Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GMEINER FRANZ XAVER

  ur. 6 I 1752 w Studenicy(Słowacja), zm. 27 III 1824 w Grazu, teolog, prawnik.

  Postudiach na uniw. w Grazu, przyjął 1774 święcenia kapł.;od 1784 był prof, historii Kościoła i prawa kan. na uniw. wGrazu, gdzie pełnił też funkcję dziekana wydziału filoz.(1808-18) oraz rektora.

  Jego dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNAPHEUS WILHELM, van der Voldergraft

  ur. ok.1493 w Hadze, zm. 29 IX 1568 w Norden (Fryzja Wsch.),działacz reformacyjny, autor sztuk dla t e a t r ów szkolnych.

  Studiował 1511-16 na uniw. w Kolonii, gdzie przyjął równieżświęcenia kapł.; 1520-28 był r e k t o r em szkoły łac. wHadze; 1523 i 1525 był represjonowany za krytykę Kościołai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMEINER HERMANN

  ur. 23 VI 1919 W Alberschwende( A u s t r i a ) , zm. 26 IV 1986 w Innsbrucku, twórca i prezydentSOS Kinderdorf International (—* Federacja Wiosek DziecięcychSOS).

  Po śmierci matki wychowywany był przezsiostrę; 1940 wcielony do Wehrmachtu, walczył na fronciswsch.; 1946 rozpoczął studia med. w Innsbrucku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOWO

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1252, była do 1518własnością klasztoru cysterek w Owińskach; par. G. powstałaprzed 1298; dawny, drewniany kościół par. św. Katarzynyr o z e b r a n o 1751 i zbudowano nowy, murowany z cegły w stylupóźnobarokowym, 1-nawowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI SAMUEL bp.

  ur. po 1700 w Głownie, zm.14 IX 1776 we Lwowie.

  W 1727 został kanonikiem lwowskim,od 1728 był d e p u t a t em na trybunał koronny, a od 1733 kanclerzemi kustoszem kapituły; 1733 otrzymał prowizję nabpa sufragana lwowskiego jako tytuł, bp Hebronu;

  1733-37i 1757-59 był a d m i n i s t r a t o r em a r c h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBCZYN, Głupczyn

  Parafia i ośrodek obrony polskościw dek. złotowskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej(od 1972).

  Wieś G. wzmiankowana jest 1350 jako posiadłośćszlachecka; 1468 została zniszczona; od 1588 miała kościółpar. Świętej Trójcy, zbudowany przez Andrzeja Kościeleckiego,opata z Bledzewa, właściciela G . ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD

  W znaczeniu biol.-med. stan organizmu wywołanybrakiem lub niedostatkiem składników pokarmowych,wyrażający się określoną formą psych., dążeniem do uzyskania pożywienia i zmianami ustrojowymi; w znaczeniu społ.--ekon. deficyt środków żywności spowodowany b r a k i em lubniemożnością dysponowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBOKOWSKI NIKOŁAJ NIKANOROWICZ

  ur. 6 XII1863 w Kiczmiengskim Gorodku (gubernia wołogodzka),zm. 18 III 1937 w Sofii, prawosł. biblista, historyk, działaczekumeniczny.

  Studiował 1878-83 w seminarium duch. w Wołogdziei Moskiewskiej Akademii Duch.; od 1890 wykładał Pismo św.w seminarium duch. w Woroneżu, a 1891-1917 NT w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓD - ASPEKT BIOLOGICZNO - MEDYCZNY

  G. jest poczuciemogólnym o różnym nasileniu i jakości, od umiarkowanegoi pozyt. (apetytu i łaknienia) aż do bolesnego cierpieniawywołanego brakiem lub niedoborem pożywienia; g. jestskładnikiem złożonych psychofizjol. procesów regulacyjnych,które mają na celu zapewnienie pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHARIEW MICHAIŁ JAKOWLEWICZ

  Imię zak. Makary,ur. 8 XI 1792 w Wjaźmie, zm. 18 V 1847 w Bołchowiek. O r ł a , prawosł. misjonarz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Smoleńsku studiował1814-17 w Akademii Duch. w Petersburgu, a nast. wykładałhistorię Kościoła w seminarium duch. w Jarosławiu; 1819wstąpił do zakonu i 1821 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt

Do góry