Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOSŁAW bp.

  zm. ok. 1296; wg jedynego przekazuźródłowego (Rocznik kapituly poznańskiej) G. od 1289 byłarchidiakonem p ł o c ; 1294 został mianowany i konsekrowanyprzez pap. Marcina IV na bpa płockiego; 1295 uczestniczyłw Gnieźnie w koronacji Przemyśla I I ; popierał jegoplany zjednoczenia państwa pol.;

  G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

  J a k o miasto wymieniony jest G. w dokumentach 1294; do1499 był w posiadaniu Piastów Śląskich, nast. dzielił losyŚląska, 1945 wrócił do Polski; brak jest dokładnej daty powstaniapar. w G . ; 1376 należała do dek. w Byczynie; kościółŚw. Trójcy istniał już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAW

  Parafia w dek. gryfickim w diec. szczecińsko-kamieńskiej. G. do reformacji był parafią w diec. kamieńskiej;pierwsza wzmianka o istnieniu parafii G. pojawiłasię 1291;

  1973 ponownie erygowano w G. parafię podwezw. Chrystusa Króla i powierzono ją chrystusowcom;z pierwotnego kościoła, pochodzącego zapewne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZÓW WIELKOPOLSKI

  Miasto, stolica diecezji—> gorzowskiej, ważny ośrodek życia rei. i kościelnego.

  G. wczesnośredniow. gród i osada handlowa w kasztelaniisantockiej, włączony 1250 do Marchii Brandenburskiej,1257 został lokowany j a k o miasto (niem. Landsberg an derW a r t h e ) ; 1329 Wincenty z Szamotuł w imieniu króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /9 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWICE

  Parafia w dek. konińskim w diec. włocławskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1280, stanowiła posiadłośćkujaw, rodu Godziembów; parafia G. powstała prawdopodobniew X I I I w.; właściciel G., bp —» Andrzej Łaskarzprowadził od ok. 1418-26 budowę zamku i kościoła par. św.Andrzeja Apostoła, który ukończył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE

  Parafia i dekanat w diec. katowickiej. G.są wzmiankowane 1229 j a k o wieś, oddająca dziesięcinę klasztorowibenedyktynów w Tyńcu;

  parafia G., powstała prawdopodobniew końcu XIII w., wymieniona jest d o p i e r o 1447;kościół par. św. Anioła Stróża w okresie reformacji zajmowaliprotestanci; obecny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWSKI ADAM

  ur. ok. 1577 w Małopolsce, zm.ok. 1642, pisarz i działacz —» braci polskich.

  Pod wpływemW. Szmalca podjął studia (1596-99) w Altdorfie i Strasburgu,gdzie wydał Disputatio ethica de ventate vinate morali ex libro„Ethicorum Nicomachiorum" (1596) i Libri primi „EthicorumNicomachiorum" interpretatio analitica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE TARNOBRZESKIE

  Parafia i dekanat wdiec. przemyskiej.

  Parafia G. powstała po 1138; do 1786należała do diec. krakowskiej; pierwszy drewniany kościółpar. (wzmiankowany przez J. Długosza w Liber beneficiorumdioecesis cracoviensis) i drugi, również drewniany, wzniesiony1828 pod wezw. św. Franciszka Salezego - nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORTYNA

  (ruiny Gortis w środk. części Krety), dawneabpstwo, od 1762 łac. bpstwo tytularne. Miasto powstałoprawdopodobnie w II tysiącleciu p r z . C h r . ; od V w. prz.Chr.nazwę G. umieszczano na monetach i inskrypcjach; miastoG. wzmiankowane jest m.in. w 1 Mch 15,23; od 67 prz.Chr.było stolicą rzym. prowincji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCJA - GRADISCA, Gorizia - Gradisca

  Niem. Górz,metropolia w pn.-wsch. Włoszech (region Friuli-Wenecja Julijska)z sufr. Triest.

  Od 1001 Gorycja należała do patriarchatu akwilejskiego,ok. 1100 została siedzibą o d r ę b n e g o hrabstwa, przyłączonego1500 do Austrii; 1574 utworzono archidiakonat Gorycja, a1749 wikariat apost.; po zniesieniu p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt

Do góry