Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GORYSŁAWICE

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnymw par. i dek. Wiślica w diec. kieleckiej. Kościół św.Wawrzyńca, wzmiankowany 1326, do 1810 był kościołemp a r . ; na miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła prob.Józef Dałowicz zbudował 1535 kościół z kamienia, późnogotycko-renesansowy, do którego 1676...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZE

  Opactwo benedyktyńskie k. Metzu (Lotaryngia)pod wezw. św. Gorgoniusza, kolebka zak. reformy.

  O p a c t w o zostało zał. 749 przez bpa Metzu, Chrodeganga;761 przeprowadziło reformę w klasztorze Gegenbach;765 zasiedliło swoimi mnichami klasztor w Lorsch i sprowadziłodla siebie relikwie św. Gorgoniusza, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZEŃSKI TYMOTEUSZ abp.

  ur. 24 I 1743 w Rybowiek. Piły, zm. 20 XII 1825 w Poznaniu.

  Studiował teologię(od 1765) w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie,gdzie wydał Conclusiones theologicae ex scripturis partim exhistoriis excerptae pro disputationibus propositae (1765);święcenia kapł. przyjął 1767 podczas studiów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORSKI ALEKSANDR WASILJEWICZ

  ur. 28 VIII 1812w Kostromie, zm. 24 X 1875 w Siergijew Posad (obecnie Zagorsk)k. Moskwy, prawosł. historyk i teolog.

  Po studiach w Kostromie i 1828-32 w Akademii Duch. wMoskwie został tamże wykładowcą historii Kościoła i 1837profesorem; 1860 przyjął (jako celibatariusz) święceniakapł. (na polecenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKIE ŻALE

  Paraliturg. nabożeństwo pasyjnepowstałe w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. z duchaludowej pobożności okresu —» baroku ( I I I ) ; znane też byłoj a k o pasja lub rozważanie męki Pańskiej, stąd odprawianejest najczęściej w czasie wielkiego postu.

  Powstanie G.ż. łączy się z historią Bractwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /7 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORSKI TEOFILAKT bp.

  zm. 1788 w Kołomnie, teologprawosławny.

  Był prof, i r e k t o r em Akademii Duch. w Moskwie;1776 został bpem Perejasławia, a 1788 abpem Kołomny;jest autorem 2-częściowego podręcznika teologiidogm. i mor. Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata orazOrthodoxae orientalis ecclesiae doctrina Christiana de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORLIWOŚĆ

  Żarliwość, wolitywno-emocjonalna właściwośćdziałania osoby, przejawiająca się uczuciowym zaangażowaniem,wytrwałością i sumiennością ukierunkowaną naosiąganie zamierzonych celów, zwł. społecznych i rei., k t ó r eokreślają jej kwalifikację moralną.

  Psychologicznym podłożem g. jest czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORMOGONI, Ancient Noble Order of the Gormogons

  Stow, masońskie (—» masoneria) istniejące oficjalnie1724-38 w Londynie.

  Założycielem g. był chin. mandarynHan Chi, który z przedstawicieli arystokracji utworzył ekskluzywnestow, o strukturze parazakonnej (wg G. Klossa założycielemg. miai być A n d r ew Michael Ramsay, zm. 1743, którypod wpływem jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOROKA

  Diecezja w Papua-Nowa Gwinea eryg. 15 XI1966 j a k o sufr. Madang (od 1982 Mount Hagen); powstałaz wikariatu apost. G., wyodrębnionego 18 VI 1959 z wikariatuapost. Alexishafen;

  opiekę duszpast. sprawują werbiści;diecezja zajmuje 7200 km2 i liczy 288 000 mieszk., w tym16 750 katolików, 12 księży zak., 25...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖRRES JOHANN JOSEPH von

  ur. 25 I 1776 w Koblencji,zm. 29 V 1848 w Monachium, działacz polit., publicysta,przedstawiciel spot. romantyzmu i katolicyzmu w Niemczech.

  Wychowywany w duchu —» oświecenia, uczył się wgimnazjum jezuitów w Koblencji; 1800-14 był tamże nauczycielemnauk przyr. w szkole r e a l n e j ; 1806-08 j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 097

  praca w formacie txt

Do góry