Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOŁĘBIEWSKI HIERONIM ks.

  ur. 13 IV 1845 w Fordoniek. Bydgoszczy, zm. 29 IX 1918 w Chełmnie.

  Studia filoz.--teol. odbył w seminarium duch. w Pelplinie i tam 1868przyjął święcenia k a p ł . ; 1872-87 był prob, w J a s t a r n i , a nast.w Szynwałdzie k. Grudziądza; 1900-06 był sekretarzem,1906-09 skarbnikiem Tow. Naukowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLBA FRANCISZEK ks.

  ur. 14 VIII 1862 w Bachowicachk. Wadowic, zm. 18 I 1944 tamże, orientalista, egzegeta.

  Studiował teologię na U J ; po przyjęciu 1886 święceń k a p ł . byłm.in. katechetą w Wadowicach, a nast. wykładał w tamtejszymgimnazjum św. Jacka; w Krakowie, a p o t em w Zakrzówkuk. Krakowa prowadził internat dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIN STARY

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Parafia powstała w XIV w.; 1409wspomniany jest pierwszy jej prob. Marcin Siekierka; pierwotnykościół par. pod wezw. Urszuli z Towarzyszkami wznieśli właściciele G. Borkowie z Gryżyny;

  obecny kościółWniebowzięcia NMP, zbudowany ok. 1660-70 z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁCZA

  Parafia w dek. miechowskim w diec. kieleckiej.Kościół par. św. Maurycego, wzmiankowany 1325-27,przebudowano ok. 1585;

  na jego miejscu wzniesiono 1657 nowy,drewniany pod wezw. św. Franciszka Ksawerego, konstrukcjizrębowej, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie,z kaplicą św. Franciszka Ksawerego, o ł t a r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDA ANDRZEJ ks.

  ur. 1832 w Kobylance k. Gorlic,zm. 18 III 1895 w Porębie Żegoty k. Krakowa, publicysta.

  Po przyjęciu 1855 święceń kapł. był katechetą oraz zastępcąprof, katechetyki i metodyki na U J ; 1864 został prob, w PorębieŻegoty i radcą krak. kurii biskupiej. W pracy Austriai Polska (Kr 1878) nakreślił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDAP

  Parafia i dekanat w diec. warmińskiej.T e r y t o r i um G., zamieszkane przez Jaćwięgów, 1283-1525podlegało krzyżackiemu komturstwu w Królewcu; AlbrechtPruski przystąpił do kolonizowania tych terenów.

  MiastoG. zostało zał. 1565-70 na prawie chełmińskim; zamieszkiwalij e protestanci pol., niem. i litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄB

  Parafia w dek. puławskim w diec. lubelskiej.

  G., j e d n a z najstarszych wsi w Lubelskiem, miał 2 drewnianekościoły par. (św. Katarzyny oraz św. Floriana), wzniesione1170-83; sytuacja taka mogła być skutkiem podwójnegop a t r o n a t u (rycerskiego i k r ó l . ) ;

  1326 dwaj proboszczowie z G.płacili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDONOWSKI ANDRZEJ OSPĘ

  ur. 1596, zm. 28 I X1660 w Częstochowie, pisarz zakonny.

  Do zakonu wstąpi!1615; studia filoz.-teol. odbył w Kaliszu i Poznaniu; nast.wykłada! teologię w Pińczowie, a od 1623 na Jasnej Górze,gdzie organizował bractwa i był także kaznodzieją; 1638został gen. wizytatorem pol. prowincji, a 1640...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄB PIOTR SVD

  ur. 18 I 1888 w Starej Schodni k.Opola, zm. 26 V 1943 w Dachau.

  Studia filoz.-teol. odbyt wseminarium zak. w Módling k. Wiednia i klasztorze SanktWendet w Niemczech, po czym 1915 przyjął święcenia k a p t . ;po odbyciu stużby wojskowej od 1919 studiował slawistykęna uniw. w Poznaniu; nast. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLUBOVICH GIROLAMO OFM

  Imię chrzestne Antoni,ur. 9 II 1865 w Stambule, zm. 9 I 1941 we Florencji,historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1881 w Nazarecie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. przyjął 1888 w Kairze święceniak a p ł . ; pracował w różnych placówkach Ziemi Świętej, m.in.był bibliotekarzem klasztoru w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt

Do góry