel (Fryzja Wsch.), antytrynitarz.

  Był diakonem Kościoła ewangelickoreformowanego wKaiserlautern, gdzie zetknął się z —» antytrynitaryzmem;1570-72 był więziony za szerzenie błędnych poglądów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt

Do góry