Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GODZINA CZYTAŃ

  Pierwsza z —> godzin kanonicznychw posoborowym układzie —> liturgii godzin (dawna —>j u t r z n i a , matutinum lub wigilia); zachowując w chórze (—»konwentualna celebra) charakter godziny nocnej, zostaładostosowana do odmawiania o każdej porze dnia (KL 89 c;Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, w: Liturgia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINY KANONICZNE

  (łac. horae canonicae), jednaz nazw modlitwy pubi. Kościoła (obok officium divinum,cursus, preces canonicae, opus Dei w —» benedyktyńskiej regule,od XIII w. —> brewiarz, a od reformy soborowej —>liturgia godzin), rozłożonej na różne pory dnia i nocy w celuich uświęcenia przez uwielbienie Boga; przepisana i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /28 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

  J e d n a z form posługi słowa w Kościele kat. w Polsce, wprowadzonaz inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniemnauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godzinykatechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację maj e d n a k charakter bardziej duszpast. niż dydaktyczny; istniejedo dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZISŁAW BASZKO

  ur. ok. 1230, zm. po 1295,kanonik pozn., kronikarz.

  Był skarbnikiem bpa pozn. BogufałaII, swego protektora, a 1256-73 kustoszem pozn.kapituły k a t e d r a l n e j ; 1265 (po śmierci bpa Bogufała III)wyjeżdżał do Rzymu w sprawie obsadzenia bpstwa pozn.;po 1273 wstąpił prawdopodobnie do zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA MIŁOSIERDZIA

  J e d n a z form nabożeństwado —» miłosierdzia Bożego.

  W czasie objawień FaustynieKowalskiej ze Zgrom. Sióstr MB Miłosierdzia w Krakowie--Łagiewnikach Chrystus wskazał sposoby nabożeństwa doMiłosierdzia Bożego, m.in. polecił odmawiać o godzinietrzeciej modlitwę (w formie — drogi krzyżowej lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODRYCZ JAN ks.

  ur. 21 X 1871 w Chełmie, zm.I II 1923 w Filadelfii (Stany Z j e d n . ) , filozof, teolog.

  Od1890 studiował filozofię w seminarium duch. w Lublinie, aod 1892 teologię w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat filozofii;1896 udał się do Detroit i t am 1897 przyjął święcenia k a p ł . ;po powrocie do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZISZEWO

  Parafia w dek. skarszewskim (do 1982w dek. tczewskim) w diec. chełmińskiej. Początkowo G.było wsią książęcą, a nast. (od ok. 1198) w posiadaniuj o a n n i t ów ze Starogardu Gdańskiego i 1258-1301 cystersówz Pogódek, którzy oddali je bpowi włocł. Gerwardowi;1328 G. nabyli od bpa Macieja z Gołańczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z TRAM kard.

  zm. IV 1245, wł. kanonista(—» dekretaliści).

  Wykładał prawo cywilne w Neapolu i kan.w Bolonii; był audytorem kancelarii pap. do spraw spornych(auditor litterarum contradictarum), a 1244 pap. Innocenty IVmianował go kardynałem.

  Przed 1241 G. zredagował —»glosę do Dekretalów Grzegorza IX i kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI MARCELI ks.

  ur. 15 I 1865 w Turczyniek. Łomży, zm. 26 XII 1945 w Aninie (Warszawa), działaczspołeczny.

  W 1886 ukończył seminarium duch. w Sejnach; 1888przyjął święcenia kapł. i 1889 wyjechał do Rzymu, gdzieodbył studia teol., uwieńczone 1893 d o k t o r a t e m ; po powrociedo kraju pracował w duszpasterstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z VITERBO

  ur. 1125 w Viterbo, zm. po1202 tamże, saski kronikarz i poeta.

  Po studiach filoz.-teol.w Bamberdze był (przez prawie 40 lat) k a p e l a n em i notariuszemw kancelarii króla Konrada I I I , ces. Fryderyka I Barbarossyoraz ces. Henryka VI; uczestniczy! w wielu poselstwach(ok. 40 razy do Rzymu, gdzie m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt

Do góry