Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOSSAERT GEERTEN

  Właśc. F r e d e r i k Carel G e r r e t s o n ,ur. 9 II 1884 w Krälingen ( R o t t e r d a m ) , zm. 27 X 1958 wUtrechcie, poeta, eseista.

  Studiował w Utrechcie, Brukseli,Londynie i Heidelbergu, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; nast. pracowałw Ministerstwie do Spraw Kolonii; 1925-54 był wykładowcąhistorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYCZYNA

  Parafia w dek. ołobockim w archidiec.poznańskiej; powstała w XII lub na pocz. XIII w. przykościele św. Mikołaja, fundowanym przez książąt wlkp.;

  1294 wymieniony jest prob. Wilhelm; przed 1441 plebaniaG. stanowiła również uposażenie k a n o n i k a t u przy kolegiacieNMP w Kaliszu, a proboszcz G. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO WIEJSKIE

  Wytwórczość obejmującaogól samodzielnych j e d n o s t e k gosp. oparta na ziemi j a k opodstawowym środku produkcji, mająca na celu wytwarzanieroślinnych i zwierzęcych produktów żywnościowych, paszoraz surowców dla przemysłu.

  Rolnictwo współcz., wyrosłe ze zbieractwa i łowiectwana drodze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKOWICE

  Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej(od 1925).

  Wieś G. lokowana na prawie pol., od 1450na prawie magdeburskim, należała do rodów Gorzkowskich,Myszkowskich, Walewskich i Zarembów, które sprawowałyt a k ż e patronat nad parafią (data jej powstania nie jest znana ) ;

  1335 abp gnieźn. Janisław nadał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARCZA ETYKA

  Część - » etyki szczegółowejokreślająca mor. powinność osoby działającej w celu zaspokojeniapotrzeb materialnych i duchowych przy użyciu dóbri usług gosp.; działalność tę rozważa pod kątem widzeniaostatecznego celu człowieka w aspekcie jej wpływu na sytuacjędziałającego w procesie gosp., jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSLAR

  Miasto we wsch. części RFN (Dolna Saksonia)na stokach gór Harzu, od 1. poł. X w. do poł. X I I I w.rezydencja królów i cesarzy niem., miejsce zjazdów książątRzeszy i synodów kościelnych.

  G. został zał. 922 j a k o osada handlowa; dzięki odkryciu968 w Rammelsbergu (koło G.) rudy srebra osiągnął wX I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKOWSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Gorzkowa bp.

  ur.w poł. XIV w. w ziemi proszowskiej, zm. 1414, prof, i r e k t o rAkademii Krakowskiej.

  Na uniw. w Pradze uzyskał 1370b a k a l a u r e a t , później stopień magistra sztuk wyzwolonych,przed 1382 tytuł bakalarza na wydz. prawa, a 1386, prawdopodobnietamże, stopień doktora prawa kan.; nast. był naAkademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO RODZINNE

  Warsztat pracy rolniczejlub pozarolniczej, w którym produkcja opiera się naprywatnej własności ziemi i in. środkach wytwórczości, apraca wykonywana jest wyłącznie lub w przeważającym stopniuprzez właściciela i j e go rodzinę.

  Od najdawniejszych czasów działalność wytwórcza człowiekarozwijała się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSLAR JULIAN MACIEJ

  ur. 24 II 1820 we Lwowie, zm.3 II 1852 w Wiedniu, poeta.

  W 1845-46 prowadził agitacjęrewolucyjną w Galicji; był blisko związany z E. Dembowskim;trzykrotnie więziony, został stracony na mocy wyrokuaustr. sądu wojskowego.

  Twórczość poetycka G . , to główniepisma i pieśni agitacyjne (krążące w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1972 w związku znormalizacją organizacji kośc. w Polsce na Ziemiach Odzyskanychpo II wojnie świat., z części terytorium administracjiapost. kamieńskiej, lubuskiej i p r a ł a t u r y pilskiej, i włączonaj a k o sufr. do —» wrocławskiej metropolii.

  1. Po zakończeniu II wojny świat, prymas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 872

  praca w formacie txt

Do góry