Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY. THE SUNDAY GUEST"

  Tygodnik,a nast. dwutygodnik poświęcony sprawom rei. i obyczajowym,wyd. 1917-68 w Chicago przez zgrom, felicjanek.Podtrzymywał wiarę i polskość, dbał o wychowanie młodegopokolenia w duchu nar. i katolickim.

  Publikował krótkie,p o p u l a r n e artykuły o świętach roku k o ś c , kalendarzyk,Ewangelię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIKOWO

  Hist. Paradyż, wieś, dawne opactwo cysterskie,od 1 9 5 2 siedziba seminarium duch. diecezji —> gorzowskiej.

  Wczesnośredniowieczna wieś G. była własnością wojewodypozn. Bronisza, który zbudował tu kościół par. św. MarcinaBpa, konsekrowany 1 2 3 0 ; w tym też roku Bronisz wystawił wPoznaniu akt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚLICKI WAWRZYNIEC bp.

  ur. ok. 1530 w okolicachPłocka, zm. 31 X 1607 w Ciążynie k. Obornik, pisarz polityczny.

  Filozofię studiował 1556-62 w Akademii Krak., a prawo wBolonii (1567 otrzymał tam doktorat obojga praw), Padwiei Rzymie; nast. j a k o sekretarz króla Zygmunta II Augusta, apóźniej Stefana Batorego, brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ

  (gr. filoksenia, łac. hospitalitas), postawai nakaz moralny otoczenia bliźnich (zwł. podróżujących)opieką i okazania im materialnej pomocy; przyjazny sposóbprzyjmowania przybyszów, wyrażający się w postawie ofiarowaniaim czasu, schronienia i pożywienia.

  1. W  s t a r o ż y t n o ś c i - W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /13 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYŃSKI SEWERYN

  ur. 4 XI 1801 w Ilińcach( U k r a i n a ) , zm. 25 II 1876 we Lwowie, poeta, publicysta.

  Uczył się w szkołach pijarskich w Międzyrzeczu Koreckimi Winnicy oraz u bazylianów w Humaniu (1816-19). Od 1820był członkiem tajnego Związku Wolnych Braci Polaków wWarszawie; ścigany przez policję schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZEN

  ( h e b r . ) , terytorium w Egipcie, a także miasto1 k r a i n a w Judzie.

  1. Kraina G. (LXX Gesem, Gesen), nazwa okręgu wEgipcie zamieszkiwanego przez Izraelitów (Rdz 4 5 , 1 0 ;4 6 , 2 8 . 2 9 . 3 4 ; 4 7 , 1 . 4 . 6 . 2 7 ; Wj 8 , 1 8 ; 9 , 2 6 ) ; Rdz 4 7 , 1 1 nazywat en obszar anachronicznie „ziemią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZANÓW

  Parafia w dek. koźminkowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. należała j u ż p r z e d1136 do uposażenia abpów gnieźn.; parafia, eryg. na przełomie XIII i XIV w., była 1595-1652 częścią uposażenia dziekaniik a ł . ; 1667 została prepozyturą par. z kolegium mansjonarzy;

  pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYN

  Parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Wieś książęca, wzmiankowana w XII w., 1386 otrzymałaprawo miejskie chełmińskie od księcia mazowieckiego JanuszaII St.; rozwijające się miasto zostało zniszczone w p o ł .XVII w. w wyniku najazdu szwedz., a 1869 utraciło prawomiejskie; parafia G. powstała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT JAN

  Zw. Mabuse, ur. ok. 1480 w Maubeuge,zm. 1532 w Bredzie, malarz waloński.

  Uczył się zapewne w Brugii lub w Brukseli; 1503 zostałmistrzem cechu malarskiego w Antwerpii; 1508-09 przebywałw Rzymie, gdzie interesował się m.in. malarstwem A. Mantegnii sztuką Michala A n i o ł a ; po powrocie do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYNIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Zachowanegrodzisko z XIII-XIV w. (zw. Łysą Górą) z istniejącąwówczas kaplicą św. Jakuba (wielokrotnie odbudowywaną,obecnie pełniącą funkcję kaplicy cmentarnej, wzniesioną1883-86) d a ł o początek G.; lokacja miasta w nowym miejscuok. 1382 poprzedzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt

Do góry