Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GONIĘBICE

  Parafia w dek. Leszno II w archidiec.poznańskiej; powstała na pocz. XIII w. przy kościele św.Mikołaja i św. Barbary (1395 wzmiankowany jest proboszczG . ) ; 1686 z fundacji właściciela wsi Franciszka Jaraczewskiegozbudowano nowy, drewniany kościół; obecny, murowanykościół par. św. Mikołaja wzniesiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONCZAROW IWAN ALEKSANDROWICZ

  ur. 6 VI 1812w Symbirsku, zm. 15 IX 1891 w Petersburgu, ros. pisarz,tłumacz.

  Studiował 1831-34 na wydz. humanistycznym Uniw.Moskiewskiego, a nast. pracował w kancelarii gubernatoraw Symbirsku; 1835 osiadł na stałe w Petersburgu i pełniłfunkcję tłumacza w Departamencie Handlu Zagr. MinisterstwaFinansów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONNELIEU JEROME de SJ

  ur. 8 IX 1640 w Soissons,zm. 28 II 1715 w Paryżu, teolog duchowości religijnej. Dozakonu wstąpił 1657 w Paryżu i 1671 przyjął święcenia k a p ł . ;przebywał nast. w kolegiach w La Flèche (1678-80) i Rouen(1681); od 1683 działał j a k o kaznodzieja w Paryżu.

  Z wielu t r a k t a t ów ascet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONDEK FELIKS ks.

  ur. 21 V 1821 w Bobowej k. Gorlic,zm. 9 IV 1892 w Bochni, pisarz ascetyczny.

  Po studiach teol. w Tarnowie, przyjął 1846 święceniakapł. i został wik. w Makowie Podhalańskim, gdzie pracowałj a k o k a t e c h e t a i nauczyciel gimnazjum (uczył m.in. przedmiotówścisłych); od 1854 był prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONET JEAN BAPTISTE OP

  ur. ok. 1616 w Béziers (pd.Francja), zm. 24 I 1681 tamże, teolog.

  Do zakonu wstąpił1633 w Béziers; studiował na uniw. w Bordeaux i tam 1640uzyskał doktorat, a nast. wykładał (do 1677) teologię; 1671został prowincjałem prow, tuluskiej;

  od 1677 przebywał wklasztorze w Béziers. Najważniejszym dziełem G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMEZ FERNANDEZ JULIAN ÖGD

  Imię zak. Sylweriuszod św. Teresy, ur. 8 III 1878 w Escobados de Arriba (Burgos),zm. 10 III 1954 w Mazatlán (Meksyk), historyk zakonu,wydawca tekstów mistycznych.

  Po studiach filoz. w seminarium diec. w Burgos wstąpił1895 do zakonu w L a r r e a (prow. Alava); studia teol. odbyłw seminarium zak. w Burgos i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMEZ de AVELLANEDA GERTRUDIS

  ur. 23 III 1814w Puerto Principe (Camagüey na Kubie), zm. 1 II 1873 wMadrycie, pisarka hiszpanoamerykańska. W 1836 przybyłado Hiszpanii (kilka lat spędziła w Andaluzji, a od 1840 mieszkaław Madrycie).

  Pozostając pod wpływem ówczesnychtendencji romantycznych, tworzyła (pod pseudonimemLa Perequina)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMOLIŃSKI STANISŁAW bp.

  zm. 1604, kanclerz AkademiiZamojskiej. Kształcił się 1559 w Wittenberdze; poprzyjęciu 1580 święceń k a p ł . , studiował we Włoszech; 1582zarządzał diec. kujawsko-pomorską (za spokrewnionegoz nim bpa H. Rozrażewskiego); 1589 G. został b p em kamienieckim,1591 chełmskim (1593 odprawił synod d i e c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMORA

  (hebr. 'amòra, LXX Gomorra), nazwa kananejskiegomiasta (Rdz 10,19), tworzącego razem z Sodomąi 3 innymi miastami Pentapolis, w czasach Abrahama napadniętyprzez —» Amrafela i jego sprzymierzeńców (Rdz 14);królem G. był Birsza;

  G. została zniszczona wskutek trzęsieniaziemi razem z Sodomą za grzechy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMARYŚCI

  Kontrremonstranci, zwolennicy F. —Gomarusa, reprezentujący ortodoksyjny kierunek w kalwinizmie.

  Jako rzecznicy zachowania w całości nauki J. Kalwina,zwł. o —» predestynacji, g. wyznawali supralapsaryzm (—>s u p r a l a p s a r i a n i e ) , w myśl którego jeszcze przed przewidzeniem— grzechu pierworodnego Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry