Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GODFRYD ze ŚWIĘTEGO WIKTORA, Godefroy de Saint - Victor CRSA

  ur. ok. 1125, zm. po 1190 w Paryżu,teolog, pisarz ascetyczny.

  Po studiach 1140-55 w Paryżu(m.in. u Adama z Balsham) wstąpił do zakonu i przebywałw klasztorze Świętego Wiktora; pisał teksty liturg. i kazania(wydal P. Delhaye Les sermons de G., RTAM 21(1954)194-210), w których doceniał pozyt. wartość —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI LUCJAN ks.

  ur. 1818 na Wileńszczyźnie,zm. 22 II 1876 w Białyniczach k. Mohylewa, teolog i duszpasterz,działacz narodowy.

  Po studiach teol. w Akademii Duch. w Wilnie przyjął1841 święcenia kapł. i wykładał w tejże Akademii, a nast. w seminarium duch.; zaangażowany w działalność niepodległościową,1848...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCHET JEAN BAPTISTE FSC

  Imię zak. Alexis-Marie,ur. 1 I 1835 w Tamines k. Namur, zm. 11 XI 1910 w Grand--Bigard k. Brukseli, geograf. W 1858 wstąpił do zgromadzeniazak.; 1859 został nauczycielem w szkole pedagog, w Carlsbourguk. Neufchâteau;

  1871-1904 przebywał w domu gen. wParyżu, pracując n a d mapami ściennymi, atlasami oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z AUXERRE, Godfryd z Clairvaux SOCist

  ur. między 1115 a 1120 w A u x e r r e , zm. po 1188 w Clairvaux,opat, teolog. J a k o uczeń P. Abélarda wstąpił 1140 do zakonu;1145 został s e k r e t a r z em i towarzyszem podróży Bernarda zClairvaux (m.in. 1146 do Niemiec w celu nawoływania do wyprawykrzyżowej i 1148 na synod w Reims), 1157 o p a t em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCI

  Grupa ludów wsch.germ., wywodząca się z pd.Skandynawii (prawdopodobnie z Västergötland), która wIII-V w. opanowała pd. część —> Europy (I A 3), a w III w.rozpadła się na —* Ostrogotów i —» Wizygotów; odegraławażną rolę w dziejach Europy w okresie przejścia od starożytnoścido średniowiecza. Hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z BOUILLON

  ur. ok. 1060 w Baisy (Brabancja),zm. 18 VII 1100 w Jerozolimie, przywódca pierwszejwyprawy —* krzyżowej. Jako lennik króla niem. Henryka IVbrał udział w walkach z antykrólem Rudolfem Szwabskim(1078-80) i pap. Grzegorzem VII (1081-84).

  Na wezwaniepap. Urbana II na synodzie w —> Clermont (1095) G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCLENIUS

  Właśc. Gòckel, RUDOLPH, ur. 1 III 1547w Korbach (księstwo Waldeck), zm. 8 VI 1628 w Marburgu,protest, filozof. Wykładał 1581 fizykę, 1589 logikę, a nast.matematykę i od 1603 etykę na uniw. w Marburgu; 1618-19uczestniczył w —» dordrechekim synodzie.

  Był czołowymscholastykiem protest, w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOAŃSKA SCHIZMA

  Zwyczajowe określenie sporówo jurysdykcję terytorialną w Indiach 1832-86 między duchowieństwemi państwem portug. a Kongr. RozkrzewianiaWiary (nie była to właśc. schizma w prawnym znaczeniu).

  Pap. Grzegorz XVI z uwagi na brak misjonarzy portug.w Indiach (spowodowany kasatą zakonów) zabiegał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z FONTAINES

  ur. ok. 1250 w Fontaines--les-Hozémont k. Liège, zm. 29 X 1306 (lub 1309) w Paryżu,filozof i teolog, zw. doctor venerandus.

  Studiował na Sorbonie w Paryżu (prawdopodobnie podkierunkiem Sigerà z Brabancji i Henryka z Gandawy);1285-97 był dziekanem wydziału teol. i prowadził wykładyna Sorbonie; 1300 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODEAU ANTOINE bp.

  ur. 24 IX 1605 w Dreux, zm.21 IV 1672 w Vence, poeta, historyk Kościoła.

  Zaprzyjaźnionyz Kondeuszami, księżną de Longueville i kard. L. deLa Valette ( N o g a r e t ) , brał udział w spotkaniach lit. w salonachmarkizy de Rambouillet; byl członkiem AkademiiFranc, od chwili jej założenia; 1635 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt

Do góry