Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOAR JACOBUS OP

  ur. 1601 w Paryżu, zm. 23 IX 1653w Amiens, liturgista, bizantynista.

  Do zakonu wstąpił 1619w Paryżu; 1625 został lektorem filozofii i teologii; 1631-39był misjonarzem i przeorem klasztoru św. Sebastiana nawyspie Chios; zapozna! się tu z liturgią bizant. i kośc. życiemGreków; 1640 został przeorem rady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODECKA - KOSTKA ANIELA

  Imię zak. Róża, ur.13 IX 1861 w Karczewie n. Wołgą, zm. 13 X 1937 w Częstochowie,współzałożycielka zgrom, małych sióstr NiepokalanegoSerca Maryi (—* h o n o r a t k i ) .

  Pochodziła z rodziny emigrantów pol.; 1875-82 uczyła sięw Instytucie Mikołajewskim w Moskwie; nast. pracowała nat e r e n a c h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOBAT GEORGES SJ

  ur. 1 VII 1600 w Charmoille k.Bazylei, zm. 23 III 1679 w Konstancji, teolog moralista.

  W 1618 wstąpi! do zakonu i 1629 przyjął święcenia kapł.;wykładał filozofię (1631-40) oraz teologię mor. (1641-66)we Fryburgu Szwajc., a nast. w Lucernie, Bad Hall, Monachium,Ratyzbonie i Konstancji (tu przez wiele lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖDEL KURT

  ur. 28 IV 1906 w Bernie, zm. 14 I 1978w Princeton (Stany Z j e d n . ) , austr. logik i matematyk. Od 1933 był docentem uniw. w Wiedniu, a po wyemigrowaniu1938 do Stanów Zjedn. - współpracownikiem i 1953-76prof, matematyki w The Institute for Advanced Study wPrinceton.

  W dziedzinie —» metalogiki i podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOBINEAU JOSEPH ARTHUR de

  ur. 14 VII 1816 wVille d'Avray pod Paryżem, zm. 13 X 1882 w Turynie, historiozof,dyplomata, twórca teorii —» rasizmu, p o e t a , pisarz.

  Od 1849 działał jako dyplomata w Szwajcarii, Persji,Grecji, Brazylii i Szwecji. Wykładnią poglądów G. jest jegoEssai sur l'inégalité des races humaines (I-IV, P 1853-55),w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z AMIENS Św. bp.

  ur. 1065 lub 1066 w okolicachSoissons, zm. 8 XI 1115 w Soissons.

  W szóstym rokużycia został oddany do klasztoru (oblat) w Mont-Saint-Quentin k. P é r e n n e ; 1090 przyjął święcenia kapł. i 1091 zostało p a t em w Nogent-sous-Coucy (odnowił opactwo); 1104, zmuszonyprzez uczestników synodu w Troyes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOA - DAMAN

  (do 1928 Goa), abpstwo na zach. wybrzeżuIndii, od 1976 bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

  T e r y t o r i um Goa wchodziło kolejno w skład księstewekpowstających w Indiach; od 1482 podlegało muzułm. władcyBidżapuru; 1510 zdobył je A. Albuquerque; 1530-1843 byłostolicą Indii Portug.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Do 1772

  1. G e n e z a i r o z w ó j t e r y t o r i a l n y -Utworzone 968 pierwsze pol. bpstwo w Poznaniu (niezależneod eryg. w tym samym roku metropolii magdeburskiej) podlegałobezpośrednio Stolicy Apost.; zmierzając do rozbudowyorganizacji kośc. w Polsce, książę Mieszko I posłał973 pap. Benedyktowi VI pukiel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /19 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZEOLOGIA TEOLOGICZNA

  W N T „nauka pozn a n i a " (1 Kor 12,8; por. 2 Kor 11,6) lub „miłość poznania"(Ef 3,19), nauka o poznaniu rei., ujęta w postać teologiic h r z ę ś ć , badająca rzeczywistość rei., informująca, motywująca,uprawomocniająca i uzasadniająca poznanie oraz podającaostateczne racje wiarygodności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /14 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - CHARAKTERYSTYKA

  Obejmuje opis doktryny g. orazprzejawy jego rozwoju (piśmiennictwo, organizacja życiai praktyki r e i . ) .

  1. D o k t r y n a - Nie posiadając własnych tradycji g.stworzył rodzaj kosmopolitycznej religii późnoantycznejtypu misteryjnego, łączącej synkretycznie różnorodne elementy(hellenist. filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /9 917

  praca w formacie txt

Do góry