Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOSSNER JOHANNES EVANGELISTA

  ur. 14 XII 1773w H a u s e n (Szwabia), zm. 30 I I I 1858 w Berlinie, kaznodzieja,protest, działacz misyjny.

  Po ukończeniu kolegium jez. wAugsburgu i studiach w Ingolstadt przyjął 1796 święceniak a p ł . ; j a k o wolny kaznodzieja związał się z kat. grupą kapłanówi świeckich ( — p r z e b u d z e n i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ

  Parafie i dekanat w archidiec. poznańskiej ;s a n k t u a r i um maryjne na Świętej Górze Gostyńskiej.

  1. M i a s t o - usytuowane w dolinie rzeki Kani, lokowane1278 na prawie niem.; w XIV w. przy szpitalu, będącymprepozyturą benedyktynów z Lubinia i połączonym (patronacko)z kościołem św. Marcina w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER - MISSIONSGESELLSCHAFT

  Protest, towarzystwomis., zał. 1836 w Berlinie przez J . E . —> Gossneraw miejsce utworzonej przez niego instytucji Glaubensmission,mające na celu nauczanie rzemiosła przyszłych misjonarzyi wysyłanie ich na misje.

  Pierwsi misjonarze udali się 1837do Australii, a nast. do Nowej Gwinei, Indonezji, AmerykiPd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ STARY

  Parafia w dek. gostyńskim w archidiec.poznańskiej.

  Jako jedna z najstarszych osad wlkp.,miał na przełomie XI i XII w. drewniany kościół par. św.Marcina, który (na prośbę właściciela G. Mikołaja Przedpełkowicza)bp A. Zaremba połączył (patronatem) z ufundowanymw pobliskim —» Gostyniu szpitalem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI JAN SJ

  ur. 21 VIII 1651 w Małopolsce,zm. 1738 w królestwie Imeretii (Gruzja), misjonarz, dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1667 we Lwowie; po studiach filoz.--teol. i przyjęciu święceń k a p ł . był nauczycielem fizyki i matematykiw kolegiach zak.; 1688 wraz z I . F . — ZapolskimSJ udał się do Imeretii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Bezalkoholowe placówkigastronomiczne, zajmujące się także popularyzacjąprasy i książek rei. oraz rozprowadzaniem dewocjonaliów;stanowiły ze strony Kościoła kat. próbę przeciwdziałaniademoralizacji i wyniszczaniu narodu pol. przez pijaństwo;organizowane w ramach akcji trzeźwościowej (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZ

  Parafia w dek. sycowskim w archidiec. wrocławskiej;drewniany kościół par. Narodzenia NMP, wzmiankowany1291; obecny wzniesiony 1778 jest barokowy, murowany,o jednej nawie, z węższym prezbiterium zamkniętympółkoliście, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami;

  do kościoła przylega kaplica (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI RAJMUND

  ur. 30 VIII 1885 w Dobczycach(Krakowskie), zm. 2 VII 1966 w Łodzi, filolog, archeolog,pedagog.

  Studiował na UJ (1903-07), na uniw. w Wiedniu1909 i 1915), w Ecole Française d'Athènes w Paryżu1922-24) i na uniw. w Berlinie (1926); 1925 uzyskał doktoratarcheologii klasycznej i filozofii na U J , a 1934...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPRZYDOWA

  Parafia w dek. brzeskim w diec. tarnowskiej,eryg. zapewne w końcu XIII w.

  W starym kościele,w ołtarzu głównym znajdował się got. tryptyk Św. Rodzina z ok. 1510, ufundowany przez Jakuba Wielogłowskiego(od 1887 MD Tarnów); nowy kościół pod wezw.św. Urszuli z Towarzyszkami, barokowy, ufundowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTOMSKI WALERY

  ur. 1854 w Borucinie k. AleksandrowaKujaw., zm. 30 I 1915 w Wiedniu, krytyk i historykliteratury.

  Studiował początkowo na uniw. w Petersburgu,a nast. na Politechnice w Rydze, od 1893 mieszkał w Warszawie;1908 został członkiem wydz. pierwszego Tow. NaukowegoWarsz.; okresowo przebywał we Włoszech;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 948

  praca w formacie txt

Do góry