Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GÖRRESA STOWARZYSZENIE, Górres Gesellschaft

  Towarzystwo nauk. założone 1876 w Bonn w setną rocznicęurodzin J . J . von —» G ö r r e s a przez grupę niem. uczonych kat.(m.in. G. von Hertlinga, B.H. Cardaunsa, P. Haffnera,J . B . Heinricha i L. Kaufmanna) w celu popierania rozwojunauk w różnych dziedzinach; 1980 liczyło ok. 2100 członków.

  S.G. miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLICE

  Parafie i dekanaty w diec. tarnowskiej.

  Miasto G. powstało ok. 1355; parafię G. utworzono przedlokacją miasta; ok. 1565 kościół par. w G. zajęli kalwinii w ich posiadaniu był do 1628 (1617 odbyło się w G. kolokwiumkalwińsko-ariańskie z udziałem duchownych kat. wc h a r a k t e r z e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLICKI ANDRZEJ OFMCap

  Imię zak. Z e n o n Maria,ur. 18 XI 1867 w Maniowych k. Nowego Targu, zm. 7 I 1936w Sędziszowie Młp., działacz zak., historyk. Do zakonuwstąpił 1898; po studiach filoz.-teol. u franciszkanów konwentualnychw Krakowie przyjął 1904 święcenia k a p ł . ; pełniłróżne funkcje zak. (m.in. mistrza nowicjatu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORKUM

  Męczennicy z G., święci, 19 duchownychkat. głównie z G. (Gorninchen) zamęczonych 9 VII 1572 wfortecy La Brielle (na wyspie Voorne, środk. Holandia)przez kalwińskich powstańców niderl. (tzw. gezowie).

  W czasie powstania gezów przeciwko panowaniu hiszp.w Niderlandach uwięziono 19 duchownych kat., których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGONY

  W religii gr. córki potęg morskich Forkisai Keto, siostrzane potwory z wężami zamiast włosów, o spojrzeniuzmieniającym patrzących w kamień.

  Zarówno Homer (Iliada V 741; Odyseja XI 616), jak iEurypides (Elektra II 460) mówią o jednej g., natomiast uHezjoda (Teogonia 270) wymienione są 3: Steno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖREME, Ürgüp - Göreme

  Miejscowość w Turcji identyfikowanaze staroż. Korama (cytowaną w Aktach H i e r o n a ) .

  Zachowały się ruiny wczesnośredniow. zespołu klasztornegozłożonego z kilku kościołów i rozmieszczonych wokół nichkaplic kutych w skale; najokazalszy kościót (Tokale Kilise)jest 3-apsydową bazyliką transeptową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCZEWSKI JAN ks.

  ur. 9 VI 1751 w Lidzbarku,zm. 8 X 1823 w Poznaniu, pedagog, poeta, tłumacz.

  W1767 wstąpił do jezuitów w Krakowie; j a k o nauczyciel poezjiw kolegium jez. we Wschowie, przeniósł się po kasacie zakonu1775 do Poznania, gdzie przyjął święcenia k a p ł . ; nast.został powołany przez Komisję Edukacji Nar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGIASZ

  ur. ok. 480 prz.Chr. w Leontinoj na Sycylii,zm. ok. 380 p r z . C h r . , filozof i r e t o r .

  W czasie wojny 427 prz.Chr. został wysłany w poselstwiedo Aten, gdzie osiadł prowadząc działalność sofisty i r e t o r a .W Peri tu me ontos e peri fyseos posłużył się sensualistycznąi relatywistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI AKWILIN CRL

  Imię chrzestne Michal,ur. 1656, zm. 26 II 1713 w Krakowie, historyk, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1675 w Kazimierzu (pod Krakowem);studiował w Rzymie, uzyskując 1680 doktorat teologii;był (1680-91) wykładowcą przedmiotów teol. w studiumzak. w Krakowie; delegowany 1694 do Rzymu w celu zawarciaunii klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZD (2)

  Właśc. Pavlik Matthias, ur. 1879, zm. 4 IX1942 w Pradze (?), pierwszy bp Nar. Kościoła w —» Czechosłowacji( I I I ) .

  Po przyjęciu święceń kapł. (w Kościele rzym.--kat.) uczestniczył w rei. ruchu reformistycznym, propagującwśród czes. duchowieństwa potrzebę wprowadzenia językaczes. (lub słowac.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt

Do góry