Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI DMITRU TEODOROWICZ

  ur. 7 V 1832w Moskwie, zm. po 1901, tamże, apologetyk prawosławny.

  Studiował w Moskiewskiej Akademii Duch. (1848 przyjąłniższe święcenia) i 1854 objął t am katedrę fizyki i geometrii,a 1870 zorganizował katedrę apologetyki (uwzględniającąosiągnięcia nauk przyr.), na której wykładał fizykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMARUS FRANCISCUS

  ur. 30 I 1563 w Brugii (Flandr i a ) , zm. 11 I 1641 w Groningen, teolog kalwiński, twórca— gomarystów.

  Studiował od 1580 teologię w Neustadt,Oksfordzie, Cambridge i w Heidelbergu; 1587 został pastorem flamandzkiej gminy kalwińskiej we Frankfurcie n. Menem;1594 uzyskał doktorat i był prof, teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI FIODOR ALEKSANDROWICZ

  ur. 2 I 1798 wKostromie, zm. 8 IX 1854 tamże, prawosł. filozof i teolog.

  Studiował w seminarium duch. w Kostromie, gdzie nast. wykładałjęzyk gr.; 1824 został prof. Moskiewskiej AkademiiDuch. i 1826-51 cenzorem kośc.; 1829 przyjął święcenia kapl.i pełnił funkcję p r o t o j e r e j a w Moskwie; 1854...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁOGÓRY, Gologory

  Parafia rzym.kat. w dek.zloczowskim w archidiec. lwowskiej (od 1939 w UkraińskiejSRR).

  Wieś G . , wzmiankowana 1389, była od 1515 miastem;1452 Mikołaj z G. ufundował prepozyturę NMP z kolegiummansjonarzy;

  pierwotny kościół z 1452, zniszczony 1648,gruntownie odnowiony w końcu X V I I w., spalony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁKOWIC SZYMON ks.

  zm. po 12 X I 1667, filozof.

  Studia na UJ ukończył 1615, po czym wykładał tamże nawydz. filozoficznym; jest autorem komentarzy do ArystotelesaQuaestio de natura et essentia temporis (1623) i Quaestiode cognitione intellectus (1631);

  od 1637 wykładał teżgramatykę języka hebr.; 1643 j a k o prof, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

  ur. 1654 k.Nowego Korczyna, zm. 16 IV 1700 w Warszawie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1671 w Krakowie; studia filoz. odbyłw Krakowie i Warszawie; 1677 uzyskał stopień lektora filozofiii rozpoczął wykłady w zak. konwencie warsz.; w Paryżustudiował teologię i prawo kan., a 1678 uzyskał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI, Gołembiowski PAWEŁ

  Żył w X V I I Iw., malarz. Wg wpisu do Albumu Studiosorum UJ z 21 IV1747 należał do krak. malarzy cechowych, którzy otrzymaliopiekę prawną uniwersytetu;

  1752 został mistrzem, a 1753starszym cechu. Malował obrazy dla klasztoru Karmelitówbosych w Czernej k. Chrzanowa, m.in. Ekstazą św. Teresyod Jezusa z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI PIOTR bp.

  ur. 10 VI 1902 w Jedlińskuk. Radomia, zm. 2 XI 1980 w Nałęczowie, teolog i duszpasterz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Sandomierzu,przyjął 1924 święcenia k a p ł . ; dalsze studia odbywał na Gregorianumw Rzymie, gdzie 1925 uzyskał doktorat filozofiii 1928 teologii. Po powrocie do kraju był wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBICA, gołąb

  (hebr. jonah, gr. peristera), w Bibliiokreślenie różnych odmian ptaków, dzikich lub oswojonych,m.in. gołębia i synogarlicy; symbol —» Ducha Świętego(III 1).

  1. W P i ś m i e św. - g. jest jedynym ptakiem, który mógłbyć ofiarowany w świątyni, zwł. jako ofiara ubogich w obrzędachoczyszczeń (Kpł 5,7;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /7 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄBEK, Gollumbek JAKUB

  ur. 1739 na Śląsku,zm. 30 III 1789 w Krakowie, kompozytor i śpiewak.

  Początkowodziałał przy kościele Mariackim, a od 1774 w kapelikatedralnej na Wawelu; 1781-87 nauczał śpiewu w szkoleśpiewaczej, zał. przez prob, katedry wawelskiej ks. WacławaSierakowskiego.

  Twórczość religijną G. reprezentują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt

Do góry