Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GNATOWSKI JAN ks.

  Pseud. Jan Łada, ur. 22 VII1855 w Skarzynówce (Podole), zm. 9 X 1925 w Warszawie,krytyk lit., pisarz. Po ukończeniu 1876 gimnazjum odbywałstudia politechniczne w Rydze, a nast. na wydziale filol.w Wiedniu i Krakowie (głównie u prof. S. Tarnowskiego);

  od 1880 podróżował po Włoszech i Grecji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA

  (z niem. Gemeinde), jednostka samorządu lubadm. podziału terytorialnego (—» geografia); w sensie rei.oznacza od starożytności wspólnotę Żydów (—» diaspora), odczasów apost. - wspólnotę chrześcijan (—» gmina chrześcija ń s k a ) ; po rozpowszechnieniu się chrześcijaństwa g. przekształciłasię w —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (1)

  Parafia w dek. skierniewickim w archidiec.warszawskiej.

  Wieś G. wzmiankowana 1359, była własnościąabpstwa gnieźn. i miała kościół par. św. Wacława (wymieniony1419); nast. drewniany ufundował 1499 prymasFryderyk Jagiellończyk; od końca XVII w. znajdowały się wnim słynące laskami: rzeźba Pan Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA

  W pierwszych wiekachchrześcijaństwa określenie wspólnoty ochrzczonych i wierzącychw —» Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga (niekiedynazywana — ekklesia, np. Dz 8,1); w sensie pastoralnoteol.synonimem g.ch. jest —» parafia, a w ruchach odnowy posoborowej—> wspólnota.

  Pierwsi chrześcijanie tworzyli zorganizowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (2)

  Parafia w dek. tureckim w diec. włocławskiej(do 1818 w gnieźn.), powstała na przełomie X I V i XV w.

  Pierwotny kościół par. MB Śnieżnej, wspomniany jest w 2.poł. XV w., drugi zbudowany przed 1607, konsekrowanypod wezw. św. Macieja Apostoła, odbudowany ok. 1751,modrzewiowy, spłonął 1919; na jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMUROWSKI ANDRZEJ OP

  Imię chrzestne Florian,ur. 30 I I I 1901 w Ostrowie Wlkp., zm. 4 X 1944 w Częstochowie,teolog.

  Po opuszczeniu seminarium duch. w Poznaniu wstąpił 1921do zakonu; 1922-27 studiował filozofię i teologię we Lwowie,a nast. w studium gen. zakonu w Saulchoir (Belgia), gdzie1925 przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHY

  Człowiek o zmniejszonej (niedosłyszący)lub całkowitej utracie (g. w ścisłym sensie niesłyszący) możnościsłyszenia i różnicowania dźwięków; g., u którego występujerównież niedorozwój mowy artykułowanej, określasię głuchoniemym.

  G ł u c h o t a może być spowodowana niedrożnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /7 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNADAUER VERBAND

  Świecki ruch w Kościeleewang.augsb. powstały w końcu XIX w. dla ożywienia życia rei. i wspólnotowego, opierający się na Piśmie św. i —>Augsburskim wyznaniu wiary.

  G.V. powstał na podłożu ruchu —> przebudzeniowego;rozpoczęte 1888 w Gnadau k. Magdeburga zjazdy zielonoświątkoweodbywały się co 2 lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUPOTA

  Niezgodność rozumowania lub postępowaniaz obiektywnym, zaakceptowanym systemem zasad poznawczych(g. poznawcza) bądź wartości motywacyjnych (g. praktyczno-moralna); wynika z niedoskonałości aktu woli, częstoz niewiedzy, także nieuświadomionej i niezawinionej; decydujeo sytuacji społeczno-jednostkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNANA PRAKASAR SWAMINADAR OMI

  ur. 30 VIII1875 w Manipaj (pn. Sri L a n k a ) , zm. 22 I 1947 tamże, misjonarz,historyk.

  Do zgrom, wstąpił 1897 w Jaffna j a k o alumn seminariumdiec. i 1901 przyjął święcenia k a p ł . ; 1904 rozpoczął w Nallurapostolat mis.; założył ok. 40 stacji mis. i doprowadził dokonwersji ok. 3000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt

Do góry