Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOLINA (2)

  Parafia i sanktuarium maryjne w dek. jarocińskimw a r c h i d i e c gnieźnieńskiej. Kościół par. św. Andrzeja Apostoła wzmiankowany jest 1410;

  obecny, wzniesionyw 2. poł. XVII w., gruntownie odnowiony 1726-43, barokowy,drewniany, konstrukcji zrębowej, 1-nawowy z węższym inieco niższym prezbiterium, ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁACZEWY

  Parafia w dek. wolbromskim w diec.kieleckiej.

  Kościół par. pod wezw. św. Marii Magdalenyzostał wzniesiony (wg tradycji) 1225 przez bpa krak. IwonaOdrowąża i jest wzmiankowany 1325-27; obecny kościół,wzniesiony 1430 przez prob. Pawła z Z a t o r a , restaurowany1616 przez p r o b . J a k u b a J a n i d ł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIŃSKI ZDZISŁAW bp.

  ur . 27 XII 1908 w Urzędowiek. Kraśnika, zm. 6 VII 1963 w Częstochowie, teolog moralista.

  W 1926 wstąpił do seminarium duch. w Lublinie; 1931przyjął święcenia kapł.; 1930-33 studiował na KUL, gdzieuzyskał doktorat teologii mor.; studia kontynuował 1933-34w Rzymie, po czym w Lublinie był ojcem duch. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁAŃCZ

  Parafia i dawny klasztor bernardynów wdek. kcyńskim w archidiec. gnieźnieńskiej. G. jako wieśwzmiankowana 1222, płaciła dziesięcinę klasztorowi cystersóww Ł e k n i e ; G. miata kościół św. Wawrzyńca, wymieniony1361, parafialny od 1406; 1789 wzniesiono kościół z fundacjiMaksymiliana Mielżyńskiego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLISZEW

  Parafia w dek. stawiszyńskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. wzmiankowanajest 1333; parafię G. erygowano prawdopodobnie w XIV w.;wówczas był tu kościół Wszystkich Świętych (pierwszawzmianka 1508), drewniany, odbudowany 1602 przez JanaMikołajewskiego;

  1750 Radolińscy zbudowali nowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI ANTONI bp.

  ur. 13 VI 1745, zm. 24 IV1824 w Przemyślu.

  Studiował teologię w krak. seminariumd u c h . ; 1769 przyjął święcenia k a p ł . ; 1768-83 pełnił obowiązkis e k r e t a r z a bpa przem. J. Kierskiego; 1778 objął prepozyturęw kapitule kolegiackiej w Brzozowie; od 1776 był kanonikiemk a t e d r a l n ym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLTZ BOGUMIŁ

  ur. 20 III 1801 w Warszawie, zm.12 XI 1870 w Toruniu, niem. pisarz. Uczył się w Kwidzyniei Królewcu; 1817-21 studiował filozofię na Uniw. Wrocławskim;od 1823 przebywał w Lisowie k. Torunia, od 1830w Golubiu, a od 1847 w Toruniu.

  Ogłosił wiele dzieł, z których na uwagę zasługują Buchder Kindheit (F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICYN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ

  ur. 19 XII1773, zm. 4 XII 1844 w Gaspra-Aleksandrija, działacz Kościołaprawosławnego.

  Wychowany na dworze ces. KatarzynyI I , przyjaźnił się z przyszłym ces. Aleksandrem I; w latachmłodzieńczych pozostawał pod wpływem myśli Voltaire ' a ; od 1803 kierował sprawami Kościoła prawosł.;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI JAN KLEMENS bp.

  ur. 23 XI 1748 wKowalewszczyźnie (Łomżyńskie), zm. 8 III 1820 w Warszawie,działacz kośc. i polityczny.

  W 1764 wstąpił do zgrom,misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Warszawie; po przyjęciu1771 święceń kapł. był prof, oraz kaznodzieją w zgromadzeniu;1774 opuścił zgromadzenie i do 1781 był prob,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLTZ HERMANN von der

  ur. 17 III 1835 w Dusseldorfie,zm. 25 VII 1906 w Berlinie, teolog luterański.

  Studia teol. odbywał 1853-58 w Erlangen, Berlinie, Tybindzei Bonn; 1861 został kaznodzieją poselstwa prus. wRzymie; od 1865 był prof, teologii ewang. w Bazylei (od1873 wykładał w B o n n ) ; 1876 przeniósł się do Berlina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt

Do góry