Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁAŃSKI"

  Miesięcznik wydawany 1927-39w Warszawie, poświęcony sprawom formacji duchowej i duszpast.duchowieństwa katolickiego.

  Założycielem i pierwszymred. G.K. był 1927-31 ks. I. Kłopotowski, a 1931-34 ks. W.Kępiński, 1934-38 ks. E. Szlenk i 1939 ks. K. Konieczny.G.K. zajmował się przede wszystkim problematyką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGÓWEK

  Miasto, parafia i dekanat w diec. opolskiej.G., wzmiankowany 1076 i 1223, lokowany j a k o miastook. poł. XIII w., 1373 otrzymał prawo magdeburskie; od1532 we władaniu Piastów opolsko-raciborskich, p o t em Habsburgów,1595-1808 był własnością rodu Oppersdorfów; 1655,uchodząc z kraju wskutek najazdu szwedz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KARMELU"

  Miesięcznik poświęcony ascezie,historii i sprawom bieżącym zakonu karmelitańskiego wPolsce, wydawany 1927-41 i 1947-52 w Krakowie. Kształtowałi uzupełniał formację katolicyzmu dynamicznego reprezentowanegoprzez Akcję K a t . ;

  informował o zadaniach i posłannictwieKarmelu oraz szerzył kult jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOMSK

  Miejscowość w par. Zakrzewo w dek. złotowskimw diec. koszalińsko-kołobrzeskiej (od 1972), ośrodekobrony polskości.

  Wieś G., wzmiankowana 1491, miała drewnianykościół św. Piotra i Pawła, zbudowany 1633; 1714 spaliłsię i 1857 wzniesiono z inicjatywy ks. Jana Cichockiego obecnykościół św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KATOLICKI"

  Tytuł 3 kościelnych czasopism:

  1. Tygodnik, początkowo dwutygodnik, wydawany 1908-10 w Kijowie i redagowany przez ks. K. Stawińskiego. Przeznaczonydla rodzin pol., G.K. szerzył zasady wiary, informowało życiu Kościoła, kształtował opinię pubi, w duchunar. i kat.; w literaturze pięknej tropił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS EUCHARYSTYCZNY"

  Miesięcznik wyd.1918-22 w Krakowie, a nast. (do 1939) we Lwowie; wydawcamii redaktorami byli księża J. Mazurek (1918-22), S. Żukowski(1922-23), I. Chwirut (1925-39) i Tow. BibliotekaReligijna we Lwowie.

  Pismo szerzyło kult Eucharystii przez popularyzowanieteol. podstaw kultu i kształcenie odpowiednich postaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS MISJI WEWNĘTRZNEJ"

  Miesięcznik wydawany1932-39 przez Kurię Biskupią w Katowicach. Pismoredagowali księża: J. Czarnecki, B. Kominek, H. Gwóźdź iL. Kosyrczyk.

  Celem pisma było dokształcanie rei. oraz formacjażycia duchowego katolików śląskich (stąd akcentowanieroli rekolekcji zamkniętych); G.M.W. propagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS EWANGELICKI"

  Tygodnik popularny wydawany1920-39 w Warszawie, poświęcony sprawom —* ewangelickoaugsburskiegoKościoła w Polsce.

  Był to jedyny tygodnikewang. w dawnym Królestwie Pol. (—> ewangelickieczasopisma I ) ; 1924 zwiększono objętość pisma, a nacz. redakt o r em (w miejsce F. —> Gloeha) został A. —» Loth...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS NARODU"

  Dziennik kat.-nar. ukazujący się1893-1939 w Krakowie.

  Założycielem i właścicielem pismabył J. Rogosz (1844-96); G.N., redagowany od 1901 przezA. Beaupré (1860-1937), stał się pismem zaangażowanym wruch chrześc-społ. ks. S. Stojałowskiego; 1906-08 był organemPol. C e n t r um L u d . , a po j e go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS KAPŁANA"

  Dwutygodnik, organ KomisjiKsięży byłych Więźniów Obozów Hitlerowskich przy ZarządzieGłównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wyd. 1950 w Warszawie w nakładzie 8000 egz. i przekształconyw grudniu 1950 w —> „Księdza Obywatela", a1953 w —> „Kuźnicę Kapłańską".

  Powstał w atmosferze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt

Do góry