Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GNIEZNO

  Miasto, sanktuarium św. Wojciecha, siedziba—» gnieźnieńskiej archidiecezji i —» gnieźnieńskiej metropolii,ważny ośrodek życia rei. i kośc. w Polsce.

  1. M i a s t o - Najwcześniejsze ślady człowieka na obszarzeobecnego G. pochodzą z okresu mezolitu; początki stałegoosadnictwa datują się na VI-VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /30 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA

  Powstała naprzełomie 999 i 1000 w związku z tworzeniem się organizacjiKościoła w Polsce, na obszarze ukształtowanym 1000-1124(zmienionym 1805-21); wchodzi w skład — gnieźnieńskiejmetropolii (1821-1946 metropolii gnieźn.-pozn.).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

  1. O k r e s y p r z e ł o m o w e - Na prośbę—> Bolesława Chrobrego a.g. została eryg. 999 przez pap.Sylwestra II; fakt ten ogłoszono 1000 na zjeździe gnieźn.(—> Gniezno 1); 1036-38 reakcja pogańska i najazd księciaczes. Brzetysława całkowicie zdezorganizowały życie kościelnea.g.; pełną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /33 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW

  Parafia i dekanat w diec. chełmińskiej (do1818 we w ł o c ł . ) .

  Na pocz. XIII w. ziemię gniewską otrzymałWarcisław I książę Świecia; 1229 książęta Świętopełk i SamborII darowali ją, zgodnie z wolą zmarłego brata, cystersomw Oliwie, później jednak Sambor darowiznę cofnął i 1276przekazał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNECCHI - SOLDI, Soldi - Gnechi ORGANTINO SJ

  ur.1532 w Casto Val Sabbia k. Brescii, zm. 22 IV 1609 w Nagasaki,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1555 w F e r r a r z e i postudiach w kolegium zak. przyjął 1561 święcenia kapł.;1565-66 był r e k t o r em kolegium w Loreto; skierowany dopracy mis., przybył 1567 do Goa, a 1568 do Japonii;

  1570-1606 w Miyako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNEZJOLUTERANIE

  (gr. gnesos prawdziwy, prawowity),teologowie okresu reformacji, którzy uważali się zaautentycznych i n t e r p r e t a t o r ów myśli M. Lutra i pozostawaliw opozycji do teologów umiarkowanych, skupionych wokółPh. Melanchtona (— filipiści).

  Główni przedstawiciele g. (N. von Amsdorf, M. Flacius)oskarżyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDOWSKI MARIAN ks.

  ur. 1 II 1887 w Bzinie k.Skarżyska-Kamiennej, zm. 27 VII 1937 w Warszawie.

  Po studiachfiloz.-teol. w Warszawie przyjął 1916 święcenia k a p ł . ; był wik. w Żbikowie, a od 1917 w par. NMP na Nowym Mieściew Warszawie, gdzie kontynuując pracę oświatową swegostryja Antoniego (zm. 1918), prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIDOVEC JAN FRANCIŚEK CM bp.

  ur. 29 IX 1873w Wielkim Lipowcu (Słowenia), zm. 3 II 1939 w Lublanie,sługa Boży.

  Po studiach teol. w Lublanie przyjął 1896 święceniak a p ł . ; odbył również studia z zakresu filologii klasycznejna Uniw. Wiedeńskim, które ukończył 1905, uzyskującdoktorat nauk filol.; nast. wykładał filologię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW, irytacja

  (łac. ira), uczucie silnej i uogólnionejaktywizacji organizmu, ukierunkowujące podmiot do atakufiz. lub werbalnego (—» agresja), najczęściej na osoby (takżena przedmioty i sytuacje), które są przeszkodą w realizacjiróżnych potrzeb (—» frustracja); niekiedy g. bywa kierowanyna własną osobę.

  I. W BIBLII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOWSKI ŁUKASZ OCD

  Imię zak. Wacław odśw. Eliasza, ur. 1644 na Pomorzu, zm. 13 IV 1705 w NowymWiśniczu k. Bochni, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1672 w Krakowie po kilkuletniej służbiewojskowej; 1677 przyjął święcenia kapł.; był przeorem wNowym Wiśniczu (1682-85), Lublinie (1685-88) i Krakowie(1691-94) oraz prowincjałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt

Do góry