Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT SPOŁECZNO - EKONOMICZNY

  Zjawisko g. pojawiasię okresowo i jest najczęściej wynikiem niekorzystnychzjawisk przyr. (susze, powodzie, silne mrozy, huragany,choroby roślin lub inwazja owadów), wydarzeń polit, zakłócającychnormalne funkcjonowanie gospodarki (wojna zaborcza,przewrót polit.) oraz społ.-ekon. - wówczas kiedy ustrójspoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI, Głowalski EDWARD CR

  ur. 26 III 1830we Wrocławiu, zm. 23 XII 1919 w Rzymie, pionier duszpasterstwapolonijnego w Kanadzie.

  Do zgromadzenia wstąpił1855 w Rzymie; po złożeniu 1857 ślubów zak. udał się doKanady; teologię studiował w Montrealu, a święcenia kapł.przyjął 1860 w Saint-Agatha; pracował jako współorganizato r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOŁAZY

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

  G., lokowane 1220-32 jako miasto na prawie flamandzkimprzez bpa wrocł. Wawrzyńca w źródłach hist, występują poraz pierwszy 1249; 1530 luteranizm znalazł zwolenników wG. i pozyskał większość mieszk., bp wrocławski jednak niedopuścił do zwycięstwa reformacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - W BIBLII

  1. W ST g. (hebr. ra ab, re'abon, kafarì)oznacza odczucie człowieka wynikłe z a k t u a l n e g o niedostatkupożywienia (Iz 5,13; 8,21), j a k o skutek klęski wywołującejniedostatek —» chleba (Rdz 41,55), jak również j a k o stanzwiązany z wędrówką na pustyni (Ps 107,4-9), wyprawą wojenną(Śdz 8,4-5)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI MICHAŁ STANISŁAW

  Pseud. Świętopełk,k s . , ur. 24 IX 1804 w Janowicach k. Limanowej, zm. 14 V1846 w Nowym Sączu, etnograf, bibliofil, działacz patriotyczny.

  Po studiach filoz.-teol. we Lwowie i przyjęciu 1831święceń kapł., był od 1834 wik. w Nowym Sączu, od 1837w Ż a b n i e i Żywcu, a od 1842 w P o r o n i n i e ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHONIEMYCH DUSZPASTERSTWO

  DziałalnośćKościoła stanowiąca część duszpasterstwa chorych (—»chorych duszpasterstwo), mająca na celu opiekę duchową nadosobami głuchymi (—» głuchy).Podstawą d.g. jest przykład Chrystusa uzdrawiającegodotkniętych głuchotą i brakiem mowy (Mt 9,32-33; 12,22;Mk 31-37).

  Kościół uznając w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /5 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Posłuszny wezwaniu Chrystusa(Mt 25,35) Kościół od początku swego istnienia pomagabiednym i głodnym; obowiązek niesienia pomocy tym ludziomwynika z przykazania —> miłości bliźniego; dziełachrzęść, miłosierdzia pełnili początkowo —» diakoni, jałmużnicy(—> dobroczyńca) i —» bractwa miłosierdzia; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI KAZIMIERZ ks.

  ur, 22 I 1862 w Obornikachk. Poznania, zm. 15 X 1946 w Żegocinie k. Pleszewa,kanonista.

  Studiował teologię w Rzymie, gdzie również uzyskałdoktorat z prawa kan. i licencjat z filozofii; po przyjęciu1888 święceń kapł. wrócił do kraju i był wik. w Biezdrowie,a od 1894 p r o b , w Żegocinie; popierał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBCZYCE

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej (do1945 w diec. ołomunieckiej); G., j e d n o z najstarszych miastna Śląsku, wzmiankowane 1107, lokowane na pocz. XIII w.na prawie niem., wytworzyło nast. własne prawo miejskie,tzw. głubczyckie, przyjęte przez wiele miast na terenieCzech, Moraw i Węgier; 1270 przeszło p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOTOWO, Glotowo

  Parafia i ośrodek pielgrzymkowyw dek. D o b r e Miasto w diec. warmińskiej. Okręg głotowskiwzmiankowano 1290; 1312 G. miało p r o b . ; 1313 bp E b e r h a r dz Nysy wystawił dokument lokacyjny dla wsi G. na prawiechełmińskim (ponowna lokacja 1362), w którym uposażyłrównież kościół par. św. Andrzeja;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt

Do góry