Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - DZIEJE

  1 . G e n e z a - Wśród badaczy nie ma zgody c odo pochodzenia g.; wskazuje się na źródła platońskie,chrzęść.-hellenist., orientalno-hellenistyczne oraz judaistyczne(wg J. Danielou korzenie g., rozwiniętego na gruncieheterodoksyjnego —» judaizmu, sięgają —» SzymonaMaga i —* nazarejczyków). Trudności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /7 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA

  Najstarsza prowincjakośc. w Polsce, powstała 1000 w —> Gnieźnie; odegrała(zwł. do 1772) szczególną rolę w integracji życia kośc. i nar.Polaków; 1821-1946 metropolia gnieźn.-pozn.; zarządzającym.g. metropolita pełni jednocześnie urząd -» prymasa Polskii nosi tytuł —> legatus natus (—» gnieźnieńska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Najwcześniej osiedlili sięw a.g. benedyktyni, zakładając prawdopodobnie w czasachkróla Bolesława Chrobrego opactwa w Trzemesznie i Łęczycy(zniszczone 1034-38 w czasie walk wewn.); pierwsze trwałefundacje benedyktyńskie powstały w Mogilnie (2. poł. XI w . ) ,Jeżowie (poł. XII w.) i Kościelnej Wsi (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /15 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

  Najwcześniejsze dane pochodzą z ok.1512; a.g. obejmowała wówczas 8 archidiakonatów (w tymt e r y t o r i um wieluńskie), 9 oficjalatów okręgowych, 41 dekanatów,673 parafie; 1644 - 8 archidiakonatów (w tym terytori um wieluńskie), 2 oficjalaty gen. (Gniezno, Łowicz), 7oficjalatów okręgowych, 11 kolegiat, 43...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

  1. G r a n i c e -Brak dokumentów - fundacyjnego i erekcyjnego a.g. z 1000nie pozwala ustalić jej pierwotnych granic; zgodnie z postulatamiszkoły historyczno-prawnej uważa się, że pierwotne granice a.g. pokrywały się z granicami plemiennymi i polit.;po raz pierwszy terytorium a.g. określiła bulla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /20 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW BOŻY

  Reakcje i postawy Boga opisywanepojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej (—> a n t r o p o -patyzm), a wywołane odrzucaniem przez człowieka Bożej miłości(Iz 54,7-8; Oz 11,9); przedstawiany często j a k o nieszczęściaspotykające jednostkę, naród czy świat; jest teżznakiem lub zapowiedzią —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE

  1 . B i s k u p i   p o mo c n i c z y -

  Od X I I I w. metropolici gnieźn. w funkcjachsakr. wyręczali się bpami pomocniczymi, których powoływanopoczątkowo spośród zakonników; brak odpowiedniegouposażenia spowodował ściąganie przez nich opłat za wykonywanieczynności biskupich; na skutek nadużyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /13 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWKOWO

  Parafie i dekanat w archidiec. gnieźnieńskiej.

  G., wzmiankowane 1185, miało kaplicę grodową,należącą do kościoła NMP we Włocławku; 1267-71 otrzymałoprawo miejskie magdeburskie, a nast. było stolicą samodzielnegoksięstwa; 1337-43 zostało zajęte przez Krzyżaków,1365 sprzedane królowi Kazimierzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

  1 . S z k o ł y - S z k o ł a k a t e d r a l n a - powstała prawdopodobniew XI w.; głównym jej z a d a n i em było przygotowanieduchowieństwa dla katedry i okolic Gniezna; istniała obokin. szkół, które mieściły się przy kościołach kolegiackich;w pierwszym okresie jej istnienia do grona nauczających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /11 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWOSZ MIKOŁAJ WOJCIECH bp.

  ur. w końcuXVI w., zm. 7 X 1654 w Wolborzu k. Piotrkowa Tryb.,sekretarz koronny.

  W młodości odbyl podróż do Włoch iFrancji; od 1618 był dziekanem kolegiaty wolborskiej, 1621s e k r e t a r z em król., 1625 kanonikiem krak., od 1631 komenda t a r i u s z em opactwa cystersów w Koprzywnicy; 1631 posłowałdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt

Do góry