Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GORDON FRANCISZEK CR

  ur. 25 VIII 1860 w Tryszczyniuk. Bydgoszczy, zm. 13 II 1931 w Chicago, polonijnydziałacz kośc. i nar., red. i wydawca.

  Do Stanów Zjedn.wyjechał 1881; teologię studiował w Kolegium Zmartwychwstańcóww Kentucky, a nast. na Gregorianum w Rzymie,gdzie 1886 złożył śluby zak. i 1889 przyjął święcenia k a p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZDOWSKI ZYGMUNT ks.

  ur. 1 XI 1845 w Sanoku,zm. 1 I 1920 we Lwowie, działacz r e i . , społ. i charytatywny,zał. —> józefitek.

  Studiował 1864-66 prawo na Uniw. Lwowskim, a nast.teologię w seminarium duch. we Lwowie, gdzie 1871 przyjąłświęcenia kapł.; był wik. i administratorem w kilku parafiachdiec. lwowskiej, potem wik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORDOSERBA

  (Kyzdervent w pn.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Nicea w rzym. prowincji BityniaI I ; u p a d ł o prawdopodobnie w XII w. po opanowaniu go przezTurków; znanych jest 3 bpów od 2. p o ł . VII do 2. poł. IX w.;obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORĄCZKIEWICZ WINCENTY

  ur. 1789 w Krakowie,zm. 4 XI 1858 tamże, organista, kompozytor, pedagog.

  Pochodził z rodziny muzyków krak.; kształcił się pod kierunkiemojca (Dominika), a nast. w Dreźnie i Wiedniu; od1808 był organistą katedry wawelskiej; 1818 został dyr.artystycznym Tow. Przyjaciół Muzyki w Krakowie; od 1820pełnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORE CHARLES

  Bp. anglik., ur. 22 I 1853 w Londynie,zm. 17 I 1932 tamże, teolog.

  Studiował w Oksfordzie (należałdo High Church) i t am też 1884 został r e k t o r em Pusey House;1892 z jego inicjatywy założono w Oksfordzie wspólnotę zak.Community of the Resurrection; od 1894 byl kanonikiem wWestminsterze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZAKOW MICHAIŁ IWANOWICZ

  ur. 20 XI 1838 wguberni kostromskiej, zm. 18 VIII 1910 w Petersburgu,p r o t o j e r e j , prawnik i teolog prawosławny.

  Po studiach w seminarium duch. w Kostromie (1851-57)i w Akademii Duch. w Petersburgu (1857-61) został psałterzystącerkwi w Stuttgarcie; równocześnie studiował 1862-64historię i teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORECKI ANTONI

  ur. 1787 w Wilnie, zm. 18 IX 1861w Paryżu, poeta.

  Studiował 1802-06 na Uniw. Stefana Batoregow Wilnie; 1809-13 walczył w armii Księstwa Warsz.(m.in. w kampanii moskiewskiej); 1816-18 podróżował poNiemczech, Włoszech i Francji; 1819 wstąpił do Tow. Szubrawców(współpracował z „Wiadomościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCKI, Gorczyca GRZEGORZ GERWAZY ks.

  ur.ok. 1665 w Bytomiu, zm. 30 IV 1734 w Krakowie, kompozytor.

  Po studiach w Wiedniu i Pradze, jako doktor filozofiii sztuk wyzwolonych, wstąpił 1691 do seminarium duch. wKrakowie, gdzie 1692 przyjął święcenia k a p ł . ; nast. wykładałpoetykę i retorykę w Akademii Księży Misjonarzy w—> Chełmnie (II)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZD (1)

  Św. Kościoła prawosł., bp, ur. ok. 830 prawdopodobniena Morawach, zm. ok. 890 w Beratii (Albania),metropolita morawski i bułgarski.

  Był uczniem i współpracownikiem św. Metodego (-Cyryl i Metody); kształcił się prawdopodobnie w Bawarii;862 w Rzymie przyjął święcenia kapł.; 882...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAL WŁADYSŁAW bp.

  ur. 1 V 1898 w Stoczku k.Lubartowa, zm. 1945 w obozie w Sachsenhausen k. Berlina,kanonista, działacz charytatywny.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Lublinie studiowałfilozofię w Rzymie, gdzie 1921 przyjął święcenia k a p ł . ; 1922doktoryzował się na Gregorianum, a nast. studiował teologięwe Fryburgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt

Do góry